Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 242509-2020

25/05/2020    S100

Polen-Łódź: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2020/S 100-242509

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wólczańska 17
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-731
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Pajerska
E-Mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Telefon: +48 422014806
Fax: +48 426649102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.lsi.net.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: BZU.2291.17.20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”.

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia/al. Włókniarzy.

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80/Giewont, Zaspowa 19/Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia/al. Włókniarzy.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 20 % – maksymalnie 20 pkt.

Należy podać konkretną ilość miesięcy zgodnie z poniższym zapisem.

W ramach kryterium terminu realizacji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

— termin realizacji zamówienia 26 tygodni – 0 pkt,

— termin realizacji zamówienia 25 tygodni – 5 pkt,

— termin realizacji zamówienia 24 tygodnie – 10 pkt,

— termin realizacji zamówienia 23 tygodnie – 15 pkt,

— termin realizacji zamówienia 22 tygodnie – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty:

1) nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 26 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2) poda krótszy niż 22 tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też termin zostanie wpisany do umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 80,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zakres zamówienia dla części 1–2:

a) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba;

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji maks. 1 szt. – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80/Giewont, Zaspowa 19/Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 20 % – maksymalnie 20 pkt.

Należy podać konkretną ilość miesięcy zgodnie z poniższym zapisem.

W ramach kryterium terminu realizacji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

— termin realizacji zamówienia 26 tygodni – 0 pkt,

— termin realizacji zamówienia 25 tygodni – 5 pkt,

— termin realizacji zamówienia 24 tygodnie – 10 pkt,

— termin realizacji zamówienia 23 tygodnie – 15 pkt,

— termin realizacji zamówienia 22 tygodnie – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty:

1) nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 26 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2) poda krótszy niż 22 tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też termin zostanie wpisany do umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 80,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zakres zamówienia dla części 1–2:

a) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba;

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji maks. 1 szt. – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 059-142328
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uzasadnienie prawne – art. 93 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne – 20.03.2020 Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidację zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”. W związku z:

1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w kraju oraz;

2. kryzysem gospodarczym związanym z pogarszającą się kondycją finansową przedsiębiorców;

3. rekomendacją organu założycielskiego Spółki oraz Zarządu Spółki mająca na celu ograniczanie zadań o charakterze nie inwestycyjnym i nie priorytetowym, których rezygnacja nie spowoduje wymiernych szkód i może zostać przesunięta w czasie, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., tak jak inne podmioty, znalazła się w sytuacji wprowadzenia ograniczeń budżetowych.

Ponadto Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. jako spółka komunalna związana jest wytycznymi swojego organu właścicielskiego co do sposobu i zakresu prowadzonej działalności, w tym również wytycznymi związanymi z ograniczeniem wydatków na realizację zadań publicznych.

Likwidacja zdrojów wodociągowych jest procesem porządkowym nie polegającym na wytworzeniu składników majątkowych użyteczności publicznej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka realizuje swoje podstawową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zborowego odprowadzania ścieków. Sprzeczne bowiem z interesem publicznym przyjmującym tu postać ochrony zdrowia i życia jest wykonywanie prac budowlano-demontażowych, których skutkiem mogłoby być skażenie wody miejskiej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że kontynuacja postępowania i zakończenie go podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych wywoła negatywne skutki, w szczególności: zburzy strukturę finansową budżetu Spółki uniemożliwiając realizację innych inwestycji, które mają istotne znaczenie dla interesu publicznego oraz płynność finansową Zamawiającego, w wyniku braku możliwości uregulowania zobowiązań wynikających z umów już zawartych. Powyższe okoliczności czynią zamówienie na „Likwidację zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi” bezprzedmiotowym w kontekście potrzeb Zamawiającego oraz wpisuje się w kryteria programu oszczędnościowego wskazanego przez organ założycielski i Zarząd Spółki.

Zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Łodzi zostały podjęte działania mające na celu wdrożenie programu oszczędnościowego w Spółce, polegające na ograniczeniu wydatkowania środków finansowych na realizację zadań o mniejszym znaczeniu strategicznym, których skutkiem jest konieczność dokonania korekt w Planie Rzeczowo-Finansowym Spółki na 2020 r., powodujących blokadę środków finansowych na poszczególne postępowania/inwestycje.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 22459700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 22459700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020