Lieferungen - 242963-2020

Kompaktansicht anzeigen

25/05/2020    S100

România-Bucureşti: Cartuşe

2020/S 100-242963

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02550 București
Adresă: Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061353
Țară: România
Persoană de contact: Diaconescu Cristian, Crăciun Liliana
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Telefon: +40 213195858/2288
Fax: +40 213149333

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității/entității contractante: www.dpa.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Apărare
Altele
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Cartuș 9 x 19 mm cu glonț obișnuit
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Vernesti (BZ), Murfatlar (CT), Bucuresti, Sibiu.

Cod NUTS RO ROMANIA

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Cartuș 9 x 19 mm cu glonț obișnuit.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35331500 Cartuşe

II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 2 874 749,28 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
24/1/CFA-M
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Numărul anunțului în JOUE: 2018/S 111-253927 din 12.6.2018

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: CS 1 Denumire: CS 1/2018 la AC 31/1/CFA-M din 31.10.2018
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
13.11.2018
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Transcarpat Sportours International S.R.L.
Adresă: Str. Cristea Mateescu nr. 8, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 024320
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 4 335 119,88 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 2 128 127,68 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS 2 Denumire: CS 2 la AC 31/1/CFA-M din 31.10.2018
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
12.12.2018
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Transcarpat Sportours International S.R.L.
Adresă: Str. Cristea Mateescu nr. 8, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 024320
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 4 335 119,88 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 13 421,60 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: 31/1/CFA-M Denumire: Acord-cadru de furnizare
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
31.10.2018
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Transcarpat Sportours International S.R.L.
Adresă: Str. Cristea Mateescu nr. 8, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 024320
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 4 335 119,88 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Oferta cea mai scăzută 3 620 539,68 și oferta cea mai ridicată 4 335 119,88 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Contract nr: CS 3 Denumire: CS 3 la AC 31/1/CFA-M din 31.10.2018
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
31.5.2019
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Transcarpat Sportours International S.R.L.
Adresă: Str. Cristea Mateescu nr. 8, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 024320
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 4 335 119,88 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 733 200 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Ministerul Apărării Naţionale – UM 02550 Bucureşti – Biroul juridic
Adresă: Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 061353
Țară: România

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
21.5.2020