Teenused - 243544-2019

27/05/2019    S101    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Juristidele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade kohta koolituse väljatöötamine ja korraldamine ELi tasandil

2019/S 101-243544

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Postiaadress: Office MO59 04/21
Linn: Brussels
NUTS kood: BE1
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4730
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Juristidele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade kohta koolituse väljatöötamine ja korraldamine ELi tasandil

Viitenumber: JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185
II.1.2)CPV põhikood
79000000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu üldeesmärk on ELi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade peamiste põhimõtete ja normide alaste kutseoskuste täiendamine, teadlikkuse tõstmine ja teadmiste levitamine juristide seas. Lepingu eesmärk on analüüsida, hinnata ja toetada juristide vajadusi, suurendades nende teadlikkust oma osa ja kohustuste kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses vastavalt [finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist käsitleva] direktiivi nõuetele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Erieesmärk on saavutada koolitusprogrammi levi suurima võimaliku juristide auditooriumini kogu Euroopa Liidus. Koolitusetegevus võib aidata asjaomastel juristidel leida eelkõige vastuseid küsimustele, kuidas nad saaksid parimal viisil:

– pääseda juurde ja saada aru asjakohastest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustustest; kaaluda, kuidas juriste ja õigusbüroosid võidaks rahapesu ja terrorismi rahastamise kontekstis kuritarvitada;

– kaaluda protsessuaalseid norme, mida juristid ja õigusbürood saaksid oma konkreetses jurisdiktsioonis ja kooskõlas asjakohaste advokatuuri eeskirjadega rakendada, tagamaks kutseala kõrgeimate kõlbeliste normide säilitamise;

– teha kindlaks probleeme, mis võivad eriomaste sätete tõlgendamise valguses hüpoteetilistes ja tegelikes kaasustes tõusetuda, ning pidades eelkõige silmas oma ärisuhete järjekestvust oma klientidega ja muid kaalutlusi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

õigusprogramm.

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 09/07/2019
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 11/07/2019
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIA.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:

Ühendkuningriigist pärit pakkujatele

Palume tähele panna, et olenevalt läbirääkimiste tulemustest kohaldatakse pärast Ühendkuningriigi EList lahkumist Ühendkuningriigist pärit kandidaatidele või pakkujatele kolmandates riikides asutatud ettevõtjatele kehtivaid ELi hankemenetlustele juurepääsu käsitlevaid eeskirju. Kui sellist juurdepääsu kehtivates õiguslikes sätetes ette ei nähta, võidakse Ühendkuningriigist pärit kandidaadid või pakkujad hankemenetlusest kõrvale jätta.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Ei kohaldata
Linn: Not applicable
Riik: Luksemburg
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Ei kohaldata
Linn: Not applicable
Riik: Luksemburg
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
20/05/2019