S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 243544-2019

TINazivBelgija-Bruxelles: Razvoj i organizacija osposobljavanja za odvjetnike o pravilima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na razini EU-a
NDBroj dokumenta243544-2019
PDDatum objave27/05/2019
OJBroj izdanja101
TWMjestoBRUXELLES
AUNaziv naručiteljaEuropska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
OLIzvorni jezikEN
HDRubrikaEuropska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaBE
AAVrsta naručitelja5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAEU InstitutionEuropska komisija
DSDokument je poslan20/05/2019
DTRok09/07/2019
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a79000000 - Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
80522000 - Obrazovni seminari
80511000 - Usluge izobrazbe kadrova
80521000 - Usluge povezane s programom izobrazbe
RCNUTS kodBE
IAInternetska adresa (URL)https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU