Szolgáltatások - 242460-2018

06/06/2018    S106

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 106-242460

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 074-164851)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejl-nek előkészítése, M3 autópálya–Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan eng. és részl. hatálybalépéssel kiv. terv készítése

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

M49 gyorsforgalmi út „M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési és részleges hatálybalépéssel kiviteli terv készítése” (PST kód: A049.01.01)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/06/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 074-164851

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A következő helyett:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Helyesen:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint;

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 15 %-a

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap)+45 nap.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a

Tervezett forrás: hazai, a szerződés utófinanszírozású.

Az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.

A részleteket a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő Előleget nem biztosít.

Tervező 2 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben rögzített számlázási ütemterv szerint.

A részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Helyesen:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint;

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 15 %-a

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap) a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a

Tervezett forrás: hazai, a szerződés utófinanszírozású.

Az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.

A részleteket a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő Előleget nem biztosít.

Részszámlázás a szerződéstervezetben előírtak szerint.

A szerződéstervezetben rögzített számlázási ütemterv szerint.

A részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 06/07/2018
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 06/07/2018
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:

A dokumentáció módosításra kerülő részei:

KD_1_Általános

KD_3_Tervezési szerződés