Dienstleistungen - 242080-2020

25/05/2020    S100

Sverige-Solna: Reklam och marknadsföring

2020/S 100-242080

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 086-204676)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens Skolverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4185
Postadress: Skolverket
Ort: Solna
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 171 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonas Lind
E-post: jonas.lind@skolverket.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skolverket.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kommunikationsbyrå med fullservice

Referensnummer: 2.7.2-2020:571
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79340000 Reklam och marknadsföring
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inbjudan.

Skolverket inbjuder er att lämna anbud avseende kommunikationsbyrå med fullservice.

Skolverket har för avsikt att teckna ett rangordnat ramavtal med tre (3) leverantörer. Ramavtalet tecknas för en tidsperiod om två (2) år från datum för avtalstecknande med möjlighet att förlänga avtalet med ett år i taget i ytterligare två (2) år med oförändrade villkor.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/05/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 086-204676

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 31/05/2020
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 01/06/2020
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 01/06/2020
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 02/06/2020
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: