Dienstleistungen - 242241-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Software-Implementierung

2020/S 100-242241

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 082-193640)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Główny Urząd Statystyczny
Postanschrift: al. Niepodległości 208
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-925
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Brzychcy
E-Mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Telefon: +48 226083600
Fax: +48 226083189

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.stat.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019.

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/ST/SPIS/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań:

1) zadanie I – Wykonanie Projektu technicznego obejmującego całość wdrożenia w oparciu o analizę istniejącego rozwiązania Active Directory DS;

2) zadanie II – Migracja i rekonfiguracja posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Active Directory oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 082-193640

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 28/05/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 26/07/2020
muss es heißen:
Tag: 31/07/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 28/05/2020
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: