Lieferungen - 242941-2020

Kompaktansicht anzeigen

25/05/2020    S100

România-Bucureşti: Măşti de gaze

2020/S 100-242941

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02550 București
Adresă: Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061353
Țară: România
Persoană de contact: Gavrilă Razvan, Valvara Alexandru, Popa Florina
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Telefon: +40 213195858/2380/2279
Fax: +40 213149333

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității/entității contractante: www.dpa.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Apărare
Altele
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
„Mască contra gazelor”, „Costum de protecție CBRN filtrant-sorbant” și „Pelerină de protecție cu o singură întrebuințare”
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bucuresti, Craiova, Constanta, Suceava, Târgu Mureș, Ploiesti.

Cod NUTS RO321 Bucureşti

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Acord-cadru privind achizitia produselor „Masca contra gazelor”, „Costum de protectie CBRN filtrant-sorbant” si „Pelerina de protectie cu o singura intrebuintare”.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35814000 Măşti de gaze

II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 14 618 442,18 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
26/3/CFA-M din 05.08.2019
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Numărul anunțului în JOUE: 2019/S 157-389501 din 16.8.2019

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: CS2/2020 la AC 18/3/CFA-M/2019 Lot nr: 1 - Denumire: Mască contra gazelor
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
11.4.2020
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: S.C. CESS Plus Solutions
Adresă: Str. Nuferilor nr. 7, bl. C, sc. B, ap. 23, județ Constanța
Localitate: Năvodari
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 28 817 550 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 3 668 560 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS1/2020 la AC 19/3/CFA-M/2019 Lot nr: 2 - Denumire: Costum de protecție CBRN filtrant-sorbant
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
11.3.2020
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Motexco
Adresă: Bulevardul Chimiei nr. 6
Localitate: Iași
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 52 547 400 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 3 356 309,45 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS1/2020 la AC 20/3/CFA-M/2019 Lot nr: 3 - Denumire: Pelerină de protecție cu o singură întrebuințare
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
11.3.2020
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Stimpex
Adresă: Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 032368
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 14 306 325 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 173 517,20 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS1/2020 la AC 18/3/CFA-M/2019 Lot nr: 1 - Denumire: Mască contra gazelor
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
11.3.2020
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: S.C. CESS Plus Solutions
Adresă: Str. Nuferilor nr. 7, bl. C, sc. B, ap. 23, județ Constanța
Localitate: Năvodari
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 28 817 550 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 7 420 055,53 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: 20/3/CFA-M Lot nr: 3 - Denumire: Pelerină de protecție cu o singură întrebuințare
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
23.12.2019
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Stimpex
Adresă: Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 032368
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 14 306 325 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Oferta cea mai scăzută 1 829 754,02 și oferta cea mai ridicată 12 743 900,90 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: 19/3/CFA-M Lot nr: 2 - Denumire: Costum de protecție CBRN filtrant-sorbant
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
23.12.2019
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Motexco
Adresă: Bulevardul Chimiei nr. 6
Localitate: Iași
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 52 547 400 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Oferta cea mai scăzută 5 917 371,81 și oferta cea mai ridicată 45 510 330,04 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: 18/3/CFA-M Lot nr: 1 - Denumire: Mască contra gazelor
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
23.12.2019
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: S.C. CESS Plus Solutions
Adresă: Str. Nuferilor nr. 7, bl. C, sc. B, ap. 23, județ Constanța
Localitate: Năvodari
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 28 817 550 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Oferta cea mai scăzută 3 681 900 și oferta cea mai ridicată 28 817 550 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Ministerul Apărării Naţionale – UM 02550 Bucureşti – Biroul juridic
Adresă: Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061353
Țară: România

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
21.5.2020