Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 243568-2020

26/05/2020    S101

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 101-243568

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK27338
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: https://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2017
Befejezés: 31/12/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 195-399830

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Szerződések-3399-1/2017
Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő- és Épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Mogyoród útja 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 14 199 038 935.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

3.2 Felek rögzítik, hogy a Szerződésátruházási Megállapodásból fakadóan a Vállalkozási Szerződés 13.3 pontja szerinti Megrendelői műszaki felelős, valamint a Megrendelői kapcsolattartó személye az alábbi:

— Megrendelő műszaki felelőse:

Név: Szabó Ádám

Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A V. em.

Telefonszám: +36 705143138

Email: adam.szabo@ligetbudapest.hu

NÜJ: 331761003

— Megrendelő kapcsolattartója:

Név: Sós István

Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A V. em.

Telefonszám: +36-707043300

Email: istvan.sos@ligetbudapest.hu

3.3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésátruházási Megállapodásból fakadóan a Vállalkozási Szerződés 3.6 pontja szerinti a számlát a Megrendelő részére a Megrendelő 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A. szám alatti telephelyére kell benyújtani.

A módosítás további indokolása:

1.1 A Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Vállalkozó mint vállalkozó 2017. szeptember 25. napján vállalkozási (építési és tervezési) szerződést kötött a 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál kivitelezői munkáinak elvégzésére (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés). Ellenkező rendelkezés hiányában a jelen Jegyzőkönyvben nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentése a Vállalkozási Szerződésben definiált azonos kifejezések jelentésével egyezik meg.

1.2 A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Városliget tv.) 1. § (1b) bekezdése alapján a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások megvalósítása érdekében a Budapest X. kerület, 38920/6, 38920/7 és 38920/8 helyrajzi számú ingatlanok, a VI. kerület 29209 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület és a 29082 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület a törvény erejénél fogva, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenesen a Megrendelő vagyonkezelésébe került, a Magyar Állami Operaház vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.

1.3 A Városliget tv. 10. § (1) bekezdése szerint a Megrendelő az Opera beruházások megvalósítása keretében megkötött szerződésekben - ideértve különösen, de nem kizárólag a tanácsadói, lebonyolítói, kivitelezői, műszaki ellenőri, és egyéb a beruházáshoz kapcsolódóan korábban megkötött szerződéseket - szerződés-átruházás útján a Magyar Állami Operaház helyébe lép.

1.4 A Városliget tv. 10. § (1) bekezdésére tekintettel a Magyar Állami Operaház és a Megrendelő között 2019. június 20. napján megállapodás jött létre az Opera beruházások megvalósítás érdekében megkötött szerződések átruházásról és egyéb jogutódlásokról (a továbbiakban: Szerződésátruházási Megállapodás).

1.5 A Szerződésátruházási Megállapodásban a Magyar Állami Operaház 2019. június 18-i hatállyal a Megrendelőre ruházta át a Vállalkozási Szerződés megrendelői pozícióját, azzal, hogy a Vállalkozási Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek 2019. március 1-től a Megrendelőt terhelik.

1.6 Megrendelő 2019. július 16-i keltezéssel tájékoztatta Vállalkozót a fentebb ismertetett változásokról, egyben kérte, hogy a 2019. március 1-től kibocsátott számlák kerüljenek érvénytelenítésre, és új számla kerüljön kiállításra, melyben vevőként már az Opera Vagyonkezelő Kft kerüljön nevesítésre.

1.7 A Felek a jelen Jegyzőkönyvet azért veszik fel, hogy a Vállalkozási Szerződés egyes rendelkezéseit a Szerződésátruházási Megállapodásra és a Megrendelő belépésére tekintettel értelmezzék, illetve kiegészítsék.

A módosítás dátuma: 2019. szeptember 16.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2017
Befejezés: 31/08/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 14 472 711 511.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Mogyoród útja 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő- és Épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítások tartalma:

2. Értelmező rendelkezések

2.1 A Vállalkozási Szerződés 3.4 pontját a Felek úgy értelmezik, hogy a teljesítésigazolás aláírására a Megrendelő cégképviseleti joggal rendelkező képviselője, illetve az általa belső szabályzatban vagy egyedi meghatalmazásban kijelölt személy jogosult. A Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolásra a Megrendelő képviseletében a Megrendelő cégképviseleti joggal rendelkező képviselőjének felhatalmazása alapján a Megrendelő beruházási igazgatója jogosult. A teljesítésigazolás mintáját a jelen Jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. Lényeges eltérés sem jelen Jegyzőkönyv 1. mellékletéként csatolt minta tartalmában, sem annak formájában nem eszközölhető.

2.3 A Vállalkozási Szerződés 3.1 pontját a Felek úgy értelmezik, hogy az a Vállalkozási Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési feladatok finanszírozására a Kormány által biztosított forrásokról szóló valamennyi Korm. határozatra [így a Magyar Állami Operaház 2016-2018 évek közötti korszerűsítéséről szóló 1452/2016. (VIII.22.) Korm. határozat; a Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat; a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről szóló 1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat] szintén utal.

2.4 A Városliget tv. 10. § (5) bekezdése alapján a Megrendelő vagyonkezelői joga a Vállalkozási Szerződéssel érintett ingatlanok a Vállalkozási Szerződés alapján kivitelezett beruházás használatbavételi engedélyének véglegessé válását és a műszaki átadás-átvétel lebonyolítását követően, a munkaterület kivitelező által a Megrendelő részére történő visszaadását igazoló jegyzőkönyv aláírását követő napon a törvény erejénél fogva megszűnik és az ingatlanok a törvény erejénél fogva ingyenesen a Magyar Állami Operaház vagyonkezelésébe és – a hasznosításra vonatkozó tervek szerint – használatába kerülnek. Ennek megfelelően a Vállalkozási Szerződés 11. fejezetét a Felek úgy értelmezik, hogy a Vállalkozási Szerződés szerinti jótállási és szavatossági igények gyakorlására a használatbavételi engedélyének véglegessé válását, a műszaki átadás-átvétel lebonyolítását, és a munkaterület kivitelező által a Megrendelő részére történő visszaadását megelőzően a Megrendelő, a használatbavételi engedélyének véglegessé válását, a műszaki átadás-átvétel lebonyolítását, és a munkaterület kivitelező által a Megrendelő részére történő visszaadását követően a Megrendelő vagy a Megrendelő írásos nyilatkozatával kijelölt harmadik személy, így a Magyar Állami Operaház, jogosult. A félreértések elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlására harmadik személyt jelölt ki, úgy a kijelölés hatálya alatt nem jogosult a jótállási és szavatossági jogok gyakorlására.

3. Szerződésátruházáshoz kapcsolódó további rendelkezések

3.1 A Szerződésátruházási Megállapodásra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2019. február 28. napjáig teljesített munkáihoz kapcsolódó számláit a Magyar Állami Operaház megfizette. A 2019. február 28. napját követően teljesített munkákról kiállított számlákat a Vállalkozó a Megrendelő utasítására egységesen javítja az ezzel járó, adóhatóság részére történő bejelentés megtételével (önrevízió) együtt, a jelen jegyzőkönyv valamennyi Fél általi aláírását követő 5 munkanapon belül.

A Felek rögzítik továbbá, hogy mivel az utasítás a Megrendelő részéről történt, ezért a Vállalkozót semmiféle kártérítési, megtérítési kötelezettség nem terheli a számlák javításával és annak könyvelésben történő elszámolásával kapcsolatosan.

Folytatás a VI.3.) További információk pontban!

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 14 472 711 511.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 14 472 711 511.00 HUF