Dienstleistungen - 242782-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Reinigungsdienste

2020/S 100-242782

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Enea Operator Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Strzeszyńska 58
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postleitzahl: 60-479
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Włodarczak
E-Mail: aneta.wlodarczak@enea.pl
Telefon: +48 618843946

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.operator.enea.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://zamowienia.enea.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.enea.pl/bip/zamowienia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi sprzątania w budynkach jednostek organizacyjnych Enea Operator Sp. z o.o. OD Bydgoszcz na okres 9 m-cy

Referenznummer der Bekanntmachung: RPUZ/P/0368/2020/EC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Enea Operator Sp. z o.o. Powierzchnia do sprzątania w zakresie każdego z zadań została wskazana w rozdziale II SIWZ.

Usługa w ramach każdego z zadań obejmuje w szczególności: sprzątanie pomieszczeń biurowych, technicznych, kuchni, jadalni, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

Zgodnie z zapisem art.29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności składające się na usługę sprzątania, podczas realizacji zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia wskazanych powyżej osób na umowę o pracę dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia. Ciężar udowodnienia spełnienia tego wymogu spoczywać będzie na Wykonawcy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Enea Operator Sp. z o.o. w:

— sprzątanie codzienne:

• Oddział Dystrybucji,

• RD Bydgoszcz, ul. Kąpielowa 6;

— sprzątanie cykliczne:

• PM Solec Kujawski,

• składnica akt Warmińskiego 8 bud. C,

• składnica akt Warmińskiego 8 bud. B,

• składnica akt Warmińskiego 6,

• magazyn liczników, Warmińskiego 6,

• pom. techniczne Warmińskiego 6,

• składnica akt RD Bydgoszcz bud A,

• składnica akt RD Bydgoszcz bud D.

Usługa w ramach każdego z zadań obejmuje w szczególności: sprzątanie pomieszczeń biurowych, technicznych, kuchni, jadalni, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Enea Operator Sp. z o.o. w:

— sprzątanie codzienne:

• RD Inowrocław ul. Szymborska 32;

— sprzątanie cykliczne:

• składnica akt 1 EO Inowrocław bud. adm. biur,

• składnica akt 1 EC Inowrocław bud. adm. biur,

• składnica akt 3 EC Inowrocław bud. RDR,

• składnica akt 4 EO Inowrocław bud. RDR.

Usługa w ramach każdego z zadań obejmuje w szczególności: sprzątanie pomieszczeń biurowych, technicznych, kuchni, jadalni, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Enea Operator Sp. z o.o. w:

— Chojnice, ul. Sępoleńska 15

• budynek administracyjny A,

• budynek administracyjno-socjalny B,

• budynek RDR (łącznik),

• budynek warsztatowy C,

• budynek magazynowy D;

— PE Tuchola, ul. Świecka 96,

— PE Czersk, ul. Kościuszki 13,

— PE Brusy, ul. Gdańska 2.

Usługa w ramach każdego z zadań obejmuje w szczególności: sprzątanie pomieszczeń biurowych, technicznych, kuchni, jadalni, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Enea Operator Sp. z o.o. w:

— sprzątanie codzienne:

• RD Nakło, ul. Nowa 41a;

— sprzątanie cykliczne:

• składnica akt Nakło bud. A,

• składnica akt Nakło bud. B.

Usługa w ramach każdego z zadań obejmuje w szczególności: sprzątanie pomieszczeń biurowych,technicznych, kuchni, jadalni, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

5

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Enea Operator Sp. z o.o. w:

— sprzątanie codzienne:

• RD Mogilno, ul. Obrońców Mogilna 5a;

— sprzątanie cykliczne:

• BOK Mogilno, ul. Obrońców Mogilna 5A.

Usługa w ramach każdego z zadań obejmuje w szczególności: sprzątanie pomieszczeń biurowych, technicznych, kuchni, jadalni, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

6

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL618 Świecki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Enea Operator Sp. z o.o. w:

— RD ŚWIECIE, ul. Wojska Polskiego 38a,

— Świecie, bud. tech. usł. Pom. 04 składnica akt EO,

— Świecie, bud. tech. usł. Pom. 05 składnica akt EO,

— Świecie, bud. tech. usł. Pom. 06 składnica akt EO,

— Świecie, bud. tech. usł. Pom. 07 składnica akt EC,

— Świecie, bud. tech. usł. Pom. 014 składnica akt EO.

Usługa w ramach każdego z zadań obejmuje w szczególności: sprzątanie pomieszczeń biurowych, technicznych, kuchni, jadalni, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp [z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Pzp] i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp — z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7—10 Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) określone w pkt III 1.2 i III 1.3 ogłoszenia;

2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z pkt 1.1 ogłoszenia;

3. w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone powyżej Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy sporządzone na formularzu JEDZ. Wzór JEDZ określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ;

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów;

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Wykonawca składa także

Wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumenty — zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

— dla części nr 1 na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

— dla części nr 2 na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),

— dla części nr 3 na sumę gwarancyjną nie niższą niż 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części nr 4 na sumę gwarancyjną nie niższą niż 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części nr 5 na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),

— dla części nr 6 na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na łączną wartość odpowiadającą sumie wartości minimalnych ubezpieczeń dla poszczególnych części (np. w przypadku składania oferty na wszystkie części Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej opiewające na wartość 650 000,00 PLN, słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (na potwierdzenie pkt 5.1.2. lit. b SIWZ).Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie będzie mógł złożyć przedmiotowego dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 5.1.2. lit. b SIWZ warunku udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt 5.1.2 lit. b SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w 5.1 SIWZ powinny być spełnione przez tych Wykonawców łącznie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) posiadają zdolności techniczne i zawodowe do wykonywania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

— dla części nr 1 – co najmniej 2 usługi porządkowe o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),

— dla części nr 2 – co najmniej 2 usługi porządkowe o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych brutto),

— dla części nr 3 – co najmniej 2 usługi porządkowe o wartości co najmniej 90 000,00 PLN brutto każda (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

— wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli pomioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2 lit. a SIWZ.

— dla części nr 4 – co najmniej 2 usługi porządkowe o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),

— dla części nr 5 – co najmniej 2 usługi porządkowe o wartości co najmniej 80 000,00 PLN brutto każda (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto),

— dla części nr 6 – co najmniej 2 usługi porządkowe o wartości co najmniej 80 000,00 PLN brutto każda (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Przez usługi porządkowe należy rozumieć usługi sprzątania wewnątrz budynków.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania co najmniej czterech usług o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości minimalnych wykonanych usług dla poszczególnych zadań (np. w przypadku składania oferty na wszystkie części, Wykonawca powinien wykazać 4 usługi o łącznej wartości 650 000,00 PLN brutto, słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

7.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 18 400,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym:

a) dla części nr 1 – 7 800,00 PLN (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100);

b) dla części nr 2 – 2 800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100);

c) dla części nr 3 – 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100);

d) dla części nr 4 – 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100);

e) dla części nr 5 – 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100);

f) dla części nr 6 – 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100).

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający wymaga wniesienia wadium stanowiącą sumę kwot, przypisanych do wymienionych wyżej zadań, na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę.

Szczegółowy zakres wniesienia wadium określa pkt 7 SIWZ

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki finansowe i warunki płatności zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

3. Do oferty należy dołączyć dokument, w którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy powinno jednoznacznie wskazywać: jakiego postępowania dotyczy; jakie podmioty występują wspólnie; osobę pełniącą funkcję pełnomocnika; jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Aukcja odbędzie na stronie internetowej: https://www.logintrade.pl/

2. Szczegółowe warunki aukcji elektronicznej zostały określone w rozdz. I pkt 20 SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 26.6.2020 o godz. 12.00. W związku ze stanem epidemii występującym na terenie RP, otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję on-line. Wideokonferencja odbędzie się pod następującym numerem telefonu: +48 618846016, PIN: 1380.

Adres: https://wideo.enea.pl

(https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)–c), pkt 14 [z wyłączeniem przypadku, w którym osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Pzp] i pkt 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! w przypadku osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp informacja KRK dotyczy:

— urzędującego członka organu zarządzającego,

— urzędującego członka rady nadzorczej,

— prokurenta,

— wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej,

— komplementariusza i prokurenta w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie.

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP albo składa dokumenty dotyczące osoby mającej miejsce zamieszkania poza tym terytorium – składa dokumenty określone odpowiednio w § 7 albo § 8 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp lub zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej.

4. Informacje dotyczące komunikacji oraz formy dokumentów i oświadczeń, a także wymaganych oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020