Szolgáltatások - 241572-2020

25/05/2020    S100

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2020/S 100-241572

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zolnai Krisztina
E-mail: drzolnaikrisztina@gmail.com
Telefon: +36 306990288
Fax: +36 23786913

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MoLaRi rendszer üzemeltetése

Hivatkozási szám: EKR001561182019
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

MoLaRi rendszer üzemeltetése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 624 874 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO NUTS 1
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

165 település vonatkozásában több mint 1000 végpontból álló Monitoring és Lakossági Riasztó rendszer és a BM OKF egyéb, iparbiztonsági távmérő hálózatainak üzemeltetése körébe eső feladatok elvégzése, különös tekintettel a végponti és központi feladatokra:

— Monitoring szolgáltatás

— RTH Monitoring szolgáltatás

— Lakossági riasztó szolgáltatás

— Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF) felügyeleti szolgáltatás

— Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: MKI) felügyeleti szolgáltatás

— RTH felügyeleti szolgáltatás

— Üzemi kijelző szolgáltatás

— Rendszermenedzsment szolgáltatás

— Opcionálisan: LTRR felügyeleti szolgáltatás

Ajánlattevő biztosítani köteles a feladatok teljesítéséhez izotóplaboratóriumot kalibráló berendezésekkel, többek között a hitelesítésre történő előkészítő kalibráláshoz használandó alábbi radioaktív izotópokat: radioaktív izotóp nuklid neve és jelenkori minimum aktivitása: Cs-137: 23,3 TBq (+/- 20 %), illetve Am-241: 7,4 GBq (+/- 20 %).

Ajánlattevő biztosítani köteles továbbá a rendszerben alkalmazott gázérzékelők ellenőrzéséhez szükséges alábbi gázkeverékeket (gázkeverék neve és koncentráció tartománya): akrilnitril 50-100 ppm, ammónia 750-1000 ppm, dimetil-amin 300-400 ppm, hidrogén-fluorid 20-60 ppm, hidrogén-szulfid 50-100 ppm, klór 10-25 ppm, nitrogén-dioxid 20-30 ppm, propán 40-50 ARH%, szén-monoxid 500-1000 ppm.

Ajánlattevőnek biztosítania kell a szerződés időtartama alatt a karbantartási kötelezettségek teljesítésére alkalmas szakszervizt, amely jogosult és képes a közbeszerzés tárgya szerinti monitoring eszközök, valamint a riasztó és tájékoztató eszközök szervizelésére.

Opció (LTRR felügyeleti szolgáltatás): A paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében telepített lakossági riasztó-tájékoztató (sziréna) végpontok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok. Ezen feladatok műszaki tartalma megegyezik a MoLaRi rendszer riasztó végpontjainak és riasztó alrendszerével kapcsolatos munkálatokkal.

Az opcionális tételek az AK igénye szerint, a fedezet függvényében kerülnek külön megrendelésre a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. "Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésben" részesült sugárvédelmi szakember(ek) sugárvédelem területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (24 hónapon felül ......hónap, legfeljebb 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. "Bővített fokozatú sugárvédelmi képzésben" részesült sugárvédelmi szakember(ek) sugárvédelem területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (24 hónapon felül ...... hónap, legfeljebb 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

LTRR felügyeleti szolgáltatás: A paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében telepített lakossági riasztó-tájékoztató (sziréna) végpontok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok. Ezen feladatok műszaki tartalma megegyezik a MoLaRi rendszer riasztó végpontjainak és riasztó alrendszerével kapcsolatos munkálatokkal.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés során a pontszám alsó és felső határa: 0-10, értékelés módszere 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, 2. (2.1. és 2.2.) értékelési szempont esetében egyenes arányosítás módszere. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 011-021863
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

MoLaRi rendszer üzemeltetése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MLR Tech Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97595555
Postai cím: Illatos út 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: info@mlrtech.hu
Telefon: +36 308211661
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 387 603 032.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 624 874 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 30 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MoLaRi rendszer üzemeltetése, Opció (LTRR felügyeleti

Szolgáltatás)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1./ MLR Tech Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (nyertes)

Adószáma: 14620577243

1097 Budapest, Illatos út 9.

2./ TeleMetria Mérnökiroda Kft.

Adószáma: 14598760241

1026 Budapest, Pasaréti út 147.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/05/2020