Dienstleistungen - 241877-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Allgemeine und berufliche Bildung

2020/S 100-241877

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26671395
Postanschrift: Na příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
E-Mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Telefon: +420 731539270
Fax: +420 255000110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ceskainfrastruktura.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ARI

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zadavatel dle § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Think-tank pro oblast veřejné infrastruktury

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku bylo možné podat pro jednu či obě části.

Předmětem plnění části 1 je zajištění vzdělávacích kurzů.

Předmětem plnění části 2 je zajištění kompletního projektového řízení, organizace a administrace projektu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 28 100 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
80510000 Spezialausbildung
80533100 Ausbildung im Umgang mit Computern
80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hauptort der Ausführung:

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění části 1 je zajištění vzdělávacích kurzů

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Kvalita organizačního zajištění zakázky / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Kvalita metod výuky a evaluace vzdělávání / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kvalita realizačního týmu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 0
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si s ohledem na délku plnění veřejné zakázky vyhrazuje, v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, právo změny závazku v oblasti dílčí změny v rámci témat a cílů kurzů, a to do výše objemu změny 30 % (maximální rozsah počtu kurzů, jichž se dílčí změna témat a cílů může týkat), a to za situace, kdy bude změna v souladu s Pravidly Operačního programu Zaměstnanost a ZZVZ. Změna musí být v souladu s předmětem veřejné zakázky, a cíle vzdělávání musí být v souladu s projektem. Dodavatel je za těchto předpokladů povinen jednostranný požadavek zadavatele na změnu podepsaný osobou oprávněnou zadavatele zastupovat bez dalšího přijmout a podle tohoto požadavku dále při plnění veřejné zakázky postupovat.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010943

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projektové řízení a administrace projektu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72224000 Beratung im Bereich Projektleitung
75112100 Mit Entwicklungsprojekten verbundene Verwaltungsdienstleistungen
79951000 Veranstaltung von Seminaren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hauptort der Ausführung:

Zadavatel předpokládá plnění této části zakázky v prostorách dodavatele. Jednání, předání výstupů apod. se budou konat v místě sídla zadavatele, nedohodnou-li se strany jinak.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění části 2 je zajištění kompletního projektového řízení, organizace a administrace projektu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalita organizačního zajištění projektu / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Kvalita realizačního týmu / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Řízení rizik / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 0
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si s ohledem na délku plnění veřejné zakázky vyhrazuje, v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, právo změny závazku v oblasti dílčí změny v rámci témat a cílů kurzů, a to do výše objemu změny 30 % (maximální rozsah počtu kurzů, jichž se dílčí změna témat a cílů může týkat), a to za situace, kdy bude změna v souladu s Pravidly Operačního programu Zaměstnanost a ZZVZ. Změna musí být v souladu s předmětem veřejné zakázky, a cíle vzdělávání musí být v souladu s projektem. Dodavatel je za těchto předpokladů povinen jednostranný požadavek zadavatele na změnu podepsaný osobou oprávněnou zadavatele zastupovat bez dalšího přijmout a podle tohoto požadavku dále při plnění veřejné zakázky postupovat.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010943

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel neorganizoval prohlídku místa plnění.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 033-077757
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Měkké a manažerské dovednosti, obecné IT vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Profima Effective, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25568027
Postanschrift: Skalka II 500, Kudlov
Ort: Zlín
NUTS-Code: CZ072 Zlínský kraj
Postleitzahl: 760 01
Land: Tschechien
E-Mail: profima@profima.cz
Telefon: +420 603146964

Internet-Adresse: https://www.profima.cz/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 20 600 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 7 210 000.00 CZK
Anteil: 35 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Měkké a manažerské kurzy, Ing. Hana Fialová, IČO 46131068, Ludvíka Podeště 1887/15, 708 00 Ostrava.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Projektové řízení a administrace projektu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Profima Effective, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25568027
Postanschrift: Skalka II 500, Kudlov
Ort: Zlín
NUTS-Code: CZ072 Zlínský kraj
Postleitzahl: 760 01
Land: Tschechien
E-Mail: profima@profima.cz
Telefon: +420 603146964

Internet-Adresse: https://www.profima.cz/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 500 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

K bodu IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému - Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy - relevantní pouze pro část 1 veřejné zakázky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020