Dienstleistungen - 242088-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 100-242088

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 098-234668)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Roessler
E-Mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Telefon: +48 327774926

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wody.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 7+100, 12+100, 13+300

Referenznummer der Bekanntmachung: GL.ROZ.2810.46.2020.MJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 7+100, 12+100, 13+300” na terenie miejscowości na terenie miejscowości Kietrz, Kozłówki, gm. Kietrz woj. opolskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z mapą poglądową, Załącznik nr 2 – Harmonogram prac projektowych

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 098-234668

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: cena brutto – waga 60 %; dodatkowe doświadczenie zawodowe projektanta ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu – waga 40 %. Kryterium Pr „Doświadczenie projektanta”.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy) na okres związania ofertą.

muss es heißen:

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: cena brutto – waga 60 %; dodatkowe doświadczenie zawodowe projektanta ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu– waga 40 %.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy) na okres związania ofertą.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: