Dienstleistungen - 241467-2020

25/05/2020    S100

Suomi-Orimattila: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2020/S 100-241467

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Orimattilan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0129920-0
Postiosoite: Erkontie 9
Postitoimipaikka: Orimattila
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Postinumero: FI-16300
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pertti Santala
Sähköpostiosoite: pertti.santala@orimattila.fi
Puhelin: +358 447813875

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.orimattila.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Koy Orimattilan Vuokratalot
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0869292-9
Postiosoite: Erkontie 11
Postitoimipaikka: Orimattila
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Postinumero: FI-16300
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Suvi Tuomala
Sähköpostiosoite: suvi.tuomala@orimattila.fi
Puhelin: +358 404140142

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.orimattila.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1610021-7
Postiosoite: Erkontie 11
Postitoimipaikka: Orimattila
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Postinumero: FI-16300
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Suvi Tuomala
Sähköpostiosoite: suvi-tuomala@orimattila.fi
Puhelin: +358 404140142

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.orimattila.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:

www.finlex.fi/fi/laki

29.12.2016/1397

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=299967&tpk=f437d436-fe7f-4831-bd05-2c27a08f85b7
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/orimattila?id=299967&tpk=f437d436-fe7f-4831-bd05-2c27a08f85b7
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kuntotutkimus ja -arviotoimeksiantojen konsulttipalveluiden hankinta (puitesopimus)

Viitenumero: Puitehankinta 10/ 2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tilaaja haluaa tällä hankinnalla hankkia kuntotutkimuspalveluiden puitesopimuskumppanit Orimattilan kaupungin tilapalvelun sekä Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen hankkeisiin.

Tehtävät tulee suorittaa erikseen tilaajan ja palveluntarjoajan sopimassa aikataulussa ja korkealla ammattitaidolla.

Tämän hankinnan perusteella valitaan kolme (3) puitetoimittajaa, jotka asetetaan etusijajärjestykseen tämän hankinnan arviointikriteerien perusteella. Hankinnat tehdään lähtökohtaisesti etusijajärjestyksen ensimmäiseltä. Mikäli etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen sopimuskonsultti ei pysty toteuttamaan tilausta tai sopimuskonsultin kanssa ei päästä yksimielisyyteen toimeksiannon sisällöstä, aikataulusta, henkilöistä ja tuntimäärästä tai muista tilaajan tilauksessa edellyttämistä vaatimuksista, käynnistetään neuvottelut etusijajärjestyksessä seuraavana olevan sopimuskonsultin kanssa. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa seuraavilla perusteilla:

– Tilaaja on antanut tarjoajan toiminnasta reklamaation (esimerkiksi aikatauluihin tai ammattitaitoon liittyen)

– Etusijajärjestyksen ensimmäisellä ei ole vapaita resursseja

– yksittäiseen toimeksiantoon liittyvään tilaukseen ei ole saatu vastausta seitsemän (7) työpäivän kuluessa tai muutoin pyydetyssä aikataulussa

– sopimuskonsultti katsotaan esteelliseksi (esim. suunnitelmien tarkastaminen)

– toimeksiantoon liittyy erityisosaamistarpeita, kuten aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista kohteista, joita etusijajärjestyksen perusteella ensisijaisella sopimuskonsultilla ei ole tarjota

– toimeksianto on jatkoa edelliseen työvaiheeseen, joka on ollut toisella sopimuskonsultilla toimeksiantona, ja tehtävän kokonaistaloudellisuuden kannalta on edullisempaa tilata toimeksianto samalta sopimuskonsultilta

– Konsultilla on käynnissä olevia konsultista johtuvista syistä merkittävästi myöhässä olevia hankkeita.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Pääasiallinen suorituspaikka:

Orimattila

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja haluaa tällä hankinnalla hankkia kuntotutkimuspalveluiden puitesopimuskumppanit Orimattilan kaupungin tilapalvelun sekä Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen hankkeisiin.

Tehtävät tulee suorittaa erikseen tilaajan ja palveluntarjoajan sopimassa aikataulussa ja korkealla ammattitaidolla.

Tämän hankinnan perusteella valitaan kolme (3) puitetoimittajaa, jotka asetetaan etusijajärjestykseen tämän hankinnan arviointikriteerien perusteella. Hankinnat tehdään lähtökohtaisesti etusijajärjestyksen ensimmäiseltä. Mikäli etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen sopimuskonsultti ei pysty toteuttamaan tilausta tai sopimuskonsultin kanssa ei päästä yksimielisyyteen toimeksiannon sisällöstä, aikataulusta, henkilöistä ja tuntimäärästä tai muista tilaajan tilauksessa edellyttämistä vaatimuksista, käynnistetään neuvottelut etusijajärjestyksessä seuraavana olevan sopimuskonsultin kanssa. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa seuraavilla perusteilla:

– Tilaaja on antanut tarjoajan toiminnasta reklamaation (esimerkiksi aikatauluihin tai ammattitaitoon liittyen)

– Etusijajärjestyksen ensimmäisellä ei ole vapaita resursseja

– yksittäiseen toimeksiantoon liittyvään tilaukseen ei ole saatu vastausta seitsemän (7) työpäivän kuluessa tai muutoin pyydetyssä aikataulussa

– sopimuskonsultti katsotaan esteelliseksi (esim. suunnitelmien tarkastaminen)

– toimeksiantoon liittyy erityisosaamistarpeita, kuten aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista kohteista, joita etusijajärjestyksen perusteella ensisijaisella sopimuskonsultilla ei ole tarjota

– toimeksianto on jatkoa edelliseen työvaiheeseen, joka on ollut toisella sopimuskonsultilla toimeksiantona, ja tehtävän kokonaistaloudellisuuden kannalta on edullisempaa tilata toimeksianto samalta sopimuskonsultilta

– Konsultilla on käynnissä olevia konsultista johtuvista syistä merkittävästi myöhässä olevia hankkeita.

Samoin periaattein voidaan edetä etusijajärjestyksessä eteenpäin. Jos tilaaja on antanut palveluntarjoajalle kaksi (2) reklamaatiota, on sillä oikeus irtisanoa puitesopimus ko. palveluntarjoajan kanssa.

Palveluita hankitaan puitesopimusperiaatteella käyttäen tarjoajan tuntihintoja veloitusperusteena. Tilaaja ei sitoudu mihinkään määrätilaukseen. Tilaaja tilaa jokaisen toimeksiannon tai toimeksiantokokonaisuuden erikseen. Tilaajalla on oikeus neuvotella palveluntarjoajan kanssa hankekohtaisesta tuntimäärästä/kattohinnasta. Tilaaja voi kilpailuttaa ja tilata erillisen kilpailutuksen kautta erillishankintoja huolimatta puitesopimuksen voimassaolosta.

Toimeksiannon luonteesta johtuen hankinnan arvoa on vaikea ennakoida. Hankinnan arvo on yksittäisen hankkeen osalta alle 30 000,00 EUR ja vuodessa alle 150 000,00 EUR.

Tilaaja voi kilpailuttaa ja tilata erillisen kilpailutuksen kautta erillishankintoja huolimatta puitesopimuksen voimassaolosta. Tilaajalla on oikeus järjestää minikilpailutuksia puitesopimuskonsulttien kesken.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksen kokonaisaika on (2) kaksi vuotta tarjoajan antamilla yksikköhinnoilla. Sopimuksessa mahdollistetaan yksi (1) optiovuosi sopimuskauden päättyessä puitesopimuksen jatkamiseksi tilaajan päätöksellä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankintayksikkö antaa lisätietoja tämän tarjouspalvelun kautta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täytettävä hankintaan nähden riittävät suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset.

Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on pyydettäessä toimitettava myös mahdollisten alihankkijoiden osalta.

1. Tarjoavalla yrityksellä tulee olla minimissään viisi (5) toimeksiantoa koulu-, päiväkoti- tai vastaavista hankkeista viimeisen 10 vuoden ajalta.

Yrityksen referensseiksi voidaan hyväksyä henkilökohtaiset referenssit.

2. Tarjoajan tulee tarjouksessa nimetä seuraavat vastuuhenkilöt: toimeksiannoista vastaava konsultti ja kuntotutkija, sekä heidän varahenkilönsä. Nimettyjen henkilöiden CV:t tulee liittää tarjoukseen. Kaikkien toimialojen vastuuhenkilöillä ja hänen varahenkilöllään tulee olla soveltuva koulutus ja työkokemus vastaavan tyyppisistä asiantuntijatehtävistä vähintään kolme (3) vuotta. Pidempi kokemusaika huomioidaan laadun arvioinnissa tarjoajan eduksi.

3. Konsultin on oltava tarvittaessa kolmantena työpäivänä kutsusta työkohteessa.

4. Mikäli yrityksellä ei ole RALA-pätevyyttä tai ISO-sertifikaattia, tulee tarjoukseen liittää kuvaus yrityksen laadunvarmistuksesta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Puitesopimus syntyy, kun tilaaja hyväksyy puitetoimittajan tarjouksen, valintapäätös on tehty ja sopimus on solmittu.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä.

Hankintayksikkö voi perustellusta syystä keskeyttää hankintamenettelyn.

Tilaaja ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/07/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/07/2020
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Orimattila

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Hankintayksikön toimesta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/05/2020