Dienstleistungen - 241930-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Kühlgruppen

2020/S 100-241930

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationale Identifikationsnummer: 140610454
Postanschrift: Aleje Ujazdowskie 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-583
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Kruczek
E-Mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefon: +48 224371345
Fax: +48 224371390

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://cba.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.cba.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationale Identifikationsnummer: 140610454
Postanschrift: Aleje Ujazdowskie 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-583
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Kruczek
E-Mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefon: +48 224371345
Fax: +48 224371390

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://cba.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.cba.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: służba specjalna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacji mechanicznej

Referenznummer der Bekanntmachung: 9/>PU/2020/KK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacji mechanicznej, w tym dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte w „Projekcie umowy”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 35 241.30 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeglądu, usuwania awarii i usterek urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w obiekcie CBA w Lublinie przy ulicy Glinianej 7

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, 20-616 Lublin, ulica Gliniana 7

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacji mechanicznej, w tym dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte w „Projekcie umowy”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na awarię – urządzenia klimatyzacyjne stacjonarne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Posiadane doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena oferty brutto w tym:

— cena brutto przeglądu (konserwacji): 40 %,

— cena brutto 1 roboczogodziny usunięcia awarii (naprawy urządzenia klimatyzacyjnego): 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeglądu, usuwania awarii i usterek urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w obiekcie CBA w Bydgoszczy przy ulicy Siedleckiej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, 85-403 Bydgoszcz, ulica Siedlecka 10

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek(pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacji mechanicznej, w tym dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte w „Projekcie umowy”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na awarię – urządzenia klimatyzacyjne stacjonarne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Posiadane doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena oferty brutto w tym:

— cena brutto przeglądu (konserwacji): 40 %,

— cena brutto 1 roboczogodziny usunięcia awarii (naprawy urządzenia klimatyzacyjnego): 20 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 041-097191
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeglądu, usuwania awarii i usterek urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w obiekcie CBA w Lublinie przy ulicy Glinianej 7

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Impel Tech Solutions sp. z o.o. sp. k
Postanschrift: ulica Marsa 56A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-242
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 690.08 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeglądu, usuwania awarii i usterek urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w obiekcie CBA w Bydgoszczy przy ulicy Siedleckiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Impel Tech Solutions sp. z o.o. sp. k
Postanschrift: ulica Marsa 56A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-242
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 551.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz ze ofertą winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

3. Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ, będzie żądał od Wykonawcy dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9, jak również w § 2 ust. 4 pkt 2 i 10.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ, będzie żądał od Wykonawcy dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9 w odniesieniu do tych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ, będzie żądał od Wykonawcy dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9 w odniesieniu do tych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

7. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wypełniony „formularz ofertowy” (zalecaną treść zawiera załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.

8. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia określa rozdział VII SIWZ.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— na część nr 1: 300,00 PLN,

— na część nr 2: 50,00 PLN.

11. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp w wysokości 6 472,34 PLN netto (7 960,98 PLN brutto), w tym:

— na część nr 1: 5 562,02 PLN netto (6 841,29 PLN brutto),

— na część nr 2: 910,32 PLN netto (1 119,69 PLN brutto).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ulica Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ulica Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020