Leveringen - 242601-2020

25/05/2020    S100

România-Bucureşti: Motorină (EN 590)

2020/S 100-242601

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Hidroelectrica S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 13267213
Adresă: Str. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020995
Țară: România
Persoană de contact: Relenschi Mircea
E-mail: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 213032503
Fax: +40 213032545

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.hidroelectrica.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

II.1.2)Cod CPV principal
09134220 Motorină (EN 590)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Data-limita de transmitere a raspunsului la clarificari: trei zile inainte de deschiderea ofertelor, conform anuntului de participare.

1. Pe durata întregului acord-cadru se estimeaza achizitionarea:

(a) benzina fara plumb – minimum 96 921 litri si maximum 126 000 litri;

(b) motorina – minimum 1 054 614 litri si maximum 1 371 000 litri;

(c) carduri – minimum 400 cadruri si 420 maximum carduri.

2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se estimeaza achizitionarea:

(a) benzina fara plumb – minimum 32 307 litri si maximum 42 000 litri;

(b) motorina – minimum 351 538 litri si maximum 457 000 litri;

(c) carduri – minimum 400 cadruri si 420 maximum carduri.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 2 345 973 RON fara TVA.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 5 740 162.56 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09132100 Benzină fără plumb
30163100 Carduri pentru cumpărat combustibil
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Sediul Hidroelectrica si sucursalele hidrocentrale.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Data-limita de transmitere a raspunsului la clarificari: trei zile inainte de deschiderea ofertelor, conform anuntului de participare

1. Pe durata întregului acord-cadru se estimeaza achizitionarea:

(a) benzina fara plumb – minimum 96 921 litri si maximum 126 000 litri;

(b) motorina – minimum 1 054 614 litri si maximum 1 371 000 litri;

(c) carduri – minimum 400 cadruri si 420 maximum carduri.

2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se estimeaza achizitionarea:

(a) benzina fara plumb – minimum 32 307 litri si maximum 42 000 litri;

(b) motorina – minimum 351 538 litri si maximum 457 000 litri;

(c) carduri – minimum 400 cadruri si 420 maximum carduri.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 2 345 973 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 015-031754
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 983
Titlu:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lukoil România S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10547022
Adresă: Șoseaua Nordului nr. 28-36
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014104
Țară: România
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefon: +40 212272133
Fax: +40 212330232

Adresă internet: www.lukoil.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 242 510.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 202
Titlu:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lukoil România S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10547022
Adresă: Șoseaua Nordului nr. 28-36
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014104
Țară: România
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefon: +40 212272133
Fax: +40 212330232

Adresă internet: www.lukoil.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 234 260.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 006 088.86 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 201
Titlu:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10547022
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefon: +40 800080077
Fax: +40 212062976

Adresă internet: www.petrom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 037 919.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 6 019 071.67 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 263 188.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 415
Titlu:

Contract subsecvent furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10547022
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefon: +40 800080077
Fax: +40 212062976

Adresă internet: www.petrom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 234 260.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 491 563.70 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

A. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata, atunci are obligatia de a dovedi aceasta sustinere prin prezentarea unui angajament ferm, prin care se confirma punerea la dispozitia ofertantului a resurselor invocate (Formularul 5b). Persoana care care asigura sustinerea conform celor mentionate mai sus nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 si art. 73 din Legea 99/2016;

B. In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. In acest caz, se va completa Formularul nr. 12, urmand ca legalizarea asocierii sa se faca doar daca oferta respectiva va fi declarata castigatoare. Acordul de asociere va fi insotit de o declaratie privind asumarea raspunderii fata de entitatea contractanta. Asociatia va prezenta imputernicirea persoanei desemnate pentru semnarea documentelor aferente derularii si finalizarii procedurii. Locul de depunere a ofertelor: SEAP. Locul de deschidere a ofertelor: SEAP; ofertele care nu sunt depuse în SEAP nu vor fi luate în considerare;

C. Conditii financiare impuse de contract: plata facturilor se va face prin OP, in lei, bilunar, la 15 zile de la primirea facturilor;

D. Obiectiuni privind proiectul de acord-cadru/contract subsecvent: ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni la propunerea de acord-cadru/contract subsecvent, entitatea contractanta rezervandu-si dreptul de a respinge oferta ca neconforma, in conditiile art. 36(2)din HGR 925/2006, daca obiectiunile la clauzele contractuale sunt inacceptabile, fiind in mod evident dezavantajoase, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.Nu se vor negocia clauze contractuale in privinta carora nu s-au facut obiectiuni prin oferta depusa;

E. Acordul-cadru va fi încheiat cu maximum trei operatori economici care îndeplinesc criteriile de calificare si selectie, conform criteriului de atribuire si care au prezentat oferte admisibile. Departajarea celor trei operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, se va face în functie de valoarea cea mai scazuta a ofertei financiare, ofertata de fiecare dintre acestia. Daca primele trei pozitii în clasament sunt ocupate de mai mult de trei operatori ec., se va încheia cu toti acordul-cadru. Odata cu încheierea acordului-cadru între entitatea contractanta si toti operatorii ec. care au îndeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile, clasati pe primele trei locuri, ofertantul desemnat câstigator dupa finalizarea licitatiei electronice va încheia primul contract subsecvent cu entitatea contractanta. Pe baza acordului-cadru se vor atribui contracte subsecvente, prin reluarea competitiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, criteriul de atribuire al contractelor subsecvente fiind pretul cel mai scazut. Obiectul reluarii competitiei: Valoarea totala a propunerii financiare/12 luni. In vederea desemnarii castigatorului reluarii competitiei, se va solicita operatorilor ec. semnatari ai acordului-cadru, Formularele O si P, conform prevederilor IV.4.2. „Modul de prezentare a propunerii financiare” din fisa de date a achizitiei, respectiv se vor solicita documente justificative pentru determinarea pretulului unitar mediu, conform prevederilor art. 7.1 din caietul de sarcini.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departament juridic al Hidroelectrica S.A.
Adresă: Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Tower Center, et. 11, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 011171
Țară: România
Telefon: +4 0213032565
Fax: +40 21303564
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/05/2020