Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 244007-2016

16/07/2016    S136

Belgija-Bruselj: Odnosi z mediji in osveščanje – informativni dogodki za medije, PO/2016-12/A2

2016/S 136-244007

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Poštni naslov: rue de la Loi 56
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Generalni sekretariat Sveta Evropske unije
Poštni naslov: rue de la Loi 175
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska služba za zunanje delovanje
Poštni naslov: rond-point Schuman 9A
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1046
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poštni naslov: rue Belliard 99
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Eurojust
Poštni naslov: Maanweg 174
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
Poštna številka: 2516 AB
Država: Nizozemska
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta
Poštni naslov: Covent Garden, place Charles Rogier
Kraj: Saint-Josse-ten-Noode
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1210
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://erc.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija za evropski GNSS
Poštni naslov: Janovského 438/2
Kraj: Prague 7-Holešovice
Šifra NUTS: CZ01 Praha
Poštna številka: 170 00
Država: Češka
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.gsa.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij
Poštni naslov: Science and Technology Park of Crete (ITE), Vassilika Vouton
Kraj: Heraklion
Šifra NUTS: GR431 Irakleio
Poštna številka: 700 13
Država: Grčija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski policijski urad (Europol)
Poštni naslov: Eisenhowerlaan 73
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
Poštna številka: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Enotni odbor za reševanje
Poštni naslov: rue de la Science 27
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://srb.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano
Poštni naslov: 12, rue Guillaume Kroll
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 1882
Država: Luksemburg
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Pobuda za inovativna zdravila
Poštni naslov: avenue de la Toison d'Or 56–60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1060
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.imi.europa.eu/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:

Institucije/agencije Evropske unije.

Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1697
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Odnosi z mediji in osveščanje – informativni dogodki za medije, PO/2016-12/A2.

Referenčna številka dokumenta: PO/2016-12/A2.
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Za to naročilo so bili oblikovani 3 moduli.

Prvi modul zajema načrtovanje in organizacijo informativnih seminarjev in študijskih obiskov za medije. To poteka predvsem na sedežu evropskih institucij v Bruslju ali v kateri od 28 držav članic EU, vendar se lahko organizira tudi v državah kandidatkah, državah, ki jih zajema sosedska politika EU ali kateri koli drugi državi na svetu.

Drugi modul zajema pripravo in organizacijo spletnih dogodkov za bolj specializirane medije. Odvisno od teme in razpoložljivih virov so lahko odprti za širši nabor zainteresiranih kandidatov.

Tretji modul zajema pripravljalne dejavnosti ali dejavnosti spremljanja za informacijske dogodke in srečanja, organizirana v okviru sklopov 1 in 2, ali katero koli drugo medijsko dejavnost z namenom mreženja in izmenjave med mediji na podlagi skupnih interesov zadev in politik EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glej razpisne specifikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Ukrepi organizacijskega komuniciranja.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/08/2016
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 05/09/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropska komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2, Meeting room, 3rd floor, Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

2 osebi na ponudnika. Prosimo, pošljite imena na naslov e-pošte iz oddelka I.1).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/07/2016