Servizzi - 243544-2019

27/05/2019    S101    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Żvilupp u Organizzazzjoni ta' Taħriġ għal Avukati dwar ir-Regoli kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Iffinanzjar tal-Ġlieda kontra t-Terroriżmu fil-Livell tal-UE

2019/S 101-243544

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Indirizz postali: Office MO59 04/21
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4730
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Żvilupp u Organizzazzjoni ta' Taħriġ għal Avukati dwar ir-Regoli kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Iffinanzjar tal-Ġlieda kontra t-Terroriżmu fil-Livell tal-UE

Numru ta' referenza: JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali tal-kuntratt hu li jħarreġ, iqajjem il-kuxjenza u jippromwovi t-tixrid fost l-avukati tal-prinċipji u l-kunċetti ewlenin tar-regoli AML/CTF tal-UE. L-iskop tal-kuntratt hu li janalizza, jevalwa u jappoġġja l-ħtiġijiet tal-avukati billi tiżdied il-kuxjenza tagħhom dwar ir-rwol u l-obbligi tagħhom fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu taħt id-Direttiva.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan speċifiku hu li l-programm ta' taħriġ jilħaq l-ikbar udjenza possibbli ta' avukati fl-Unjoni kollha. B'mod partikolari, l-attivitajiet ta' taħriġ jistgħu jgħinu lill-avukati kkonċernati biex iwieġbu kif jistgħu bl-aħjar mod:

— ikollhom aċċess u jifhmu l-obbligi AML/CTF rilevanti; jirriflettu dwar il-modi kif l-avukati u d-ditti legali jistgħu jintużaw ħażin fil-kuntest tal-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu,

— jirriflettu dwar prattiki li l-avukati u d-ditti legali jistgħu jadottaw fil-ġurisdizzjoni partikolari tagħhom u skont ir-regoli legali rilevanti, biex jiġi żgurat li jinżammu l-ogħla standards etiċi tal-professjoni,

— jidentifikaw il-problema li tista' tirriżulta fl-interpretazzjoni ta' dispożizzjonijiet speċifiċi fid-dawl ta' każijiet ipotetiċi u attwali u, b'mod partikolari, għall-kontinwità tar-relazzjonijiet tan-negozju tagħhom mal-klijenti tagħhom u kunsiderazzjonijiet oħra.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm dwar il-Ġustizzja

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 09/07/2019
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 11/07/2019
Ħin lokali: 11:00
Post:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, IL-BELĠJU.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Għal dawk li jitfgħu l-offerti Brittaniċi:

Jekk jogħġbok kun af li wara l-irtirar tar-Renju Unit mill-UE, ir-regoli tal-aċċess għall-proċeduri ta' ksib tal-UE ta' operaturi ekonomiċi mwaqqfa f'pajjiżi terzi se japplikaw għall-kandidati jew dawk li jitfgħu l-offerti mir-Renju Unit skont ir-riżultat tan-negozjati. F'każ li tali aċċess mhux ipprovdut minn dispożizzjonijiet legali fis-seħħ il-kandidati jew dawk li jitfgħu l-offerti mir-Renju Unit jistgħu jiġu mwarrba mill-proċedura tal-ksib.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: Mhux applikabbli
Belt: Not applicable
Pajjiż: Il-Lussemburgu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Mhux applikabbli
Belt: Not applicable
Pajjiż: Il-Lussemburgu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20/05/2019