Dienstleistungen - 242212-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Dänemark-Odense: Ausbildung

2020/S 100-242212

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 068-162451)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Socialstyrelsen
Nationale Identifikationsnummer: 26144698
Postanschrift: Edisonsvej 1
Ort: Odense C
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 5000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Martin Sandø-Pedersen
E-Mail: msa@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 41932490

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://socialstyrelsen.dk/

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud vedr. kursuskatalog til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019 - 6068
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80500000 Ausbildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Socialstyrelsen udbyder hermed et kursuskatalog målrettet ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Kursuskataloget er en del af det samlede initiativ om kvalitet i socialpsykiatrien og skal bidrage til den igangværende udvikling og omstilling af socialpsykiatrien mod recovery og rehabilitering, og i sidste ende styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kurserne skal formidle aktuelt bedste viden inden for en række centrale temaer, og skal give mulighed for at udvikle egen praksis med udgangspunkt i denne viden. Udbuddet består af 11 delopgaver:

- Delopgave 1-9: Udvikling og afholdelse af kurser i kataloget

- Delopgave 10: Strategisk kompetencerådgivning af ledelsen på tilbud og i kommuner.

- Delopgave 11: Kursusadministration af kurser i kataloget. Opgaverne udbydes for perioden 2020-2022, hvoraf opgaverne i 2021 og 2022 udgør en option.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 068-162451

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.4
Anstatt:
muss es heißen:

Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud afgive et ESPD som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren i det seneste regnskabsår har haft en positiv egenkapital.

Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal inden tildeling af kontrakten fremsende følgende dokumentation for opfyldelse af minimumskravet: Det seneste disponible årsregnskab.

Udelukkelsesgrunde og dokumentation for opfyldelse heraf fremgår af udbudsbetingelserne.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: