Services - 24244-2020

17/01/2020    S12

Denmark-Tønder: Grounds maintenance services

2020/S 012-024244

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Tønder Kommune
National registration number: 29189781
Postal address: Wegners Plads 2
Town: Tønder
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6270
Country: Denmark
Contact person: Bram van Leeuwen
E-mail: bvl1@toender.dk
Telephone: +45 30704137

Internet address(es):

Main address: http://toender.dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337812

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260278&B=TK
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260278&B=TK
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Græsslåning af ådiger og Det Fremskudte Dige i Tønder Kommune

Reference number: 88.12.00-g01-3-19
II.1.2)Main CPV code
77314000 Grounds maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

I Tønder Kommune er der ådiger langs flere af de offentlige vandløb, og ud mod Vadehavet ligger "Det Fremskudte Dige". Digerne har til formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder i marsken. I forbindelse med Tønder Kommunes forpligtelser som myndighed, udbydes græsslåningen af kommunens ådiger samt "Det Fremskudte Dige". Opgaven omfatter græsslåning på digerne fordelt på 5 delaftaler, som beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 920 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

Del 1 - Geest Kog og Ubjerg Kog

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246410 Flood-defences maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kvalitet / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 700 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Del 2 - Magisterkog, Rudbøl Kog og Frederikskogene

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246410 Flood-defences maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 620 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Del 3 - Sejersbæk Kog og Lindskov Møllestrøm

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246410 Flood-defences maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 260 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Del 4 - Det Fremskudte Dige

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246410 Flood-defences maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kvalitet / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 260 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Del 5 - Gelså

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246410 Flood-defences maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kvalitet / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 80 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

— Virksomhedens resultat før skat, gældende for de seneste 3 regnskabsår,

— Egenkapital, gældende for de seneste 3 regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

— Ved negativ resultat før skat for det seneste afsluttede regnskabsår kan tilbuddet afvises som værende ukonditionsmæssigt,

— Ved negativ egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår eller ved forbehold i revisionspåtegningen kan tilbuddet afvises som værende ukonditionsmæssigt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Leverandøren skal udfylde referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/02/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/05/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/02/2020
Local time: 12:00
Place:

Tønder Rådhus

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/01/2020