Lieferungen - 242659-2020

25/05/2020    S100

Polen-Tarnów: Druckminderventile

2020/S 100-242659

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 069-165339)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. W. Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Żaczkiewicz
E-Mail: tomasz.zaczkiewicz@psgaz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.psgaz.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zamowienia.psgaz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych reduktorów ciśnienia gazu do 60 m3/h dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/W001/WP-002437
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42131141 Druckminderventile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych certyfikowanych dwustopniowych reduktorów ciśnienia gazu w łącznej prognozowanej ilości 273 302 sztuk dla 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych: w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Gorzowie Wielkopolskim, w Jaśle, w Kielcach, w Koszalinie, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Olsztynie, w Opolu, w Poznaniu, w Szczecinie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Zabrzu (zwanych dalej „Zakładami”) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w podziale na 16 części ze względu na typy (odmiany) reduktorów.

Szczegółowe informacje na temat reduktorów objętych zamówieniem, typy (odmiany) oraz ich ilości zawiera tabela dla części 1–16 zawarta w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego https://zamowienia.psgaz.pl/, postępowanie publiczne nr 2020/W001/WP-002437.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 069-165339

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/05/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/05/2020
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 27/05/2020
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: