Dienstleistungen - 242745-2022

06/05/2022    S89

Dänemark-Odense: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 089-242745

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TV2/DANMARK A/S
Nationale Identifikationsnummer: 10413494
Postanschrift: Rugårdsvej 25
Ort: Odense C
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 5000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Contract Management
E-Mail: contract@tv2.dk
Telefon: +45 65919191
Fax: +45 65913322
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/178249030.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.tv2.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/178249030.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/178249030.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Medie og broadcast

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dynamisk indkøbssystem for IT-konsulenter og IT-rådgivere

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

TV 2 ønsker med dette udbud at etablere et dynamisk indkøbssystem til ydelser vedrørende IT-konsulenter og IT-rådgivere.

Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i 8 kategorier:

1) Ledelse af projekter og programmer samt porteføljestyring

2) Strategi, forandrings- og forretningsudvikling

3) IT-infrastruktur

4) IT-arkitektur

5) IT-sikkerhed og compliance

6) Udvikling og tilpasning af IT-systemer

7) Vedligeholdelse, service og support af IT-systemer

8) Testrådgivning og testledelse samt afvikling af test

Ansøgende virksomheder vil kunne blive optaget på en enkelt eller flere kategorier. 

Tryk her https://permalink.mercell.com/178249030.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 1 Ledelse af projekter og programmer samt porteføljestyring

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eksempler på ydelser inden for kategorien ledelse af projekter og programmer samt porteføljestyring, men ikke begrænset til:

- Ledelse af agile (tværfaglige) projekter eller programmer samt etablering af styrings- og andre projektprocesser

- Teknisk eller organisatorisk projekt- eller programledelse

- Projekt- eller programorganisering og planlægning

- Fastlæggelse af projekt- eller programmål og succeskriterier

- Identificering og minimering af projekt- eller programrisici

- Rapportering/opfølgning på projektresultater og budgetter, herunder ressourceforbrug, fremdrift og afvigelser på projektniveau

- Kontrakt-, leverance- og leverandørstyring

- Bistand til gevinstkortlægning og gevinstrealisering

- Brugerinvolvering, behovsafdækning og facilitering af iterativ implementering og udvikling med inddragelse af forretningen/brugere (fx med brug af interaktions- og servicedesignmetoder)

- Porteføljestyring til sikring af overblik og sammenhæng mellem strategi og prioritering af projekter

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 2 Strategi, forandrings- og forretningsudvikling

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eksempler på ydelser inden for kategorien Strategi, forandrings- og forretningsudvikling, men ikke begrænset til:

- Strategisk ledelse - proces, analyse, organisation, strategisk udvikling og forankring

- Facilitering og ledelse af forandringsprocesser (forandringsledelse)

- Forretningsudvikling baseret på forretningsanalyse (m/u) business case, i forhold til nye it-anskaffelse eller optimering af et it-forretningsområde. Herunder scope afklaring, opstilling og præsentation af forretningsanalyse, vurdering af risici, effektiviseringstiltag, implementering og gevinstrealisering inkl. estimering af udgifter og gevinster

- Forretningsudvikling baseret på dataanalyse, herunder analyse og design af snitflader og integrationer til andre systemer samt data/strømme

- Etablering af datastrukturer til udtræk, flytning, sortering, opsplitning, sammenstilling samt opsummering af data

- Etablering af IT-platforme til fortolkning og analyse af data, eksempelvis større forretningsanalyser til identificering af forretningsmæssige effektiviseringspotentialer, udfordringer og løsninger

- Planlægning og gennemførelse af processer for konvertering, oprydning, sletning og arkivering af data mellem platforme og formater

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 3 IT Infrastruktur

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eksempler på ydelser inden for kategorien IT-infrastruktur, men ikke begrænset til:

- Rådgivning og design af IT-infrastruktur

- IT-systemdrift

- Idriftsættelser

- Driftsstabilisering

- Serverdrift, netværksdrift og drift af klienter, herunder drift og overvågning af netværkstilgængelighed og -kapacitet samt netværksklienter

- Hardware- og softwaremæssig opsætning, konfigurering, fejlfinding og tuning af servere som databaseservere, filservere, backupservere, mailservere, printservere, webservere og applikationsservere

- Opsætning, konfigurering, fejlfinding og tuning af netværk og klienter, herunder

- hardwarekomponenter, som routere inkl. trådløse routere, switches, netværkskort og kabler

- Softwarekomponenter, som netværksoperativsystemer, netværksovervågningssystemer, firewalls og IT-sikkerhedssystemer

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 4 IT-arkitektur

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eksempler på ydelse inden for kategorien IT-arkitektur, men ikke begrænset til:

- Design af målbillede og fastlæggelse af infrastrukturarkitektur, transitionsarkitekturer, løsningsarkitektur og management-platformarkitekturer

- Udarbejdelse af målarkitektur inklusive sammenhængen til rammearkitekturen og integrationer til andre systemer i TV 2s IT-miljø 

- Etablering, implementering og justering af arkitekturer

- Platformvalg samt konfigurering af dem og udarbejdelse af retningslinjer for valg af platforme

- Valg og anvendelse af standardapplikationer og udarbejdelse af retningslinjer for valg af applikationer samt strukturering af data og integrationer

- Design af relevante dele af udviklings-, test-, præ-produktions-, og drifts- miljø

- Systemintegration i forhold til både interne og eksterne it-systemer

- Implementering af it-arkitektur-funktioner i forretningen

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 5 IT-sikkerhed og compliance

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eksempler på ydelser inden for kategorien IT-sikkerhed og compliance, men ikke begrænset til:

- Generel rådgivning og undersøgelse af IT-sikkerhed

- Risikostyring samt gennemførelse af Risiko - og sårbarhedsanalyse

- Design og implementering af overvågningsprocesser samt løsning på beskyttelse mod hackerangreb, virusbeskyttelse, kryptering eller forvanskning af data

- Business continuity planlægning og afprøvning

- Etablering og brug af revisions- og kontrolspor

- Bistand til audit af IT-sikkerhed og anbefalinger til styrkelse heraf

- Bistand til valg og gennemførelse af sikkerhedscertificering

- Design af backup set og forretningskrav til sikkerhed mod datatab

- Penetrationstest og rapportering af sårbarhed

- Udarbejdelse af beredskabsplaner

- Opstilling af processer for "early warning" til iværksættelse af beredskabsplaner

- GDPR-sikkerhed og design samt implementering af processer til overholdelse af GDPR-regler (compliance og privacy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 6 Udvikling og tilpasning af IT-systemer

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eksempler på ydelser inden for kategorien udvikling og tilpasning af IT-systemer, men ikke begrænset til:

- Softwareudvikling knyttet til vedligeholdelse og fejlretning af eksisterende funktionalitet og konfigurering baseret på teknologi, som er almindeligt tilgængeligt på markedet eller som ikke er på markedet længere eller hvis tilgængelighed ophøre

- Analyse, design, data- og begrebsmodellering

- Etablering af integration og tilpasning af standardsoftware

- Opsætning og udvikling af systemer til bedre monitorering af kritisk infrastruktur og software

- Dataudtræk og konvertering af data

- Udarbejdelse af funktionelle krav og behov

- Udarbejdelse af dokumentation

- Videreudvikling af workflow

- Automatisering af rutineopgaver og værktøjsudvikling til effektivisering af arbejdsopgaver i udviklerteams

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 7 Vedligeholdelse, service og support af IT-systemer

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eksempler på ydelser inden for kategorien vedligeholdelse, service og support af IT-systemer, men ikke begrænset til:

- Videreudvikling, vedligeholdelse, optimering samt opgradering af software og applikationerne

- Client management

- Dokumentation

- Rådgivning vedrørende licenser

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kategori 8 Testrådgivning og testledelse samt afvikling af test

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eksempler på ydelser inden for kategorien testrådgivning og testledelse samt afvikling af test, men ikke begrænset til:

- Test management

- Rådgivning om testoptimering

- Udarbejdelse af teststrategi og testdokumenter, herunder tidsplan, testplan, fremdriftsrapport, afslutningsrapport

- Planlægning af test, herunder testdesign, forudsætninger for afvikling, afklaring og skabelse af testdata, test cases og opsætning af miljøer, opsætning og betjening af testværktøj til rapportering og automatisering af test

- Rapportering og opfølgning på tests

- Afvikling af test generelt, herunder test af agilt udviklede it-systemer

- Vurdering af systemet på baggrund af testresultater

- Rådgivning indenfor test

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Det dynamiske indkøbssystem etableres uden slutdato.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Under punktet Finansielle nøgletal skal Ansøger oplyse egenkapitalens størrelse for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, skal Ansøger oplyse egenkapitalens størrelse i afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger endnu ikke har afsluttet det første regnskabsår, skal Ansøger oplyse størrelsen på egenkapitalen på tidspunktet for anmodning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem.

Under punktet Erhvervsansvarsforsikring, skal Ansøger bekræfte, at denne har tegnet erhvervsansvarsforsikring på tidspunktet for anmodning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem samt angive størrelsen af forsikringens dækning ved enkeltskader.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, skal Ansøger alene have haft en positiv egenkapital i afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal Ansøger alene have en positiv egenkapital på tidspunktet for anmodning om optagelse i det dynamiske indkøbssystem.

Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal som minimum dække enkeltskader på op til 5.000.000 DKK.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal i beskrivelsen af hver reference angive følgende oplysninger:

- Hvilken kategori, der ønskes optagelse på.

For hver reference beskrives følgende:

- Referencevirksomhed - hvem opgaven er udført for

- Kontraktperioden - start- og slutdato

- Kontraktværdi - samlet for kontraktperioden

- Oplysninger om hvorvidt opgaven er udført i samarbejde med andre enheder/virksomheder

- Den konkrete ydelse og/eller projekt, hvilken kategori eller kategorier, jf. Bilag A1 Uddybende beskrivelse af kategorier, ydelsen er knyttet til samt Ansøgers rolle i leverancen.

- Hvorvidt den enkelte reference påviser erfaring med levering af ydelser til virksomheder med mere end 250 ansatte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Der skal beskrives i alt tre (3) referencer pr. kategori, der anmodes om optagelse indenfor. Hvis Ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal der samlet for Ansøger og den/de enhed(er), Ansøger baserer sin formåen på, beskrives 3 referencer pr. kategori.

- Ansøger har 2.400 tegn inkl. mellemrum til beskrivelse pr. reference. Såfremt Ansøger overskrider 2.400 tegn inkl. mellemrum, ser TV 2 bort fra den del af beskrivelsen, der overstiger den samlede begrænsning.

Referencerne skal være sammenlignelige med de eksempler på ydelser der er beskrevet for den kategori, der ønskes optagelse indenfor, jf. Bilag A1 Uddybende beskrivelse af kategorier. Ved sammenlignelig forstås

- Den samlede kontraktværdi pr. reference skal minimum udgøre en anslået værdi på 500.000 DKK.

- Mindst en reference skal demonstrere erfaring med levering af ydelser til virksomheder med mere end 250 ansatte.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/05/2022