Dienstleistungen - 242092-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Event-Organisation

2020/S 100-242092

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 047-111170)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Główny Urząd Statystyczny
Postanschrift: al. Niepodległości 208
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-925
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Brzychcy
E-Mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Telefon: +48 226083600
Fax: +48 226083189

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.stat.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej konferencji w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: 9/DK/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000 Event-Organisation
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:

— zadanie nr I – Zapewnienie miejsca i sal, w których odbywać się będzie konferencja,

— zadanie nr II – Zapewnienie wyżywienia dla uczestników konferencji w dniach 28–30 października 2020 r.,

— zadanie nr III – Zapewnienie obsługi konferencji,

— zadanie nr IV – Zapewnienie wystąpień i noclegów dla maksymalnie 5 prelegentów wskazanych przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 047-111170

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert: Miejsce
Anstatt:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 215, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10.30.

muss es heißen:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 294, POLSKA.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 23/07/2020
muss es heißen:
Tag: 13/08/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: