Dienstleistungen - 241434-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Inspektion von Straßen

2020/S 100-241434

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo warmińsko-mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dagmara Ciesielska-Jasińska
E-Mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 895261964
Fax: +48 895399876

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie” – z podziałem na 2 części

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/NZP.ND/PN-1/3220/55/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71631480 Inspektion von Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie z podziałem na 2 części:

— część nr 1 – wykonanie pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I),

— część nr 2 – wykonanie pomiarów ugięć (PP-U).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowi załącznik nr 1a i 1 b.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71631480 Inspektion von Straßen
72300000 Datendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie z podziałem na 2 części:

— część nr 1 – wykonanie pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a.

3. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:

Dla cz. 1:

a) Z1 – „Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich” (dalej: wytyczne WDSN lub WDSN), które stanowią integralną cześć Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) i są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: (https://www.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html);

b) Z2 – zestawienie dróg wojewódzkich objętych diagnostyką dla cz. 1.

4. Pełna dokumentacja przetargowa pn.: „Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie” – z podziałem na 2 części znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html)

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych polegających na wykonaniu pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I) zgodnie z OPZ cz. 1 oraz WDSN, a także pomiarów ugięć (PP-U) zgodnie z OPZ cz. 2 oraz WDSN na wskazanej sieci drogowej obejmującej drogi wojewódzkie województwa warmińsko-mazurskiego. Udzielenie zamówienia podobnego planowane jest w roku 2021 oraz 2022.

Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli:

1) Wykonawca będzie wykonywał/wykona należycie zamówienie podstawowe;

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe;

3) strony w ramach prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania;

4) Wykonawca zaakceptuje zapisy umowy dla zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy podstawowej;

5) Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na realizację zamówienia podobnego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie okresu realizacji usługi / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Kryterium: jakość (badania porównawcze, cetyfikacja/kalibracja sprzętu pomiarowego) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia dla części 1: od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 (termin wykonania zamówienia może ulec zmianie zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, w ramach kryterium „skrócenie okresu realizacji usługi”).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie pomiarów ugięć (PP-U)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72300000 Datendienste
71631480 Inspektion von Straßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Województwo warmińsko-mazurskie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie z podziałem na 2 części:

— część nr 2 – wykonanie pomiarów ugięć (PP-U).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 b.

3. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:

Dla cz. 2:

a) Z1 – „Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich” (dalej: wytyczne WDSN lub WDSN), które stanowią integralną cześć Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) i są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: (https://www.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html);

b) Z2 – zestawienie dróg wojewódzkich objętych diagnostyką dla cz. 2.

4. Pełna dokumentacja przetargowa pn.: „Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie” – z podziałem na 2 części znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html)

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych polegających na wykonaniu pomiarów równości podłużnej (PP-Nx), równości poprzecznej (PP-Ny) oraz identyfikację cech powierzchniowych (PP-I) zgodnie z OPZ cz. 1 oraz WDSN, a także pomiarów ugięć (PP-U) zgodnie z OPZ cz. 2 oraz WDSN na wskazanej sieci drogowej obejmującej drogi wojewódzkie województwa warmińsko-mazurskiego. Udzielenie zamówienia podobnego planowane jest w roku 2021 oraz 2022.

Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli:

1) Wykonawca będzie wykonywał/wykona należycie zamówienie podstawowe;

2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe;

3) strony w ramach prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania;

4) Wykonawca zaakceptuje zapisy umowy dla zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy podstawowej;

5) Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na realizację zamówienia podobnego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium: skrócenie okresu realizacji usługi / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Kryterium: jakość (badania porównawcze, cetyfikacja/kalibracja sprzętu pomiarowego) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 (termin wykonania zamówienia może ulec zmianie zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, w ramach kryterium „skrócenie okresu realizacji usługi”).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A) dla części nr 1:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie kampanie dotyczące diagnostyki stanu nawierzchni dla dróg wojewódzkich lub krajowych, obejmujących badania równości podłużnej i poprzecznej, cech powierzchniowych na podstawie:

— zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów (DSN) lub

— Wytycznych diagnostycznych stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich (WDSN) lub

— „Dodatkowych technicznych warunków kontraktów i wytycznych identyfikacji i oceny stanu dróg” (ZTV ZEB-StB) lub

— Opisów przedmiotów zamówienia powołujących się na zapisy w ww. dokumentach dotyczące metodologii wykonywania pomiarów równości podłużnej, poprzecznej i cech powierzchniowych o łącznej długości nie mniejszej niż 1 000 km.

b) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem pozwalającym na wykonanie pomiarów nawierzchni drogowej zgodnie z metodologią wskazaną w WDSN, w tym co najmniej:

— jednym sprzętem do pomiaru równości podłużnej (profilograf laserowy spełniający wymagania jakościowe opisane w dziale 2, rozdział 3.1 WDSN) oraz

— jednym sprzętem do pomiaru równości poprzecznej (profilograf laserowy lub laserowy skaner rotacyjny spełniający wymagania jakościowe opisane w dziale 3, rozdział 3.1 WDSN) oraz

— jednym sprzętem do rejestracji cech powierzchniowych (specjalistyczne kamery spełniające wymagania jakościowe opisane w dziale 5, rozdział 3.1 WDSN).

B) dla części nr 2:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie kampanie dotyczące diagnostyki stanu nawierzchni dla dróg wojewódzkich lub krajowych, obejmujących pomiary ugięć na podstawie:

— zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów (DSN) lub

— Wytycznych diagnostycznych stanu technicznego nawierzchni dla dróg wojewódzkich (WDSN) lub

— „Dodatkowych technicznych warunków kontraktów i wytycznych identyfikacji i oceny stanu dróg” (ZTV ZEB-StB) lub

— Opisów przedmiotów zamówienia powołujących się na zapisy w ww. dokumentach dotyczące metodologii wykonywania pomiarów ugięć o łącznej długości nie mniejszej niż 1 000 km.

b) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem pozwalającym na wykonanie pomiarów nawierzchni drogowej zgodnie z metodologią wskazaną w WDSN, w tym co najmniej:

— jednym sprzętem do pomiaru równości ugięć (ugięciomierz laserowy TSD spełniający wymagania jakościowe opisane w dziale 6, rozdział 3.1.2 WDSN) (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, posiadaniem zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie wskazany w pkt 5.1.3.A)a), w pkt 5.1.3.B)a) oraz w pkt 5.1.3.B)b) SIWZ, musi się wykazać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a w zakresie wskazany w pkt 5.1.3.A)b) SIWZ, musi się wykazać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków jej zmian zostało zawarte w załączniku nr 10a i 10b do SIWZ – wzorze umowy.

4. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie przesłanek wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w pkt 8 SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt 11 SIWZ w wysokości: część nr 1 – 4 500,00 PLN; część nr 2 – 3 400,00 PLN.

5. Oferta winna zawierać dla części nr 1 i 2:

a) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art 13 lub 14 RODO;

b) oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

c) zobowiązanie do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

d) dowód wniesienia wadium;

e) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;

f) wypełnione formularze cenowe, wg wzoru zał. 3a i 3b SIWZ;

g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

h) pełnomocnictwo do podpisania oferty.

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) wykaz usług;

2) wykaz urządzeń.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: dokumenty określone w pkt 8.9 SIWZ.

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), w przedmiotowym postępowaniu zastosuje „odwróconą procedurę” dla prowadzenia postępowania, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia dla części 1 i 2: od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 (termin wykonania zamówienia może ulec zmianie zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, w ramach kryterium „skrócenie okresu realizacji usługi”. Zamawiający zastrzega, że maksymalny termin wykonania przedmiotowego zamówienia to 30.10.2020. Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego terminu niż maksymalny lub innego, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ).

10. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni.

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na platformie przetargowej dostępnej pod adresem: (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html) w wierszu wyznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

1. Odwołanie:

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia w formie elektronicznej, a także postępowanie z wniesionym odwołaniem określa szczegółowo rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018. 1092 z 7.6.2018).

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.5 i 1.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Skarga do sądu:

2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W pkt 20 SIWZ zawarto szczegółowe pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020