Services - 243335-2021

14/05/2021    S93

Denmark-Nykøbing: Interpretation services

2021/S 093-243335

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Guldborgsund Kommune
National registration number: 29188599
Postal address: Parkvej 37
Town: Nykøbing F
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4800
Country: Denmark
Contact person: Pia Jeanne Arildsen
E-mail: pjar@guldborgsund.dk
Telephone: +45 54731000
Internet address(es):
Main address: www.guldborgsund.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Faxe Kommune
National registration number: 29188475
Town: Haslev
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4690
Country: Denmark
E-mail: kommunen@faxekommune.dk
Internet address(es):
Main address: www.faxe.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Greve Kommune
National registration number: 44023911
Town: Greve
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 2670
Country: Denmark
E-mail: greve@greve.dk
Internet address(es):
Main address: www.greve.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Holbæk Kommune
National registration number: 29189447
Town: Holbæk
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4300
Country: Denmark
E-mail: hoelbaek@holbaek.dk
Internet address(es):
Main address: www.holbaek.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Kalundborg Kommune
National registration number: 29189595
Town: Kalundborg
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4400
Country: Denmark
E-mail: kalundborg@kalundborg.dk
Internet address(es):
Main address: www.kalundborg.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Køge Kommune
National registration number: 29189374
Town: Køge
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4600
Country: Denmark
E-mail: raadhus@koege.dk
Internet address(es):
Main address: www.koege.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Lejre Kommune
National registration number: 29188548
Town: Hvalsø
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4330
Country: Denmark
E-mail: post@lejre.dk
Internet address(es):
Main address: www.lejre.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Næstved Kommune
National registration number: 29189625
Town: Næstved
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4700
Country: Denmark
E-mail: naestved@naestved.dk
Internet address(es):
Main address: www.naestved.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Odsherred Kommune
National registration number: 29188459
Town: Højby
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4573
Country: Denmark
E-mail: kommune@odsherred.dk
Internet address(es):
Main address: www.odsherred.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Kommune
National registration number: 18957981
Town: Ringsted
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4100
Country: Denmark
E-mail: ringsted@ringsted.dk
Internet address(es):
Main address: www.ringsted.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Roskilde Kommune
National registration number: 29189404
Town: Roskilde
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4000
Country: Denmark
E-mail: kommunen@roskilde.dk
Internet address(es):
Main address: www.roskilde.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Slagelse Kommune
National registration number: 29188505
Town: Slagelse
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4200
Country: Denmark
E-mail: slagelse@slagelse.dk
Internet address(es):
Main address: www.slagelse.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Solrød Kommune
National registration number: 68534917
Town: Solrød Strand
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 2680
Country: Denmark
E-mail: BorgerService@solrod.dk
Internet address(es):
Main address: www.solrod.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Sorø Kommune
National registration number: 29189994
Town: Sorø
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4180
Country: Denmark
E-mail: soroekom@soroe.dk
Internet address(es):
Main address: www.soroe.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Stevns Kommune
National registration number: 29208684
Town: Store Heddinge
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4660
Country: Denmark
E-mail: stevns@stevns.dk
Internet address(es):
Main address: www.stevns.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Vordingborg Kommune
National registration number: 29189676
Town: Vordingborg
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4760
Country: Denmark
E-mail: vordingborg@vordingborg.dk
Internet address(es):
Main address: www.vordingborg.dk
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301032&B=FUS
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301032&B=FUS
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om levering af tolkeydelser

Reference number: 20/31938
II.1.2)Main CPV code
79540000 Interpretation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Den udbudte opgave er en rammeaftale om levering af tolkeydelser til enheder og institutioner i de 16 kommuner, der er medlemmer af Fællesudbud Sjælland.

Guldborgsund og Odsherred kommuner er tovholder for udbuddet og rammeaftalen.

Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale med en leverandør, der sikrer levering af professionelle tolkeydelser, hvor bestilte tolke tolker til aftalt tid, har en professionel adfærd og er kompetente til at tolke fra og til såvel det tolkede sprog som dansk.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79540000 Interpretation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02 Sjælland
II.2.4)Description of the procurement:

Den udbudte opgave er en rammeaftale om levering af tolkeydelser til enheder og institutioner i de 16 kommuner, der er medlemmer af Fællesudbud Sjælland. Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale med en leverandør, der sikrer levering af professionelle tolkeydelser, hvor bestilte tolke tolker til aftalt tid, har en professionel adfærd og er kompetente til at tolke fra og til såvel det tolkede sprog som dansk.

Når ordregiver har behov for tolkeydelser, er det af vital betydning, at tolkningen er kompetent og professionel, således at ordregiver kan gennemføre korrekt sagsbehandling mv.

Ordregiver har især behov for tolkeydelser ved samtaler mv. inden for følgende områder:

- Beskæftigelse

- Integration

- Undervisning

- Social – og sundhedsområdet

- Børne- og ungeområdet

- Familieområdet

- Dagtilbud og skoler

- Borgerservice.

Under samtaler med tolkning kan formidling og forklaring af lovgivning indgå, hvorfor kendskab til diverse fagtermer inden for især ovennævnte områder er nødvendig.

Tolke skal endvidere kunne forholde sig til opgaven, såfremt der indgår konfliktfyldte emner i nogle samtaler.

Ordregiver skal kunne bestille tolkning gennemført som:

- Telefontolkning

- Videotolkning

- Fremmødetolkning

- Skriftlig oversættelse af mindre opgaver.

Skriftlige oversættelser, hvor ordregiver vurderer, at der er behov for særlige faglige kompetencer til oversættelse af for eksempel juridiske/markedsføringsmæssige større materialer eller fagspecifikke materialer, er ikke omfattet af nærværende udbud.

Ordregiver gør opmærksom på, at udbuddet ikke omfatter tegnsprogstolkning.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 55 %
Price - Weighting: 45 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen kan forlænges med 1 år.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rammeaftalen anslås have en værdi på mellem 25 og 45 mio. DKK eksklusive moms. Værdien er baseret på det nuværende forbrug samt at det fremtidige forbrug vurderes at være uforudsigeligt på grund af udefra kommende faktorer, der har indflydelse på behovet for tolkeydelser.

Den skønnede værdi omfatter aftaleperioden inklusive forlængelse, dvs. i alt 4 år.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger under ”Finansielle nøgletal” i ESPD’et – del IV.B:

- Egenkapitalens størrelse og soliditetsgraden i de seneste 2 disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste 2 disponible regnskabsår, skal tilbudsgiver alene oplyse de nøgletal, der er tilgængelige på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Egenkapital:

Egenkapitalen skal for hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår udgøre mindst 400 000 DKK.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i de 2 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de 2 seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgrad:

Soliditetsgraden for de seneste 2 disponible regnskabsår skal være på mindst 10 % hvert år. Soliditetsgraden beregnes således: (Egenkapital/aktiver i alt) * 100.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som værdien af de deltagende virksomheders samlede egenkapital i forhold til værdien af de deltagende virksomheders

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – del IV. C.:

- En referenceliste med angivelse af kontrakter/aftaler om lignende opgaver/kontrakter inden for de seneste 2 år.

Med lignende opgaver forstås opgaver, der i sin karakter af ydelser er sammenlignelig med den udbudte opgave om tolkeydelser.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført mindst 3 relevante opgaver inden for de seneste 2 år.

Følgende dokumentation for teknisk og faglig formåen skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom:

En kontaktperson hos hver reference med angivelse af kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-mail, som ordregiver kan kontakte for at få verificeret referencens indhold.

Tilbudsgivere opfordres til at begrænse referencelistens omfang til de 3 mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Såfremt tilbudsgiver fremsender mere end 3 referencer, vurderer ordregiver kun på de første 3 referencer angivet i ESPD´et.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/06/2021
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at tilbudsgiver udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

— Er erklæret konkurs.

— Er under insolvens- eller likvidationsbehandling.

— Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten.

— Er under tvangsakkord.

— Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet.

— Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

Unormalt lavt tilbud:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt ordregiver konkret vurderer, at et tilbud er unormalt lavt, har ordregiver pligt til at anmode tilbudsgiver om at redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet. Ordregiver har ret, men ikke pligt, til at afvise et konkret tilbud, fordi det er unormalt lavt, og tilbudsgiver ikke kan redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

Sikkerhedsstillelse:

Tilbudsgiver skal kunne stille sikkerhed for opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i form af en garanti på 500 000 DKK til Fællesudbud Sjælland. Garantien udstedes til Odsherred Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland. Garantien skal inden kontraktstart stilles som en anfordringsgaranti i et pengeinstitut, der kan godkendes af ordregiver.

Sikkerhedsstillelsen skal kunne opretholdes i 3 måneder efter rammeaftalens ophør.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: http://klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: http://klfu.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/05/2021