Dienstleistungen - 241525-2020

Submission deadline has been amended by:  292891-2020
25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Reinigungs- und Hygienedienste

2020/S 100-241525

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_13275475
Postanschrift: Zrínyi utca 3.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1051
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Markóné Ambrus Lilla
E-Mail: beszuf.kozbeszerzes@ogyei.gov.hu
Telefon: +36 303634585
Fax: +36 18869460

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ogyei.gov.hu/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.ogyei.gov.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344892020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344892020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Az OGYÉI székhelyének és telephelyének takarítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000344892020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyének, a 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A. szám alatti telephelyének napi takarítása, illetve épületenként 2 alkalommal nagytakarítása, a 1095 Budapest, Soroksári út 158. szám alatti épület esetében havonta egy alkalommal elvégzendő takarítási feladatok ellátása (összesen 12 alkalommal) takarítása, továbbá a 9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 27. szám alatti épület esetében havonta két alkalommal elvégzendő takarítási feladatok ellátása (összesen 24 alkalommal) a mellékelt műszaki tartalom alapján.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Hauptort der Ausführung:

1051 Budapest Zrínyi u. 3., 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A., 9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 27., 1095 Budapest, Soroksári út 158.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyének, a 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A. szám alatti telephelyének napi takarítása, illetve épületenként 2 alkalommal nagytakarítása, a 1095 Budapest, Soroksári út 158. szám alatti épület esetében havonta egy alkalommal elvégzendő takarítási feladatok ellátása (összesen 12 alkalommal) takarítása, továbbá a 9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 27. szám alatti épület esetében havonta két alkalommal elvégzendő takarítási feladatok ellátása (összesen 24 alkalommal) a mellékelt műszaki tartalom alapján. Összesen takarítandó felület: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám (A és B épület) alatti székhely esetében: napi takarítás vonatkozásában: 8 442 m2, nagytakarítás vonatkozásában (összesen 2 alkalommal): 13 589 m2, 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A. szám alatti telephely esetében: napi takarítás vonatkozásában: 1 775 m2, nagytakarítás vonatkozásában (összesen 2 alkalommal): 2 626 m2, 1095 Budapest, Soroksári út 158. szám alatti épület esetében havonta egy alkalommal elvégzendő takarítási feladatok ellátása (összesen 12 alkalommal): 1 575 m2, 9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky u. 27. szám alatti épület esetében havonta két alkalommal elvégzendő takarítási feladatok ellátása (összesen 24 alkalommal): 37,72 m2. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: M/2. alkalmassági követelmény esetén előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap többlet) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Igazolási mód: 1. Előzetesen igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá. 2. Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - elektronikus űrlap kitöltésével - meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése serinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ok, és a Kbt. 69. § 11a) bekezdése és Kbt. 65. § (12) bekezdése.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozatban az EEKD benyújtásával - az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozat tekintetében a Kr.1.§(1), valamint 3.§(1)-(3) szerinti előírásokat kell alkalmazni. A Kr.2.§(5) alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, AT-nek kizárólag a formanyomtatvány IV. rész „alfa” szakasz alatti mezőt kell kitöltenie. A közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait, illetőleg igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt.65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az AT-k a Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kr. 21.§(3)a)-b) pontjában, 21.§(3a)-ban, 21/A.§-ban, 22.§(1)-(2) és (4)-(5)-ben foglaltak szerint. M/1. (Közös) AT ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait. AK a vizsgált időszak három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/2. Azon szakemberek megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - a szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számjelének feltüntetésével - akiket (közös) AT be kíván vonni a teljesítésbe. A minősített ajánlattevőknek a Kr.24.§(1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4) -adott esetben (7) - szerinti felhívására az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető AT-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben AT nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § 11a) bekezdésében foglaltak alapján jár el.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folyt.: M/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében szükséges az ajánlatban benyújtani a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatát, továbbá végzettségét igazoló dokumentumokat. AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésére. Az M/1. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több szerződéssel is bemutatható.

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított három évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb hat éven belül (72 hónap) megkezdett, legalább 8 000 m2-nyi felület takarítási feladatok elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nincs legalább

1 fő legalább középfokú végzettségű és OKJ 3185307 vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező takarítási szolgálatvezetői végzettséggel és/vagy tisztítás-technológiai szolgálatvezető végzettséggel rendelkező szakember, mely szakembereknek legalább 12 hónap a szakképesítésének megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie (takarítási szolgálatvezetői feladatok ellátása).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Megrendelő fizetési kötelezettségét - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) -(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban - a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:155. §-a. Irányadó továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Áfatv., Áht., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Irányadó: Kbt. 27/A. §.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b) bekezdés tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai, illetve a Kbt. szerint.

2.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 3.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, illetve a Kbt. tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.

4.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.

5.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani.

6.) Az Ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7.) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

8.) Az ajánlathoz csatolni kell: – felolvasólap (elektronikus űrlap formájában) – nyilatkozat a Kbt.66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap); – kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) a Kbt. 67. § szerint (elektronikus űrlap); – az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; – elektronikus űrlapon tett nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó; – amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított EEKD-t figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére; – azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt, be kell nyújtani a nyilatkozatot a Kbt. 67.§(4) bekezdésére vonatkozóan; – ajánlattevő EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, amelyben meg kell jelölnie: – a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)alvállalkozót kíván igénybe venni; – az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat; – szakmai ajánlatot a kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint – további, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott,Kbt. szerinti nyilatkozatokat;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

148. § (1)-(10) bekezdései alapján. VI.3) Folytatás:

9.) A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján abban az esetben

Érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, melyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér mértéke: 1 % késedelemmel érintett napok esetében, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 % mértékéig. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett terület esetén a teljes nettó vállalkozói díj hibásan teljesített terület mértékére vetített százalékos aránya, de legfeljebb 20 %. Meghiúsulási kötbér 3 alkalmat elérő késedelmesen, vagy hibás teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítését kizárja.

10.) FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea, Lajstromszáma: 00830. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1., M/2. pont.

11.) Érték. módszer: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) – fordított arányosítás [Az összesített nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)]. 2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (M/2.) szakemberek a beszerzés tárgyában szerzett tapasztalata (tapasztalat mértéke: 0-12 hónap) – egyenes arányosítás. A

Pontszámok alsó és felső határa: 0-100.

12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

13.) A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért (folyamatba épített ellenőrzés).

14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

15.) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig átláthatósági nyilatkozatot kell tegyen AK felé.

16.) Az ajánlati árat a felolvasólapon a teljes körű feladatok ellátására vonatkozóan összesítve kérjük megadni.

17.) AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

18.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

19.) A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes teljesítési struktúrát igényel.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2020