Bauleistung - 242489-2020

25/05/2020    S100    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren 

Polen-Warschau: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 100-242489

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Juszczak, Agnieszka Barszcz
E-Mail: publiczne@pgnig.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgnig.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PGNG/19/0030/GE/DIG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę inwestycji pn.: „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 108 148 744.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42123100 Gaskompressoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

1) Ośrodek Grupowy Kamień Mały (obiekt nowoprojektowany) – województwo lubuskie, powiat sulęciński, gmina Słońsk,

2) Ośrodek Grupowy Górzyca m. Ługi Górzyckie (obiekt istniejący) oraz Zespół Zaporowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 54 ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę inwestycji pn.: „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały.”

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.2.1. zagospodarowanie odwiertów Kamień Mały – 1k, 11k i 12k wraz z drogami dojazdowymi i placami manewrowymi,

3.2.2. budowę rurociągów pomiędzy wspólną strefą przyodwiertową a Ośrodkiem Grupowym Kamień Mały,

3.2.3. budowę rurociągu przesyłowego relacji Ośrodek Grupowy Kamień Mały – Ośrodek Grupowy Górzyca,

3.2.4. budowę Ośrodka Grupowego Kamień Mały,

3.2.5. przystosowanie Ośrodka Grupowego Górzyca do odbioru oraz separacji płynu złożowego z Ośrodka Grupowego Kamień Mały,

3.2.6. budowę na Ośrodku Grupowym Górzyca instalacji kompresora LP.

4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) – obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

3.4.1. Uzasadnienie: wymaganie zatrudnienia osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami kodeksu pracy. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

3.4.1.1. inżynierowie budowy,

3.4.1.2. spawacze,

3.4.1.3. monterzy,

3.4.1.4. elektrycy

4. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy.

5.Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji, o ile cena oferty wstępnej uznanej za najkorzystniejszą (na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ)

Nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a oferta wstępna: nie podlega odrzuceniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt II. 2.6) zawiera wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 18.5 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 109-266712
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PGNiG Technologie SA
Postanschrift: ul. Naftowa 8
Ort: Krosno
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 38-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 59 740 512.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 108 148 744.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020