Dienstleistungen - 242284-2020

25/05/2020    S100

Slovenija-Ljubljana: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov

2020/S 100-242284

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 2482711000
Poštni naslov: Šmartinska cesta 55
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: gfu.fu@gov.si
Telefon: +386 14783800

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.fu.gov.si/

I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

JN 9/2020 CUKOD - storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja, nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD

Referenčna številka dokumenta: 430-274/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
72230000 Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila so storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja, nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD za 2-letno obdobje.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 250 654.22 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72267000 Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila so storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja, nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja informacijskega sistema Knjigovodstvo obveznih dajatev - CUKOD.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:
    • zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine
Razlaga:

Naročnik je izbral postopek s pogajanji brez predhodne objave, ker informacijski sistem CUKOD temelji na licenčnem programskem produktu MAOP Finance. Na izvorni kodi licenčnega programskega produkta MAOP Finance ima avtorsko pravico družba MAOP računalniški inženiring d.o.o., Litijska cesta 64, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA (v nadaljevanju: ponudnik). Licenčni programski produkt MAOP Finance je sicer posebej prilagojen za naročnika, naročnik pa ima avtorsko pravico le na tistih delih informacijskega sistema CUKOD, ki so bili zanj posebej prilagojeni. Ne glede na navedeno se šteje, da je informacijski sistem CUKOD nerazdružljiv z licenčnim programskim produktom MAOP Finance in brez njega ne more delovati. Naročnik ne razpolaga s celotno izvorno kodo informacijskega sistema CUKOD, zato je drugemu ponudniku tudi ne more predati. Avtorska pravica na licenčni programski opremi se šteje za varovano izključno pravico. Naročnik ocenjuje, da se v postopku oddaje javnega naročila storitev vzdrževanja in nadgradnje informacijskega sistema CUKOD, lahko pogaja le s ponudnikom.

Naročnik se je odločil za izvedbo imenovanega postopka, saj trenutno ni ustrezne alternative oziroma nadomestila informacijskemu sistemu CUKOD. Trenutni standardni računovodski programi na trgu ne predstavljajo ustrezne alternative informacijskemu sistemu CUKOD, saj bi ti morali biti bistveno dopolnjeni oziroma prilagojeni funkcionalnostim, ki jih trenutno zagotavlja informacijski sistem CUKOD. Hkrati naročnik razpolaga z dvema sistemoma knjigovodstva, kar je posledica dejstva, da sta naročnikova pravna predhodnika, tj. davčna in carinska uprava, imela ločena informacijska sistema za knjigovodstvo. Informacijski sistem nekdanje davčne uprave (EDIS), za katerega ima naročnik veljavno pravno podlago za izvajanje storitev vzdrževanja in nadgradnje, trenutno še ni prilagojen v takšni meri, da bi bilo mogoče podatke in postopke iz informacijskega sistema CUKOD prenesti v informacijski sistem EDIS. Konsolidacija informacijskih sistemov s tega področja poteka, vendar je hitrost konsolidacije odvisna od zagotovljenih proračunskih sredstev in od števila in nujnosti siceršnjih naročil za vzdrževanje in nadgradnjo informacijskega sistema EDIS.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
19/05/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: MAOP računalniški inženiring d.o.o. Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5286778000
Poštni naslov: Litijska cesta 64
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: info@maop.si
Telefon: +386 15475100

Internetni naslov: http://www.maop.si/sl/

Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 250 654.22 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 250 654.22 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: dkom@dkom.si
Telefon: +386 12342800

Internetni naslov: http://www.dkom.si/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Zahtevek za revizijo se vloži v 8 delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost., upoštevaje Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
Poštni naslov: Šmartinska cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: gfu.fu@gov.si
Telefon: +386 14783800

Internetni naslov: https://www.fu.gov.si/

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/05/2020