A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 242817-2020

25/05/2020    S100

Magyarország-Budapest: Gázipari szakmai szolgáltatások

2020/S 100-242817

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci út 144–150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Telefon: +36 307794151
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Felszín feletti FMB szolgáltatások 3 évre-2019

Hivatkozási szám: EKR001307432019
II.1.2)Fő CPV-kód
76100000 Gázipari szakmai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók felszín feletti technológiai rendszereinek folyamatos működését és üzemeltetését biztosító szolgáltatások beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra a feladat ellátásához szükséges alkatrész és anyagbiztosítással.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 9 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
51900000 Irányító- és ellenőrző rendszerekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
76110000 Földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások
76200000 Olajipari szakmai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa üzemeltetett földalatti gáztárolók területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók felszín feletti technológiai rendszereinek folyamatos működését és üzemeltetését biztosító szolgáltatások beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra a feladat ellátásához szükséges alkatrész és anyagbiztosítással:

a) Primer műszerekhez kapcsolódó napi és speciális szolgáltatások, karbantartások, javítások, egyéb átalakítások és készenlét biztosítása:

Technológiai primer műszereken végzett ellenőrzési, kalibrálási, pontosítási, felügyeleti, üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenység, szükség szerinti átalakítási feladatok elvégzése a mindenkori jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából.

b) Gépész napi és speciális szolgáltatások, karbantartások, javítások, egyéb átalakítások és készenlét biztosítása:

Forgógépek (motorok, kompresszorok, szivattyúk, ventillátorok), technológiai edények, nyomástartó edények és atmoszferikus tartályok, szelepek, szeparátorok, szerelvények, technológiai csővezetékek és alkotórészeik, tartozékaik, valamint emelő berendezések üzemviteli, karbantartási, javítási tevékenysége, szükség szerinti átalakítási munkák, minősítő mérések, nyomástartó edény felülvizsgálatok elvégzése (RTG, UH, repedés, szigetelés).

c) Villamos napi és speciális szolgáltatások, karbantartások, javítások, villamos rendszerüzemeltetés, egyéb átalakítások és készenlét biztosítása:

RB-s területen belüli és kívüli munkavégzéssel a robbanás és nem robbanásbiztos berendezések, a katódvédelem, az erősáramú berendezések, hálózat, kapcsolókészülékek, elosztók, álló villamos gépek (transzformátorok) és forgógépek (motorok, generátorok) kompresszorok, tartaléküzemi villamos energia ellátó berendezések (diesel generátorok, szünetmentes berendezések), segédüzemi akkumulátorok, világítási rendszerek karbantartási, javítási, szükség szerinti átalakítási tevékenysége a mindenkori jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából.

A technológiai célú villamos fogyasztó berendezések és azok villamos-energia ellátását biztosító erősáramú villamos berendezések (fogadó, kapcsoló, elosztó), hálózatok (légvezetékek, kábelek) és ezeket szabályozó-, működtető- és vezérlő berendezések mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetése, karbantartása, javítása, szükséges átalakítása, felügyelete.

d) Szakipari feladatok ellátása, átalakítása:

Épületeken, építményeken, technológiai rendszeren végzett festés, hőszigetelés, burkolás, tetőépítési, szigetelési, csatornázási, építési, épületgépészeti, útkarbantartási, teherszállítási és teheremelési feladatok ellátása a szükséges eszközök biztosításával.

e) Katódvédelem / Katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása, javítása, átalakítása:

Az egységes katódvédelmi rendszer elemeit képező berendezések állagmegóvása, folyamatos működőképességük, környezetük rendezettségének, a katódos korrózióvédelmi rendszer hatásosságának folyamatos fenntartása és minősítése, a minősítő mérések elvégzése és dokumentálása a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően.

f) Terület karbantartási feladatok ellátása, átalakítása:

Fakitermelés, bozót és cserjeirtás, kaszálás, vegyszeres gyomirtás, hóeltakarítás és csúszásmentesítés, kerítésjavítás, útburkolati jelek festése, útburkolati karbantartás, -javítás, teraszok, hidak tisztítása, jelzőtáblák cseréje, -karbantartása, állati kártevők permetezése, kommunális víz és szennyvízrendszerek karbantartása.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M2) cc) és cd) pont szerinti szakemberek alkalmassági feltételként nem vizsgált RB-s képzettségének a szintje / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Biztosított készenlét műszaki színvonala / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Biztosított reagálási idő / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.

Minőségi kritériumok: objektív, sávos értékelés. A maximum sáv feletti ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvényes, de a maximum pontszámhoz képest többlet pontot nem kap.

Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.

Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek közbeszerzési dokumentumban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 204-497948
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Felszín feletti FMB szolgáltatások 3 évre-2019

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58942613
Postai cím: Fő utca 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: zszucs@vabekokft.hu
Telefon: +36 305303651
Fax: +36 84315016
Internetcím: http://www.vabekokft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— Villamos rendszerüzemeltetés biztosítás,

— Katódvédelem / katódos korrózióvédelmi rendszer üzemállapot ellenőrzése, mérése, karbantartása, javítása,

— Irányítástechnikai napi és speciális karbantartás,

— Villamos napi és speciális karbantartás,

— Gépész napi és speciális karbantartás,

— Szakipari feladatok ellátása,

— Terület karbantartási feladatok ellátása.

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Érvényes ajánlatot benyújtó: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Fő utca 260., adószám: 10484830-2-14)

2) Ajánlattevők:

VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Fő utca 260., adószám: 10484830-2-14) és

GS-Pipe Kft. (1111 Budapest Kende utca 16., adószám: 12666425-2-43)

3) A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a közbeszerzési eljárás során környezetvédelmi szempontok és szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.

4) A Nettó ajánlati ár mintafeladat szerint kalkulált ár. Az egyes szolgáltatások egységárait költségbontásban ajánlotta meg az Ajánlattevő.

5) A közbeszerzési eljárás eredményként keretmegállapodás kerül megkötésre, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül meghatározásra. A keretszerződés értéke: 9 000 000 000 HUF

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ rendelkezése szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/05/2020