Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 243569-2020

26/05/2020    S101

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 101-243569

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK27338
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: https://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2017
Befejezés: 31/12/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 195-399830

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Szerződések-3399-1/2017
Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Mogyoród útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 14 199 038 935.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A módosítás további indokolása:

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján uniós eljárásrend szerinti, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított (EUHL 2016/S 202-364591. számon) a Magyar Állami Operaház 2016-2018 évek közötti korszerűsítéséről szóló 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés), valamint a Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy út 22.) és a kapcsolódó ingatlanokon a Jóváhagyási Tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátására a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint.

Felek a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2017. szeptember 25. napján vállalkozási (építési és tervezési) szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással.

2018. december 20-án ezen vállalkozási szerződés 1. számú módosítására került sor, az Alapszerződésben szereplő feltételes (opció) mennyiség megrendeléséhez kapcsolódó forrás elkülönítésére 2018. június 11. napján meghozott 1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján. Az 1. sz. szerződésmódosítás során módosult az Alapszerződés 2.1. pontja (a teljesítési határidő), a 3.1. pontja (a vállalkozói díj), a 9.13. pontja (a teljesítési biztosíték összege) és a 13.3. pontja (a kapcsolattartó személyek).

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény 2013. évi CCXLII. törvény módosítása során (hatályos 2018. 12. 26-tól) a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások megvalósítása érdekében a Budapest VI. kerület 29209 helyrajzi számú, természetben a 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenesen a vagyonkezelő Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: projekttársaság) vagyonkezelésébe kerül a Magyar Állami Operaház vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelő, mint építtető a fent megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások tekintetében a feladatait az állam nevében és javára eljárva látja el. A beruházások közérdekű célú fejlesztésnek minősülnek.

A projekttársaság a beruházás megvalósítása keretében megkötött szerződésekben - ideértve különösen, de nem kizárólag a tanácsadói, lebonyolítói, kivitelezői, műszaki ellenőri, és egyéb a beruházáshoz kapcsolódóan korábban megkötött szerződéseket - szerződés-átruházás útján a Magyar Állami Operaház helyébe lép.

A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő Ybl-program előkészítése érdekében Megrendelő 2019. március 27-én kezdeményezte egyes feladatok teljes körű vagy részleges felfüggesztését, valamint egyes feladatok előre sorolását és az előbbiek szerinti Felek között fennálló vállalkozási szerződés módosítását.

A Felek megállapítják, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, illetve a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; egyben nem jár az 1. számú szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj növekedésével.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2017
Befejezés: 31/08/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 14 472 711 511.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Mogyoród útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Felek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően az Alapszerződésben és az 1. számú szerződésmódosításban rögzített műszaki tartalmat a jelen szerződésmódosítás 1. számú elválaszthatatlan mellékletében meghatározott műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően módosítják oly módon, hogy meghatározzák

— az alaptartalomból részben vagy teljesen elmaradó munkákat,

— a műszaki tartalom szükségszerű módosulásából adódó új tartalmat

— a feltárásokból eredő, előre nem látható tételeket (pl. Kamaraterem födémszerkezetének megerősítését)

— a tervezés során felmerült, Megrendelő által elrendelt új tartalmat.

2. A műszaki tartalom módosítására tekintettel az Alapszerződésben rögzített teljesítési határidő módosítása is szükséges, ezért Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 2.1. pontját és az 1. számú szerződésmódosítás 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2.1. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítottan:

Vállalkozó feladatait a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától 2020. augusztus 31-ig, valamint a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított 1 éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni.

A jelen szerződésmódosítás 23. sz. mellékletében meghatározott Beruházás ütemezésére vonatkozó véghatáridő: 2020. augusztus 31.”

A szerződés módosítás dátuma: 2019. június 28.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosításra a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 14 472 711 511.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 14 472 711 511.00 HUF