Tjänster - 24244-2020

17/01/2020    S12

Danmark-Tønder: Markskötsel

2020/S 012-024244

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tønder Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189781
Postadress: Wegners Plads 2
Ort: Tønder
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bram van Leeuwen
E-post: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 30704137

Internetadress(er):

Allmän adress: http://toender.dk/

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337812

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260278&B=TK
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260278&B=TK
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Græsslåning af ådiger og Det Fremskudte Dige i Tønder Kommune

Referensnummer: 88.12.00-g01-3-19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77314000 Markskötsel
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

I Tønder Kommune er der ådiger langs flere af de offentlige vandløb, og ud mod Vadehavet ligger "Det Fremskudte Dige". Digerne har til formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder i marsken. I forbindelse med Tønder Kommunes forpligtelser som myndighed, udbydes græsslåningen af kommunens ådiger samt "Det Fremskudte Dige". Opgaven omfatter græsslåning på digerne fordelt på 5 delaftaler, som beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 920 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 5
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 1 - Geest Kog og Ubjerg Kog

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45246410 Underhåll av översvämningsskydd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: kvalitet / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 700 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 2 - Magisterkog, Rudbøl Kog og Frederikskogene

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45246410 Underhåll av översvämningsskydd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 620 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 3 - Sejersbæk Kog og Lindskov Møllestrøm

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45246410 Underhåll av översvämningsskydd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 260 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 4 - Det Fremskudte Dige

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45246410 Underhåll av översvämningsskydd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: kvalitet / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 260 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 5 - Gelså

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45246410 Underhåll av översvämningsskydd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK032 Sydjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Diger i Tønder Kommune.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fremgår af udbudsbetingelser pkt. 1.5.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: kvalitet / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 80 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Aftalen kan forlænges med op til 1 x 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Anslået kontraktværdi er taget med udgangspunkt i 48 måneder.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— Virksomhedens resultat før skat, gældende for de seneste 3 regnskabsår,

— Egenkapital, gældende for de seneste 3 regnskabsår.

Eventuella minimistandardnivåer:

— Ved negativ resultat før skat for det seneste afsluttede regnskabsår kan tilbuddet afvises som værende ukonditionsmæssigt,

— Ved negativ egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår eller ved forbehold i revisionspåtegningen kan tilbuddet afvises som værende ukonditionsmæssigt.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Leverandøren skal udfylde referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leverancer indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/02/2020
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/05/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/02/2020
Lokal tid: 12:00
Plats:

Tønder Rådhus

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/01/2020