Dienstleistungen - 242990-2020

25/05/2020    S100

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Waffen

2020/S 100-242990

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Postanschrift: ul. Marsa 110
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 04-470
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Halina Goliszewska
E-Mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa – jednostka budżetowa – podsektor rządowy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie naprawy awaryjnej elementów dmo Regina.

Referenznummer der Bekanntmachung: W/62/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50841000 Reparatur und Wartung von Waffen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy awaryjnej elementów dmo Regina.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 500 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

U użytkownika lub w uzasadnionych przypadkach w siedzibie Wykonawcy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy awaryjnej elementów dmo Regina.

2. Ilości oraz parametry jakościowe, gwarancja – zostały określone dokumentacji przetargowej, która została przekazana Wykonawcy zaproszonemu do negocjacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Uzasadnienie wyboru trybu:

Przesłanki zastosowania w postępowaniu art. 131a oraz 131h ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 litera b ustawy Pzp, czyli trybu zamówienia z wolnej ręki:

— Huta Stalowa Wola S.A. jest producentem elementów dmo Regina, tj. m. in. 155 mm samobieżnych haubic KRAB oraz wozów dowodzenia (WD, WDSz) opracowała Instrukcję napraw dla wyżej wymienionego sprzętu wojskowego (SpW) zatwierdzoną przez Inspektorat Uzbrojenia,

— Instrukcja napraw 760-90-0600 zatwierdzona na podstawie Orzeczenia nr IU-298/167SU z 24.8.2016 oraz Karta zmian KKZ/18/0064 zaakceptowana na podstawie Orzeczenia nr IU-876/18/SU z 9.11.2018,

— Instrukcja napraw 810-90-0600 zatwierdzona na podstawie Orzeczenia nr IU-298/16/SU z 24.8.2016,

— w celu zapewnienia serwisu pogwarancyjnego dla SpW produkowanego przez Huta Stalowa Wola S.A., firma opracowała Zakładową dokumentację remontową o numerach 760-90-0900 oraz 810-90-0900, która stanowi wyłączność firmy.

Z uwagi na powyższe, zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 131a oraz 131h ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Zamówienie jest realizowane w oparciu o przepisy rozdziału 4a ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż dotyczy zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, którego przedmiotem są dostawy związane ze sprzętem wojskowym.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy awaryjnej elementów dmo Regina.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
21/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Huta Stalowa Wola S.A.
Postanschrift: ul. gen. T. Kasprzyckiego 8
Ort: Stalowa Wola
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 37-450
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 7 500 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 500 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje, iż niniejsze ogłoszenie przesyła do publikacji przed przeprowadzeniem negocjacji z wybranym Wykonawcą. Na tym etapie brak jest wszystkich danych niezbędnych do uzupełnienia ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż:

1) w sekcji V.2.1 Data decyzji o udzieleniu zamówienia – w wymaganym polu arkusz nie pozwala wpisać daty późniejszej niż data aktualna, tj. data sporządzenia ogłoszenia, a ponadto data podjęcia decyzji o do Wykonawcy do udziału w postępowaniu. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia data ta ulegnie zmianie na datę późniejszą;

2) w sekcji V.2.3 Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP – na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma wiedzy w przedmiotowym zakresie. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia informacja ta zostanie zaktualizowana o dane pozyskane od Wykonawcy;

3) w sekcji V.2.4 Informacja na temat wartości zamówienia, całkowita końcowa wartość zamówienia – w wymaganym polu należy wpisać końcową wartość zamówienia, która na obecnym etapie nie jest Zamawiającemu znana. Zamawiający w niniejszej sekcji podał wartość szacunkową zamówienia, wartość ta może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia wartość ta ulegnie zmianie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020