Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 244005-2016

Rādīt kompakto skatījumu

16/07/2016    S136

Beļģija-Brisele: Dažādi pakalpojumi

2016/S 136-244005

Labojums

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 31.3.2016, 2016/S 063-107766)

Eiropas Komisija, Directorate-General for Informatics, Directorate R: Resources Management and Optimisation, Unit 3: ICT Procurement and Contract Management, rue Belliard 28, Office: 07/141, 1049 Brussels, BEĻĢIJA. Tālr. +32 229-60762. Fakss +32 229-57702. E-pasts: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Šī teksta vietā 

"II.1.1) Nosaukums:

DIGIT/R3/PO/2016/019 – konsultāciju pakalpojumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (padomu, salīdzinošās novērtēšanas un konsultāciju pakalpojumi (advice, benchmarking and consulting services – ABC) IV).

II.2.1) Nosaukums:

II.3) Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums:

31.12.2016.

II.1.1) Nosaukums:

DIGIT/R3/PO/2016/023 – ar salīdzinošās novērtēšanas ziņojumiem saistītu padomu pakalpojumi (Benchmarking RepOrts ADvice services – BROAD 1).

II.2.1) Nosaukums:

1. daļa: salīdzinošā novērtēšana. 2. daļa: padomi: ziņojumu abonēšana, analītiķa atbalsts, pasākumi un augstākā līmeņa pielāgots lēmumu pieņemšanas atbalsts.

II.3) Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums:

3.7.2016."

Jābūt 

"II.1.1) Nosaukums:

DIGIT/R3/PO/2016/019 – padomu sniegšanas, salīdzinošās novērtēšanas un konsultāciju pakalpojumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (advice, benchmarking and consulting services – ABC IV), 3. daļa.

II.2.1) Nosaukums:

3. daļa: konsultāciju pakalpojumi (augsta līmeņa konsultācijas un pētījumi).

II.3) Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums:

31.10.2016.

II.1.1) Nosaukums:

DIGIT/R3/PO/2016/019 – padomu sniegšanas, salīdzinošās novērtēšanas un konsultāciju pakalpojumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (advice, benchmarking and consulting services – ABC IV), 1. un 2. daļa.

II.2.1) Nosaukums:

1. daļa: padomu sniegšanas pakalpojumi (izpēte un padomi). 2. daļa: salīdzinošās novērtēšanas pakalpojumi (salīdzinošā novērtēšana un piegādes kvalitātes pārskats).

II.3) Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums:

31.10.2016."

Procedūras "DIGIT/R3/PO/2016/023 – ar salīdzinošās novērtēšanas ziņojumiem saistītu padomu pakalpojumi (Benchmarking RepOrts ADvice services – BROAD 1)" un "DIGIT/R3/PO/2016/019 – konsultāciju pakalpojumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (padomu, salīdzinošās novērtēšanas un konsultāciju pakalpojumi (advice, benchmarking and consulting services – ABC) IV)" tiek apvienotas procedūrā ar jaunu nosaukumu "DIGIT/R3/PO/2016/019 – padomu sniegšanas, salīdzinošās novērtēšanas un konsultāciju pakalpojumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (advice, benchmarking and consulting services – ABC IV)", kas sastāv no 3 daļām: 1. daļa "Padomu sniegšanas pakalpojumi (izpēte un padomi)", 2. daļa "Salīdzinošās novērtēšanas pakalpojumi (salīdzinošā novērtēšana un piegādes kvalitātes pārskats)" un 3. daļa "Konsultāciju pakalpojumi (augsta līmeņa konsultācijas un pētījumi)".