Services - 241499-2020

25/05/2020    S100

Lithuania-Mažeikiai: Research laboratory services

2020/S 100-241499

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
National registration number: 167371234
Postal address: Laisvės g. 8
Town: Mažeikiai
NUTS code: LT028 Telšių apskritis
Postal code: LT-89223
Country: Lithuania
Contact person: Izoleta Savickaja
E-mail: izoleta.savickaja@mazeikiai.lt
Telephone: +370 44398227
Fax: +370 44325844

Internet address(es):

Main address: http://www.mazeikiai.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6203

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=515539
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=515539&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2020–2025 m. programos vykdymo paslauga

II.1.2)Main CPV code
73111000 Research laboratory services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Atlikti aplinkos monitoringo tyrimus pagal 2019 m. spalio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-295 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2020–2025 metų programos patvirtinimo“ pagal programoje numatytus parametrus.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
73111000 Research laboratory services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT028 Telšių apskritis
Main site or place of performance:

Mažeikių r.

II.2.4)Description of the procurement:

Atlikti aplinkos monitoringo tyrimus pagal 2019 m. spalio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-295 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2020–2025 metų programos patvirtinimo“ programoje numatytus parametrus: aplinkos oro, vandens, dirvožemio monitoringus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu privalo pateikti ir Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriame patvirtinama, kad nėra pagrindo pašalinti jį iš pirkimo. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Perkančioji organizacija nekelia reikalavimų tiekėjo ekonominei ir finansinei padėčiai pagrįsti.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nereikalaujama.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia užsakovui sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) proc. nuo bendros sutarties vertės (su PVM).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2020
Local time: 08:45
Place:

Laisvės g. 8, Savivaldybės administracija, LT-89223 Mažeikiai.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisijos posėdyje stebėtojai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, pasiekiamoje adresu: https//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Šiaulių apygardos teismas
Postal address: Dvaro g. 83
Town: Šiauliai
Postal code: LT-76299
Country: Lithuania
Telephone: +370 65216037
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2020