Dienstleistungen - 242804-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Constanța: Technische Hilfe

2020/S 100-242804

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. RAJA S.A. Constanța
Nationale Identifikationsnummer: r1890420
Postanschrift: Str. Călăraşi nr. 22-24
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900590
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Direcția dezvoltare și finanțări externe
E-Mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241612283

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rajac.ro/

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020”

Referenznummer der Bekanntmachung: 1890420/2019/23/CS 1 POIM Onesti
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71356200 Technische Hilfe
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il reprezinta serviciile de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea contractelor de lucrari pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020”.

Obiectivul general al serviciilor de asistenta tehnica este asigurarea unui management eficient al proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020”, precum și a supervizării contractelor de lucrări prevăzute în cadrul proiectului, in vederea implementarii cu succes a investitiilor și atingerii tuturor indicatorilor de performanta, in perioada de eligibilitate.

Principalele obiective de investitii prevazute in cadrul proiectului sunt:

— reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare in municipiul Onesti;

— construirea unei statii de epurare noua, inclusiv treapta tertiara (capacitate aprox. 41.500 l.e.);

— facilitati de captare si de tratare a apei noi si reabilitarea facilitatilor de inmagazinare existente.

Prestarea serviciilor – 48 de luni.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 12 229 665.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71313000 Umwelttechnische Beratung
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
79341100 Werbeberatung
79411000 Allgemeine Managementberatung
79421100 Projektüberwachung, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

Judetul Bacău.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatea totală sau domeniul. Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea contractelor de lucrari pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020”.

A) Asistenta tehnica pentru managementul proiectului, incluzând:

— A.1. suport în managementul proiectului si întarirea capacitatii institutionale a uitatii de implementare a proiectului din cadrul OR – acordarea de suport managerial pentru administrarea contractului de finantare;

— A.2. implementarea unui sistem GIS pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare;

— A.3. dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;

— A.4. dezvoltarea unui sistem de gestionare a detectarii pierderilor de apa si reducerii infiltratiilor din zona proiectului;

— A.5. achizitia si implementarea unui sistem SCADA;

— A.6. elaborarea strategiei si a planului de actiune privind managementul apelor uzate industriale;

— A.7. elaborarea si implementarea strategiei si a planului de actiune privind managementul reziduurilor din statiile de epurare;

— A.8. informarea publicului si publicitatea proiectului;

B) Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrări, incluzând:

— B.1. activitati de supervizare în faza pre-constructie;

— B.2. activitati în faza de constructie;

— B.3. activitati în perioada de receptie la terminarea lucrarilor;

— B.4. activitati în faza post-constructie;

— B.5. activitati la finalizarea contractelor de lucrari;

— sprijin pentru OR/UIP în procesul de achiziții, dacă este cazul.

Serviciile aferente contractului vor fi prestate in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarea si cantitatile minime necesare indeplinirii contractului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Descriere: pentru factorul de evaluare „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si a planificarii adecvate a resurselor umane si a activitatilor” a fost stabilit un numar de 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Descriere: experienta specifica cat mai vasta a urmatorilor experti propuși pentru ocuparea pozițiilor de experti principali solicitati in caietul de sarcini: 1. expert principal – lider de echipă; 2. expert principal – expert financiar; 3. expert principal – inginer rezident – ATSL. / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritară 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 196-477107
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 48672
Bezeichnung des Auftrags:

Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Asocierea Romair Consulting S.R.L. – Gestion Integral del Suelo S.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO10182058
Postanschrift: Str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu nr. 53, sectorul 1
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011476
Land: Rumänien
E-Mail: marketing@romair.ro
Telefon: +40 213193211
Fax: +40 213193215

Internet-Adresse: www.romair.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 230 039.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 229 665.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 216 227 089.52 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Achzitia si instalarea sistemului SCADA zonal de control si monitorizarea pentru operarea sistemelor de apa si apa uzata din Onesti.

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: RAJA S.A. Constanța
Postanschrift: Str. Călărași 22-24
Ort: Constanța
Postleitzahl: 900590
Land: Rumänien
E-Mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241662577

Internet-Adresse: http://www.rajac.ro/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020