Dienstleistungen - 241399-2020

25/05/2020    S100

Suomi-Helsinki: Radioaktiivisia jätteitä, ongelma- ja sairaalajätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevat palvelut

2020/S 100-241399

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00510
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Johanna Hanhinen
Sähköpostiosoite: KYMP.yleisetalueethankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=301252&tpk=590e4637-fc81-4e56-bea1-50c166aa89da
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=301252&tpk=590e4637-fc81-4e56-bea1-50c166aa89da
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Huumeruiskujen keräysastioiden tyhjennys 2020–2022 (optio 2 vuotta)

Viitenumero: HEL 2020-001491
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90520000 Radioaktiivisia jätteitä, ongelma- ja sairaalajätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevat palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on huumeruiskujen ja -neulojen keräysastioiden tyhjentäminen ja huumeruiskujen ja -neulojen kerääminen näiden ympäristöstä. Lisäksi hankintaan sisältyy kerätyn jätteen toimittaminen jäteasemalle ja kerätyn jätteen raportointi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 140 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90000000 Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennetut alueet pääsääntöisesti kevyenliikenteenväylien ja puistokäytävien läheisyydessä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on huumeruiskujen ja -neulojen keräysastioiden tyhjentäminen ja huumeruiskujen ja -neulojen kerääminen näiden ympäristöstä. Lisäksi hankintaan sisältyy kerätyn jätteen toimittaminen jäteasemalle ja kerätyn jätteen raportointi. Palvelun tarkempi kuvaus on esitetty erillisessä palvelukuvauksessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 140 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/07/2020
päättymispäivä: 30/06/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta kahden (2) vuoden optiolla ajalle 1.7.2022–30.6.2024.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Katso huumeruiskujen keräysastioiden nykyiset sijainnit täältä: https://kartta.hel.fi/link/8ym81n

Nykyisten keräysastioiden mitat: korkeus 54,5 cm, leveys 33,5 cm ja syvyys 21 cm.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintaa koskevien asiakirjojen mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/06/2020
Paikallinen aika: 09:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/06/2020
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Alihankinta:

Tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen alihankkijoita riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta, mutta tarjoajan on osoitettava näyttö alihankkijoiden käytettävyydestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan voimavaroihin, kyseisen alihankkijan on tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen soveltuvuusvaatimukset täyttääkseen.

Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Tilaaja allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa.

Tarjoajalla ei ole oikeutta ilman pätevää syytä vaihtaa alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja on vedonnut tarjouksessa. Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi.

Ryhmittymä:

Tarjous voidaan jättää ryhmittymänä. Ryhmittymällä tarkoitetaan yritysten yhteistyötä hankintasopimuksen saamiseksi. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, mikäli tarjous on tehty ryhmittymänä. Myös ryhmittymän jäsenet tulee ilmoittaa tarjouksessa. Kaikki tarjouspyynnön tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat myös tarjoajana olevaa ryhmittymää, ellei toisin ole mainittu.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi (1) organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet vastaavat yhteisvastuussa sopimusvelvoitteiden noudattamisesta allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/36516/notice/47174

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/05/2020