Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 241945-2017

27/06/2017    S120

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2017/S 120-241945

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horn Gergely, projektvezető
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368150
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_a8u8so/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés keretében a Szeged – Hódmezővásárhely tram-train létesítése: Szeged – Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés,

Tárgya: „Vállalkozási Szerződés keretében a Szeged – Hódmezővásárhely tram-train létesítése: Szeged – Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged – Hódmezővásárhely vasúti vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szeged Rókus elágazás (bez.) – Hódmezővásárhelyi Népkert (bez.) 21,3 km szelvényezés szerinti hosszú vasúti vonalszakasz (1559+00 – 1772+00 hmsz,), nyíltvonalainak és állomási átmenő fővágányainak átépítése v=80/100 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, szakaszonként új második vágány építésével.

Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás nagyvasúti vágányhálózatának korszerűsítése, Algyő állomás vágányhálózata részleges korszerűsítése, bővítése. Új 2. vágány építése Szeged-Rókus elágazás – Baktó elágazás és Sártó elágazás – Kopáncs forgalmi kitérő között. Térvilágítás kiépítése az állomásokon és forgalmi kitérőknél, 0,4 kV-os villamos energiaellátás korszerűsítése. Műtárgyak rekonstrukciója. P+R rendszer kialakítása Algyő állomáson.

Állomási biztosítóberendezések cseréje, vonali biztosítóberendezések átépítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlési rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése. A feladat részeként a kiadotthoz képest a műszaki leírás szerinti helyszíneken módosított engedélyezési és kiviteli terv készítése is szükséges. A módosításhoz kapcsolódó engedélyek, illetve egyéb hozzájárulások megszerzése is a feladat részét képezi.

Főbb mennyiségek:

# Összesen 30 vágánykilométer (vkm) állomási- és nyíltvonali-, 54. és 60 r. hézagnélküli vágány építése és átépítése alépítménnyel, a felépítmény átépítése részben nagygépes technológiával.

# Összesen 29 csoport kitérő beépítése, vagy cseréje: Szeged-Rókus elágazás 3 csoport, Baktó elágazás 3 csoport, Algyő állomás 10 csoport, Sártó elágazás 2 csoport, Kopáncs forgalmi kitérő állomás 6 csoport, Hódmezővásárhely-Népkert állomás 5 csoport.

# A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson, a 2 elágazáson is al- és felépítménnyel együtt valósul meg.

# Távvezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 29 csoport kitérőben.

# 23,3 km biztosítóberendezési vonalkábel és 23,3 km erősáramú kábel építése és szerelése.

# Vasúti műtárgyak: 4 db 1,5 m-es kerethíd építése, illetve átépítése / 1 db 3,5 m nyílású kerethíd felújítása / 1 db 2,5 m nyílású kerethíd felújítása / Algyői acélszerkezetű Tisza-híd hídpillér felújítás, rácsos acélszerkezet megerősítés, részleges acélszerkezet csere, pályaszerkezet felújítása, illetve cseréje ragasztott vályús leerősítésre. A támaszközök rendre 4x52,48 m, 104,40 m és 2x52,48+42,00 m.

# A jelenlegi biztosítóberendezés elbontása Hódmezővásárhelyi Népkert, Kopáncs forgalmi kitérő, Algyő állomásokon.

# Távvezérelt jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezés kiépítése az alábbi helyszíneken: Hódmezővásárhelyi Népkert állomás (5 csoport villamos állítású váltó), Kopáncs forgalmi kitérő állomás (6 csoport villamos állítású váltó), Sártó elágazás (2 csoport villamos állítású váltó), Algyő állomás (10 csoport villamos állítású váltó), Baktó elágazás (3 csoport villamos állítású váltó), Szeged-Rókus elágazás (4 csoport villamos állítású váltó) – összesen 30 csoport villamos állítású váltó

# Új távközkési hálózat és berendezések kiépítése a Hódmezővásárhelyi Népkert – Szeged Rókus vonalszakaszon, az új fényvezetőszálas optikai kábel lefektetése Hódmezővásárhelyi Népkert – Szeged Rókus és Szeged Személypályaudvar, valamint Hódmezővásárhelyi Népkert – Mindszent között összesen 72 km hosszban), a központi forgalomirányítás kiépítése Szeged Személypályaudvar KÖFI központban.

# 2 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson, 1 db sínkoronaszint + 30 cm magas peron építése Algyő állomáson.

# Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: módosított engedélyezési, kiviteli tervek, megvalósulási tervek elkészítése (30 km vasúti pálya építése/átépítése – állomások és nyíltvonali szakaszok -, valamint a kapcsolódó szakági kivitelezési munkák terveinek elkészítése).

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)B) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Új keresztalj vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: . Új zúzottkő vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 25
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00001 (feltételes közbeszerzés); 85 % EU, 15 % hazai forrás.
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-5. részszempont: egyenes arányosítás.

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték a kitöltési szabályok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

— Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 – 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a Kr.1-16. §-okra.

— A benyújtandó nyilatkozatoknak / igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti pálya és biztosítóberendezés építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása, továbbá ezen munkákhoz – adott esetben – kapcsolódó tervezési munkák) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 20 000 000 000 HUF-ot; valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti pálya és biztosítóberendezés építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása, továbbá ezen munkákhoz – adott esetben – kapcsolódó tervezési munkák) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 14 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban „EEKD”) foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— az építési beruházás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;

— az építési beruházás mennyisége;

— az ellenszolgáltatásból részesülés aránya;

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont);

— a teljesítés helye;

— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja;

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma;

— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (azaz üzembe helyezés és/vagy próba üzembe helyezés és/vagy sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 13 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § 2b bek.).

M2)

A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

# saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

# a végzettségek, képzettségek igazolása.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

M3)

A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírása – melyből megállapítható az alkalmasságnak való megfelelés.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § 2a-2b bek., 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

A) Egybefüggő és/vagy egy szerződésben teljesített, legalább 20 vágánykm (vkm) egyvágányú nyíltvonali és/vagy állomási vágány építése, vagy átépítése al- és felépítménnyel együtt.

B) Legalább 20 csoport kitérő cseréje vagy beépítése al- és felépítménnyel, melyből legalább 6 csoport egy állomáson valósult meg.

C) Összesen legalább 10 csoport villamos állítású váltót vezérlő állomási jelfogó függéses vagy elektronikus rendszerű biztosítóberendezés átalakítása vagy létesítése és üzembe helyezése, amely országos vasúti hálózaton üzemel.

D) Vasúti vonalkábel fektetése, szerelése, üzembe helyezése legalább 10 km hosszban.

E) Fényvezetőszálas optikai kábel létesítése, szerelése, üzembe helyezése legalább 10 km hosszban.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést. A vágányhossz tekintetében 1 vkm kétvágányú referencia egyenértékű 2 vkm egyvágányú referenciával.

M2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő projektvezető, aki legalább 60 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként, amely legalább 20 km vágány átépítését al- és felépítménnyel, és legalább 12 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta.

B) 1 fő, aki legalább 36 hónap vasúti műtárgy építésén és/vagy felújításán és /vagy átépítésén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben vett részt, amely legalább 1 db vasúti terhet viselő acél szerkezetű műtárgy építését vagy felújítását vagy átépítését tartalmazta.

C) 1 fő, aki rendelkezik jelfogó függéses vagy elektronikus rendszerű vasúti biztosítóberendezések építésében, vagy átalakításában szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal.

D) 1 fő, aki rendelkezik vasúti pályatervezés terén szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett tervezői projektvezetőként, vagy helyettesként, amely legalább 20 km vágány átépítését al- és felépítménnyel tartalmazott.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.

Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

M3)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

A) 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép;

B) 1 db felépítmény átépítő gép, min. 200 vm/óra átépítési teljesítménnyel, 60 db vasúti aljszállító kocsival;

C) 1 db vágányszabályozó géplánc (szabályozógép, ágyazatrendező gép, vágánystabilizátor) külön-külön min. 600 vm/óra teljesítménnyel;

D) 1 db minimum 300 kW névleges teljesítményű kitérő szabályozó gép.

Fenti alkalmassági követelményeknek (M1 – M3) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) K.r. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § (1)-(8) bek., valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik havonta, figyelemmel a 272/2014.(XI. 5.) K.r. és a támogatási szerződés rendelkezéseire, a hatályos jogszabályok szerinti szállítói előleg biztosítása mellett.

Tartalékkeret: Vállalkozói Díj 2 %-a.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és szállítói előleg-visszafizetési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. de különösen a szerződéstervezet (VSZF, VSZM) tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/08/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/08/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház 7. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) a Kbt. 39. § (1) bek. szerint, a regisztrálási adatok megkérésével, korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000 HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. További információk a KD-ban találhatók.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

A) és B) szakember: MV-KÉ,

C) szakember: MV-VV,

D) szakember: KÉ-VA.

5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a beárazott mennyiség-kimutatásból és az 1-3 értékelési részszempontok tekintetében csatolt – a részszempontok megajánlási módjának igazolására szolgáló – nyilatkozatból / önéletrajzból áll.

6. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

8. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.

11. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (2 500 000 000 / 1 250 000 000); (2) tervezési felelősségbiztosítást (100 000 000/ 50 000 000) kötni a KD-ban részletezettek szerint.

12. Részajánlattétel nem megengedett, a tervezési és kivitelezési munkák rendkívül összetettsége miatt, az egymásra épülő tervezési és kivitelezési munkafolyamatok szoros kapcsolódása megkívánja, hogy egységes egészként, időben és térben sem elválaszthatóan valósuljanak meg az egyes részfeladatok – a KD 1. kötetében részletezettek szerint.

13. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53. § (6) bekezdése] kerül megindításra.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

15. Ajánlatkérő – különösen a IV.2.6) pont esetében – 2 hónap alatt 60 napot ért.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

17. Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

18. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2017