Dienstleistungen - 241608-2020

25/05/2020    S100

Polen-Krakau: Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen

2020/S 100-241608

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postanschrift: ul. Wrocławska 1–3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-Mail: zam@5wszk.com.pl
Telefon: +48 126308059

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.5wszk.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/ZP/KONT/5WSzKzP SP–ZOZ/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85120000 Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 044 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Kompleksowość / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Dostępność / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Ciągłość / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dienstleistungsauftrag, der an den Gewinner oder an einen der Gewinner eines Wettbewerbs vergeben wird
Erläuterung:

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ze względu na spełnienie się przesłanek z art. 151 ust. 6 ustawy z 27.8.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nimi, ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 EUR według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania. Przepis ten stosuje się do ustawy o działalności leczniczej, na podstawie których to przepisów ogłoszono konkurs na usługi.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-663, ul. Wielicka 265
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 044 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 044 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
Postanschrift: ul. Wrocławska 1–3
Ort: Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Telefon: +48 126308059
Fax: +48 126308059
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
Postanschrift: ul. Wrocławska 1–3
Ort: Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Telefon: +48 126308059
Fax: +48 126308059
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej szpitala. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Komendanta 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwołania Komendant 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie wydaje decyzję uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania na stronie internetowej szpitala.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Sekcja Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Wrocławska 1–3
Ort: Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Telefon: +48 126308059
Fax: +48 126308059
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020