Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 242507-2019

24/05/2019    S100

Suomi-Helsinki: Järjestelmä- ja tukipalvelut

2019/S 100-242507

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: FinnHEMS Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2347340-9
Postiosoite: Lentäjäntie 3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01530
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@ptcs.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://finnhems.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=367
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=367
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntayhtymien omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ICT-peruspalvelujen hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72250000 Järjestelmä- ja tukipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat hankinta-asiakirjoissa sekä alempana tarkemmin yksilöidyt perustietotekniikkapalvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72253000 Help desk -palvelut ja tukipalvelut
72253100 Help desk -palvelut
72253200 Järjestelmien tukipalvelut
72315000 Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut
72315200 Tietoverkon hallintapalvelut
72500000 Tietokonepalvelut
72510000 Tietokoneisiin liittyvät hallintopalvelut
72514000 Tietokonekeskuspalvelut
72514100 Tietokeskuspalvelut, mukaan lukien tietokoneiden käyttö
72611000 Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut
72910000 Tietokonejärjestelmän varmistus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palveluja tuotetaan ympäri Suomea seuraavissa tukikohdissa:

– Vantaa

– Turku

– Tampere

– Kuopio

– Oulu

– Rovaniemi

– Kouvola (vuonna 2022)

– Seinäjoki (vuonna 2022).

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat seuraavat perustietotekniikkapalvelut:

Työasemapalvelut

– Peruspalvelut työasemille ja perusohjelmistojen käyttötuki

– Ohjelmistojen paketointi- ja jakelupalvelu

– Laitehallinta

– Työasemien (PC ja Mac) ylläpito ja elinkaarenhallinta

Kapasiteettipalvelut

– Virtuaalipalvelinkapasiteetti

– Tallennustila

– Varmistuspalvelu

– Palvelimien valvonta, hallinta ja käyttöjärjestelmäpäivitykset

Yritysverkko- ja tietoliikennepalvelut

– Toimipisteiden langalliset lähiverkot (LAN)

– Toimipisteiden langattomat lähiverkot (WLAN)

– Toimipisteiden välinen verkko (WAN)

– Langattomat WAN-yhteydet

– Langattomat WAN-varayhteydet

– Internet-yhteys

– Palomuuripalvelu

Tukipalvelut

– Service Desk

– Lähituki

Muut palvelut

– Tulostimien (monitoimilaitteiden) valvonta, tulostusjonot ja työasemamääritykset

– Active Directory hallinta ml. käyttäjätunnuksien ja käyttöoikeuksien hallintapalvelut

– Microsoft Office 365 hallinta

– DNS hallinta

– Lisenssien hallinta

– Sertifikaattien hallinta

– Tietoturvapalvelut

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaan referenssiasiakkaiden mitattu käyttäjätyytyväisyys, painoarvo 40 %

Ehdokkaan vähimmäisvaatimukset ylittävien referenssien kattavuus, painoarvo 30 %

Ehdokkaan palvelumalli, painoarvo 30 %

Vertailutekijöiden tarkemmat perusteet käyvät ilmi osallistumishakemusohjeesta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarkemmin osallistumishakemusohje.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/05/2019