Bauleistung - 242509-2020

25/05/2020    S100

Polen-Łódź: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2020/S 100-242509

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wólczańska 17
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-731
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Pajerska
E-Mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Telefon: +48 422014806
Fax: +48 426649102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.lsi.net.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: BZU.2291.17.20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”.

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia/al. Włókniarzy.

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80/Giewont, Zaspowa 19/Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia/al. Włókniarzy.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 20 % – maksymalnie 20 pkt.

Należy podać konkretną ilość miesięcy zgodnie z poniższym zapisem.

W ramach kryterium terminu realizacji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

— termin realizacji zamówienia 26 tygodni – 0 pkt,

— termin realizacji zamówienia 25 tygodni – 5 pkt,

— termin realizacji zamówienia 24 tygodnie – 10 pkt,

— termin realizacji zamówienia 23 tygodnie – 15 pkt,

— termin realizacji zamówienia 22 tygodnie – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty:

1) nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 26 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2) poda krótszy niż 22 tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też termin zostanie wpisany do umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 80,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zakres zamówienia dla części 1–2:

a) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba;

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji maks. 1 szt. – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80/Giewont, Zaspowa 19/Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 20 % – maksymalnie 20 pkt.

Należy podać konkretną ilość miesięcy zgodnie z poniższym zapisem.

W ramach kryterium terminu realizacji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

— termin realizacji zamówienia 26 tygodni – 0 pkt,

— termin realizacji zamówienia 25 tygodni – 5 pkt,

— termin realizacji zamówienia 24 tygodnie – 10 pkt,

— termin realizacji zamówienia 23 tygodnie – 15 pkt,

— termin realizacji zamówienia 22 tygodnie – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty:

1) nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 26 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2) poda krótszy niż 22 tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też termin zostanie wpisany do umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 80,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zakres zamówienia dla części 1–2:

a) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba;

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji maks. 1 szt. – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 059-142328
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uzasadnienie prawne – art. 93 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne – 20.03.2020 Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidację zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”. W związku z:

1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w kraju oraz;

2. kryzysem gospodarczym związanym z pogarszającą się kondycją finansową przedsiębiorców;

3. rekomendacją organu założycielskiego Spółki oraz Zarządu Spółki mająca na celu ograniczanie zadań o charakterze nie inwestycyjnym i nie priorytetowym, których rezygnacja nie spowoduje wymiernych szkód i może zostać przesunięta w czasie, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., tak jak inne podmioty, znalazła się w sytuacji wprowadzenia ograniczeń budżetowych.

Ponadto Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. jako spółka komunalna związana jest wytycznymi swojego organu właścicielskiego co do sposobu i zakresu prowadzonej działalności, w tym również wytycznymi związanymi z ograniczeniem wydatków na realizację zadań publicznych.

Likwidacja zdrojów wodociągowych jest procesem porządkowym nie polegającym na wytworzeniu składników majątkowych użyteczności publicznej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka realizuje swoje podstawową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zborowego odprowadzania ścieków. Sprzeczne bowiem z interesem publicznym przyjmującym tu postać ochrony zdrowia i życia jest wykonywanie prac budowlano-demontażowych, których skutkiem mogłoby być skażenie wody miejskiej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że kontynuacja postępowania i zakończenie go podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych wywoła negatywne skutki, w szczególności: zburzy strukturę finansową budżetu Spółki uniemożliwiając realizację innych inwestycji, które mają istotne znaczenie dla interesu publicznego oraz płynność finansową Zamawiającego, w wyniku braku możliwości uregulowania zobowiązań wynikających z umów już zawartych. Powyższe okoliczności czynią zamówienie na „Likwidację zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi” bezprzedmiotowym w kontekście potrzeb Zamawiającego oraz wpisuje się w kryteria programu oszczędnościowego wskazanego przez organ założycielski i Zarząd Spółki.

Zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Łodzi zostały podjęte działania mające na celu wdrożenie programu oszczędnościowego w Spółce, polegające na ograniczeniu wydatkowania środków finansowych na realizację zadań o mniejszym znaczeniu strategicznym, których skutkiem jest konieczność dokonania korekt w Planie Rzeczowo-Finansowym Spółki na 2020 r., powodujących blokadę środków finansowych na poszczególne postępowania/inwestycje.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 22459700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 22459700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020