A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 24248-2017

21/01/2017    S15

Magyarország-Budapest: Hirdetésszervezési szolgáltatások

2017/S 015-024248

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Befektetési Ügynökség
Nemzeti azonosító szám: AK16013
Postai cím: Honvéd utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Maczurka Csilla és dr. Polgár Adrienn
E-mail: kbeszerzes@hipa.hu
Telefon: +36 18726564
Fax: +36 18726699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hipa.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: befektetés-ösztönzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Nemzeti Befektetési Ügynökség nemzetközi médiakampánya(i) lebonyolításához szükséges médiavásárlási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljes körű ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.

A szerződés tárgya: a Nemzeti Befektetési Ügynökség nemzetközi médiakampánya(i) lebonyolításához szükséges médiavásárlási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljes körű ellátása. A szerződés keretösszege (a médiamegjelenések, az ügynökségi jutalék és a kapcsolódó szolgáltatások ellenszolgáltatása együtt): nettó 130 000 000 HUF.

A szerződés teljesítése keretében a Vállalkozónak a keretösszegen belül lebonyolítani tervezett kereskedelmi tárgyú (azaz nem TCR) nemzetközi média kampány(ok) média megjelenéseivel kapcsolatos médiavásárlási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellátását kell vállalnia.

A keretszerződéssel érintett médiakampány(ok) célja: A magyarországi befektetési környezet külföldön való népszerűsítése a potenciális befektetők felé, a Magyarországra irányuló tőkeimport ösztönzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 130 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgya: a Nemzeti Befektetési Ügynökség nemzetközi médiakampánya(i) lebonyolításához szükséges médiavásárlási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljes körű ellátása. A szerződés keretösszege (a médiamegjelenések, az ügynökségi jutalék és a kapcsolódó szolgáltatások ellenszolgáltatása együtt): nettó 130 000 000 HUF.

A szerződés teljesítése keretében a Vállalkozónak a keretösszegen belül lebonyolítani tervezett kereskedelmi tárgyú (azaz nem TCR) nemzetközi média kampány(ok) média megjelenéseivel kapcsolatos médiavásárlási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellátását kell vállalnia.

A keretszerződéssel érintett médiakampány(ok) célja: A magyarországi befektetési környezet külföldön való népszerűsítése a potenciális befektetők felé, a Magyarországra irányuló tőkeimport ösztönzése.

Kommunikációs cél: A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) nemzetközi jelenlétének erősítése, a potenciális befektetők elérése, valamint számukra a hazai befektetési környezet népszerűsítő kulcsüzenetek eljuttatása, ezen belül is:

— Magyarország mint vonzó befektetési helyszín bemutatása (ismertség emelése),

— Magyarország Európa egyik legvonzóbb, azon belül a CEE regió legjobb befektetési helyszíneként való pozícionálása (imázsépítés),

— Befektetési szempontból meghatározó külföldi személyek (döntéshozók és befolyásolók) elérése, és feléjük a kulcsüzenetek közvetítése.

A szerződés teljesítésével, azaz a médiakampány(ok) lebonyolításával érintett Célországok:

— Németország,

— USA,

— Japán,

— Dél-Korea,

— Egyesült Királyság,

— Svájc,

— India,

— Kína.

Kommunikációs célcsoportok (18+):

Primer célcsoport:

— Befektetési szempontból döntéshozó külföldi cégvezetők.

— Befektetési szempontból meghatározó külföldi politikusok.

— Befektetési szempontból meghatározó tanácsadó cégek vezetői, külföldi tanácsadók.

Szekunder célcsoport:

— Véleményformáló, befolyásoló szereppel bíró külföldi üzletemberek.

— Befektetési szempontból meghatározó külföldi újságírók.

A tervezett médiamegjelenési felület csoportok:

— a célországok és célcsoportok szempontjából releváns nemetközi napilapok,

— a célországok és célcsoportok szempontjából releváns nemzetközi heti- és havilapok,

— a célországok és célcsoportok szempontjából releváns fedélzeti magazinok,

— a célországok és célcsoportok szempontjából releváns nemzetközi televízió csatornák,

— a célországok és célcsoportok szempontjából releváns nemzetközi rádiócsatornák,

— a célországok és célcsoportok szempontjából releváns nemzetközi online felületek,

— a célországok és célcsoportok szempontjából releváns nemzetközi outdoor és indoors helyszínek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szolgáltatás hatékonyságát és minőségét biztosító nemzetközi ügynökségi háttér / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Meghiúsulási kötbér mértéke (%-ban megadva) (min. 5 %, max. 20 % vállalható) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Médiamegjelenési felület csoportok tekintetében adott átlagos kedvezmény mértékek (ezen belül alszempontok) / Súlyszám: 140
Ár - Súlyszám: 25
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 106-188490
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5479-29/2016
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Affiliate Network Kft.
Postai cím: Lisznyai utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1018
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEC Hungary Médiaügynökség Kft.
Postai cím: Budapest
Város: Alkotás utca 53. B. épület III. emelet
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 130 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A nyertes ajánlattevők adószámai: 14924390-2-41; 12158485-2-45.

2.) Az ajánlattevők: Affiliate Network Kft. és MEC Hungary Médiaügynökség Kft. közös ajánlattevők; Közös ajánlattevő tagok és adataik:Ajánlattevő neve: Affiliate Network Kft., Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38., Adószáma: 14924390-2-41, és Ajánlattevő neve: MEC Hungary édiaügynökség Kft., Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. B. ép. III. em., Adószám: 12158485-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/01/2017