Lieferungen - 242565-2020

25/05/2020    S100

România-Târgu Jiu: Piese pentru transportoare cu benzi

2020/S 100-242565

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO30267310
Adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Localitate: Târgu Jiu
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 210227
Țară: România
Persoană de contact: Grigorie Dadalau
E-mail: daniel.burlan@ceoltenia.ro
Telefon: +40 372819712
Fax: +40 253227280/+40 252227281
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ceoltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096172
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://sicap-prod.elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081467
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Ghirlande role D5g-D3g și role singulare

Număr de referinţă: 30267310-2020-199.1
II.1.2)Cod CPV principal
42419810 Piese pentru transportoare cu benzi
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Ghirlandele de role si rolele singulare sunt necesare pentru asigurarea functionarii utilajelor de mare capacitate, pentru realizarea programelor de mentenanţă, cât si pentru prelungiri/montări de transportoare cu bandă. Ghirlandele de role si rolele singulare au rolul de sustinere si portanta pentru covorul de cauciuc si de sprijin mobil (de rostogolire) ce asigura deplasarea covorului de cauciuc.

Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari: 15 zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar, complet la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici interesati: in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Facem mentiunea ca entitatea contractanta va raspunde o singura data tuturor clarificarilor/informatiilor solicitate de toti operatorii economici interesati, in termenul precizat mai sus.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 7 786 350.23 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot I – Ghirlande D5G-D3G

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42419810 Piese pentru transportoare cu benzi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Carierele miniere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot I – Ghirlande D5G-D3G = 2 308 bucati.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 181 405.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Pentru contractele subsecvente încheiate în primul an de derulare, preţul unitar care va sta la baza atribuirii acestora nu va fi actualizat, acesta rămânând cel iniţial, stabilit ca fiind câştigător, în baza căruia s-a încheiat acordul cadru. Pentru următoarele 12 luni de derulare a acordului-cadru, preţul va fi actualizat conform formulei: Pa = Po x IPC, unde: Pa – preţ actualizat, Po – preţul din oferta declarată câştigătoare, în baza căruia s-a încheiat acordul-cadru, IPC – indicele de evoluţie al preţurilor de consum (total), comunicat de INSSE. Evoluţia IPC se determină aferent perioadei dintre luna în care s-a semnat acordul-cadru, inclusiv şi a 13-a lună de la semnarea acordului-cadru. După ajustarea preţului, acesta rămâne ferm până la finalizarea acordului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot IV – Role D 159

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42419810 Piese pentru transportoare cu benzi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Carierele miniere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot IV – Role D 159 = 7 221 bucati.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 982 581.10 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Pentru contractele subsecvente încheiate în primul an de derulare, preţul unitar care va sta la baza atribuirii acestora nu va fi actualizat, acesta rămânând cel iniţial, stabilit ca fiind câştigător, în baza căruia s-a încheiat acordul cadru. Pentru următoarele 12 luni de derulare a acordului-cadru, preţul va fi actualizat conform formulei: Pa = Po x IPC, unde: Pa – preţ actualizat, Po – preţul din oferta declarată câştigătoare, în baza căruia s-a încheiat acordul-cadru, IPC – indicele de evoluţie al preţurilor de consum (total), comunicat de INSSE. Evoluţia IPC se determină aferent perioadei dintre luna în care s-a semnat acordul-cadru, inclusiv şi a 13-a lună de la semnarea acordului-cadru. După ajustarea preţului, acesta rămâne ferm până la finalizarea acordului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot II – Role D 63,5-D 89-D 108-D133

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42419810 Piese pentru transportoare cu benzi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Carierele miniere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot II – Role D 63,5-D 89-D 108-D133 = 2 229 bucati.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 546 531.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Pentru contractele subsecvente încheiate în primul an de derulare, preţul unitar care va sta la baza atribuirii acestora nu va fi actualizat, acesta rămânând cel iniţial, stabilit ca fiind câştigător, în baza căruia s-a încheiat acordul cadru. Pentru următoarele 12 luni de derulare a acordului-cadru, preţul va fi actualizat conform formulei: Pa = Po x IPC, unde: Pa – preţ actualizat, Po – preţul din oferta declarată câştigătoare, în baza căruia s-a încheiat acordul-cadru, IPC – indicele de evoluţie al preţurilor de consum (total), comunicat de INSSE. Evoluţia IPC se determină aferent perioadei dintre luna în care s-a semnat acordul-cadru, inclusiv şi a 13-a lună de la semnarea acordului-cadru. După ajustarea preţului, acesta rămâne ferm până la finalizarea acordului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot III – Role D 140

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42419810 Piese pentru transportoare cu benzi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Carierele miniere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot III – Role D 140 = 4 744 bucati.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 075 832.08 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Pentru contractele subsecvente încheiate în primul an de derulare, preţul unitar care va sta la baza atribuirii acestora nu va fi actualizat, acesta rămânând cel iniţial, stabilit ca fiind câştigător, în baza căruia s-a încheiat acordul cadru. Pentru următoarele 12 luni de derulare a acordului-cadru, preţul va fi actualizat conform formulei: Pa = Po x IPC, unde: Pa – preţ actualizat, Po – preţul din oferta declarată câştigătoare, în baza căruia s-a încheiat acordul-cadru, IPC – indicele de evoluţie al preţurilor de consum (total), comunicat de INSSE. Evoluţia IPC se determină aferent perioadei dintre luna în care s-a semnat acordul-cadru, inclusiv şi a 13-a lună de la semnarea acordului-cadru. După ajustarea preţului, acesta rămâne ferm până la finalizarea acordului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Pana la data-limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune în SEAP formularul DUAE, conform prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 (completat conform link: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-inproceduriledesfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Cerința nr. 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) lit. a) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către primii trei ofertanti din clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Acestea sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Daniel Burlan – preşedinte al Directoratului;

— Ovidiu Bălăcescu – membru al Directoratului;

— Constantin Bălăşoiu – membru al Directoratului;

— Dan Vasile – membru al Directoratului;

— Sorinel Gheorghe – membru al Directoratului;

— Dumitru Iacob – director Direcţia servicii suport;

— Adriana Luminiţa Popescu – director Direcţia financiar-contabilitate;

— Ion Petroniu – director adjunct investitii;

— Grigorie Dădălău – director adjunct comercial;

— Gheorghe Dobriţanu – director Direcţia minieră;

— Daniela Şerban – director Direcţia legislaţie şi guvernanţă corporativă;

— Mihaela Lazăr Andrei – sef Serviciu disciplină contractuală;

— Eugenia Bardan – sef Serviciu achiziţii produse pt. activitatea minieră.

Modalitatea de îndeplinire: entitatea contractantă are obligația completării formularului de integritate, conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr. 1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor, la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, de primii trei ofertanti din clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine sau să fie înscriși în registre profesionale, entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție sectorială.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similară, în conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016.

Pentru loturile 1, 2, 3 şi 4. Declaraţia privind lista principalelor livrari de produse ofertate sau produse similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit, efectuate în ultimii trei ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Dovezi privind furnizarea in ultimii trei ani de produse ofertate sau produse similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit, în valoare cumulată de cel putin:

— pentru lotul 1 = 904 288,10 RON;

— pentru lotul 2 = 136 273,45 RON;

— pentru lotul 3 = 386 811,88 RON;

— pentru lotul 4 = 473 557,40 RON.

Pragul minim solicitat pentru experienta similara este in concordanta cu valoarea estimata previzionata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot în parte. Prin produse similare produselor solicitate, entitatea contractanta întelege produse cu acelasi uz sau uz similar si care sunt grupate în aceeasi clasa de produse, respectiv produse turnate. Pentru indeplinirea cerintei, se solicita prezentarea de certificate/documente/procese-verbale de receptie/documente constatatoare (sau oricare alte documente relevante) in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiese livrarea de produse (produse ofertate sau produse similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit). La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA – cerinta din Instructiunea 2/2017 art. 12 alin. (2). Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, completat conform link: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către primii trei ofertanti din clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare se va constitui conform prevederilor art. 42 din HG 394/2.6.2016. Valoare garanţie conform cap. II.2 „Lista loturi”. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si sa fie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va transmite in SEAP, impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita pentru depunerea ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a entitatii contractante, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare (polita de asigurare sau scrisoarea de garantie bancara) se va depune in original la sediul entitatii contractante, in termen de trei zile lucratoare de la solicitarea entitatii contractante. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii, cu mențiunea că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea entitatii contractante, să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință. Cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Tîrgu Jiu. Garantia de participare se restituie de catre entitatea contractanta, conform prevederilor art. 44 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului sectorial subsecvent reprezinta, conform art. 45 din HG 394/2.6.2016, un procent de 10 % din valoarea totala, fara TVA a contractului sectorial subsecvent si se va constitui conform prevederilor art. 46 din HG 394/2.6.2016, respectiv: prin virament bancar sau printr-un i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/07/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/11/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de analiza si evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Entitatea contractantă va încheia contractul de achiziție/acordul-cadru cu ofertantul/ofertanții desemnat(i) câștigător(i), în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6/11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de cinci/10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative. Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de cel mul 14 zile lucratoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de entitatea contractantă. Dacă termenul de 14 zile lucratoare a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul, iar entitatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare. În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul este un consorțiu, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului următoarele documente:

— documente prin care se autorizează persoana care urmează să semneze contractul;

— acordul de asociere din care să rezulte cota de participare a fiecărui membru al asocierii, reprezentantul legal al asocierii, liderul desemnat (informații care nu trebuie să fie diferite față de cele precizate în documentele care au însoțit oferta);

— garanția de participare, în conformitate cu precizările de la secțiunea III.1.6.a) din „Instrucțiunile pentru ofertanți”. În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. In cazul în care autoritatea/entitatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul disciplină contractuală
Adresă: Str. Republicii nr. 17
Localitate: Târgu Jiu
Cod poștal: 210227
Țară: România
E-mail: mihaela.lazar@ceoltenia.ro
Telefon: +40 372819749
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/05/2020