Lieferungen - 242587-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - dynamischen Beschaffungssystems - Nicht offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2020/S 100-242587

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_71040624
Postanschrift: Akácfa utca 15.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1980
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szunyogh Judit
E-Mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bkv.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000340252020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000340252020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DBR - autóbusz és trolibusz alkatrészek

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000340252020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dinamikus beszerzési rendszer autóbusz és trolibusz alkatrészek beszerzésére (BKV Zrt. TD-388/19.)

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt a következők szerin biztosítja:

1. Fékalkatrészek autó-, és trolibuszokhoz (tapasztalati mennyiség: 9 300 me, de legfeljebb 200 000 000 HUF)

2. Futómű alkatrészek autó-, és trolibuszokhoz (tapasztalati mennyiség: 11 500 me, de legfeljebb 150 000 000 HUF)

3. Járműklíma berendezés és alkatrészek autó-, és trolibuszokhoz (tapasztalati mennyiség: 16 700 me, de legfeljebb 100 000 000 HUF)

4. Kipufogócsövek és tartozékaik autó-, és trolibuszokhoz (tapasztalati mennyiség: 3 350 me, de legfeljebb 75 000 000 HUF)

5. Járműszűrők autó-, és trolibuszokhoz (tapasztalati mennyiség: 16 350 me, de legfeljebb 100 000 000 HUF)

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fékalkatrészek autó-, és trolibuszokhoz

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34322000 Bremsen und Bremsenteile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Cinkota Divízió 1165 Bp., Bökényföldi út 122.

Dél-pesti Divízió 1194 Bp., Méta u. 39.

Kelenföldi Divízió 1113 Bp., Hamzsabégi út 55.

Óbuda Divízió 1037 Bp., Pomázi út 15.

Trolibusz Divízió 1101 Bp., Pongrác út 6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. rész: DBR – Fékalkatrészek autó-, és trolibuszokhoz

Ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert hoz létre – tervezetten 9 300 mennyiségi egység mennyiségben – fékalkatrészek beszerzésére az általa üzemeltetett M3 kategóriájú autóbuszokhoz és trolibuszokhoz a rendszer teljes időtartamára tervezetten 200 000 000 HUF értékben.

A részvételre jelentkezőnek jelentkezése érvényességéhez külön nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlatkérő Általános Szerződéses Feltételeit (jelen eljárásban ismertetett Közbeszerzési Dokumentum) elfogadja. Jelen eljárás részvételi szakaszának eredményes lezárását követően a konkrét beszerzési igény felmerülésekor Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkező partnerek részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül. A rendszer 48 hónapos hatálya alatt bármely gazdaság szereplő – az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és alkalmasnak minősítése esetén – csatlakozhat a rendszerhez.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek szakmai ajánlataként az ajánlati árak táblázatában fel kell tüntetnie az ajánlott termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint minősítésre kötelezett termékek esetén az ajánlattételi szakaszban kiadott Műszaki Leírásban meghatározottak dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat is csatolni kell.

A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 5 munkanap azzal, hogy indokolt esetbe a határidő hosszabbítható,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Szállítási határidő (munkanap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
Höchstzahl: 99
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

A II.2.9) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0–10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén pontozás (szállítási határidő)

2. szempont esetén fordított arányosítás (ár)

A módszerek részletes ismertetése a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Futómű alkatrészek autó-, és trolibuszokhoz

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34324000 Räder, Teile und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Cinkota Divízió 1165 Bp Bökényföldi út 122.

Dél-pesti Divízió1194 Bp Méta u. 39.

Kelenföldi Divízió1113 Bp Hamzsabégi út 55.

Óbuda Divízió 1037 Bp Pomázi út 15.

Trolibusz Divízió 1101 Bp Pongrác út 6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2. rész: DBR - Futómű alkatrészek autó-, és trolibuszokhoz

Ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert hoz létre - tervezetten 11 500 mennyiségi egység mennyiségben - futómű alkatrészek beszerzésére az általa üzemeltetett M3 kategóriájú autóbuszokhoz és trolibuszokhoz a rendszer teljes időtartamára tervezetten 150 millió forint értékben.

A részvételre jelentkezőnek jelentkezése érvényességéhez külön nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlatkérő Általános Szerződéses Feltételeit (jelen eljárásban ismertetett közbeszerzési dokumentum) elfogadja. Jelen eljárás részvételi szakaszának eredményes lezárását követően a konkrét beszerzési igény felmerülésekor Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkező partnerek részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül. A rendszer 48 hónapos hatálya alatt bármely gazdaság szereplő - az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és alkalmasnak minősítése esetén - csatlakozhat a rendszerhez.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek szakmai ajánlataként az ajánlati árak táblázatában fel kell tüntetnie az ajánlott termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint minősítésre kötelezett termékek esetén az ajánlattételi szakaszban kiadott műszaki leírásban meghatározottak dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat is csatolni kell.

A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 5 munkanap azzal, hogy indokolt esetbe a határidő hosszabbítható,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Szállítási határidő (munkanap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
Höchstzahl: 99
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

A II.2.9) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén pontozás (szállítási határidő)

2. szempont esetén fordított arányosítás (ár)

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Járműklíma berendezés és alkatrészek

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42512400 Klimaanlagen für Fahrzeuge
42512500 Teile für Klimageräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Cinkota Divízió 1165 Bp Bökényföldi út 122.

Dél-pesti Divízió1194 Bp Méta u. 39.

Kelenföldi Divízió1113 Bp Hamzsabégi út 55.

Óbuda Divízió 1037 Bp Pomázi út 15.

Trolibusz Divízió 1101 Bp Pongrác út 6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3. rész: DBR - Járműklíma berendezés és alkatrészek autó-, és trolibuszokhoz

Ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert hoz létre - tervezetten 16 700 mennyiségi egység mennyiségben - járműklíma berendezések és alkatrészeik beszerzésére az általa üzemeltetett M3 kategóriájú autóbuszokhoz és trolibuszokhoz a rendszer teljes időtartamára tervezetten 100 millió forint értékben.

A részvételre jelentkezőnek jelentkezése érvényességéhez külön nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlatkérő Általános Szerződéses Feltételeit (jelen eljárásban ismertetett közbeszerzési dokumentum) elfogadja. Jelen eljárás részvételi szakaszának eredményes lezárását követően a konkrét beszerzési igény felmerülésekor Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkező partnerek részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül. A rendszer 48 hónapos hatálya alatt bármely gazdaság szereplő - az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és alkalmasnak minősítése esetén - csatlakozhat a rendszerhez.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek szakmai ajánlataként az ajánlati árak táblázatában fel kell tüntetnie az ajánlott termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint minősítésre kötelezett termékek esetén az ajánlattételi szakaszban kiadott műszaki leírásban meghatározottak dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat is csatolni kell.

A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 5 munkanap azzal, hogy indokolt esetbe a határidő hosszabbítható,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Szállítási határidő (munkanap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
Höchstzahl: 99
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

A II.2.9) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén pontozás (szállítási határidő)

2. szempont esetén fordított arányosítás (ár)

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kipufogócsövek és tartozékaik

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Cinkota Divízió 1165 Bp Bökényföldi út 122.

Dél-pesti Divízió1194 Bp Méta u. 39.

Kelenföldi Divízió1113 Bp Hamzsabégi út 55.

Óbuda Divízió 1037 Bp Pomázi út 15.

Trolibusz Divízió 1101 Bp Pongrác út 6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4. rész: DBR - Kipufogócsövek és tartozékaik autó-, és trolibuszokhoz

Ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert hoz létre - tervezetten 3 350 mennyiségi egység mennyiségben - kipufogócsövek és tartozékaik beszerzésére az általa üzemeltetett M3 kategóriájú autóbuszokhoz és trolibuszokhoz a rendszer teljes időtartamára tervezetten 75 millió forint értékben.

A részvételre jelentkezőnek jelentkezése érvényességéhez külön nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlatkérő Általános Szerződéses Feltételeit (jelen eljárásban ismertetett közbeszerzési dokumentum) elfogadja. Jelen eljárás részvételi szakaszának eredményes lezárását követően a konkrét beszerzési igény felmerülésekor Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkező partnerek részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül. A rendszer 48 hónapos hatálya alatt bármely gazdaság szereplő - az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és alkalmasnak minősítése esetén - csatlakozhat a rendszerhez.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek szakmai ajánlataként az ajánlati árak táblázatában fel kell tüntetnie az ajánlott termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint minősítésre kötelezett termékek esetén az ajánlattételi szakaszban kiadott műszaki leírásban meghatározottak dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat is csatolni kell.

A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 5 munkanap azzal, hogy indokolt esetbe a határidő hosszabbítható,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Szállítási határidő (munkanap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
Höchstzahl: 99
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

A II.2.9) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén pontozás (szállítási határidő)

2. szempont esetén fordított arányosítás (ár)

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Járműszűrők autó-, és trolibuszokhoz

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Cinkota Divízió 1165 Bp Bökényföldi út 122.

Dél-pesti Divízió1194 Bp Méta u. 39.

Kelenföldi Divízió1113 Bp Hamzsabégi út 55.

Óbuda Divízió 1037 Bp Pomázi út 15.

Trolibusz Divízió 1101 Bp Pongrác út 6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5. rész: DBR - Járműszűrők autó-, és trolibuszokhoz

Ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert hoz létre - tervezetten 16 350 mennyiségi egység mennyiségben - járműszűrők beszerzésére az általa üzemeltetett M3 kategóriájú autóbuszokhoz és trolibuszokhoz a rendszer teljes időtartamára tervezetten 100 millió forint értékben.

A részvételre jelentkezőnek jelentkezése érvényességéhez külön nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlatkérő Általános Szerződéses Feltételeit (jelen eljárásban ismertetett közbeszerzési dokumentum) elfogadja. Jelen eljárás részvételi szakaszának eredményes lezárását követően a konkrét beszerzési igény felmerülésekor Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkező partnerek részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül. A rendszer 48 hónapos hatálya alatt bármely gazdaság szereplő - az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és alkalmasnak minősítése esetén - csatlakozhat a rendszerhez.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek szakmai ajánlataként az ajánlati árak táblázatában fel kell tüntetnie az ajánlott termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint minősítésre kötelezett termékek esetén az ajánlattételi szakaszban kiadott műszaki leírásban meghatározottak dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat is csatolni kell.

A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 5 munkanap azzal, hogy indokolt esetbe a határidő hosszabbítható,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Szállítási határidő (munkanap) / Gewichtung: 10
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
Höchstzahl: 99
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

A II.2.9) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén pontozás (szállítási határidő)

2. szempont esetén fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— A részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell a részvételre jelentkezőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A részvételre jelentkező, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolási mód (a jelentkezésben):

— A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

P1: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) hivatkozással a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére, illetve a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1.: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a(z):

— 1. rész esetén a 160 000 000 HUF-ot,

— 2. rész esetén a 120 000 000 HUF-ot,

— 3. rész esetén a 80 000 000 HUF-ot,

— 4. rész esetén a 60 000 000 HUF-ot,

— 5. rész esetén a 80 000 000 HUF-ot.

Az árbevételi követelmények részenként nem adódnak össze, amennyiben az ajánlattevő több részre nyújtja be ajánlatát, elegendő a magasabb árbevételi követelmény igazolása.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 107. § (8b) bekezdése alapján azon részvételre jelentkezők esetében, akik jelentkezésüket a részvételi határidő lejártát követően nyújtják be, a jelen III.1.2) pontban rögzített időszak meghatározásához használt referencia-időpont alatt a felhívás feladása helyett a jelentkezés benyújtása értendő.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összeg, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szállítás tárgyából egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia milyen kategóriájú haszongépjárművekre vonatkozik. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1.: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített összesen legalább a(z)

— 1. rész esetén 100 000 000 HUF értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó fékalkatrészek,

— 2. rész esetén 75 000 000 HUF értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó futómű alkatrészek,

— 3. rész esetén 50 000 000 HUF értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó járműklíma alkatrészek,

— 4. rész esetén 35 000 000 HUF értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó kipufogó berendezés és/vagy alkatrészei,

— 5. rész esetén 50 000 000 HUF értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó járműszűrők szállítására vonatkozó referenciával.

A referencia követelmények részenként nem adódnak össze, amennyiben az ajánlattevő több részre nyújtja be ajánlatát, elegendő a magasabb követelmény igazolása.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 107. § (8b) bekezdése alapján azon részvételre jelentkezők esetében, akik jelentkezésüket a részvételi határidő lejártát követően nyújtják be, a jelen III.1.3) pontban rögzített időszak meghatározásához használt referencia-időpont alatt a felhívás feladása helyett a jelentkezés benyújtása értendő.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-ban foglaltak alapján késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő az ajánlattételi szakaszban kiadott szerződéstervezetben rögzítettek szerint. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ajánlattételi szakaszban kiadott szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

A további részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező megállapodás tartalmazza.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásukat a minősített részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

5. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (6) bek. második mondatának alkalmazásával: ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

8. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

9. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésben foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésben foglaltakra.

11. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő megállapodás mindkét fél részéről 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a megállapodásban foglaltak szerint.

12. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre), valamint a Ptk.

13. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a jelentkezésben bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt a részvételre jelentkező felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni az útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

14. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bek.-ben meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

16. Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdését.

17. Az EKR karakterkorlátai miatt a jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

18. FAKSZ: dr. Szunyogh Judit (00101) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.6.30. 13.00

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020