29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 244009-2016

16/07/2016    S136

Belgia-Bruksela: Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym w celu przeprowadzenia działań szkoleniowych służących rozwojowi ogólnych kompetencji pracowników zatrudnionych przez instytucje Unii Europejskiej

2016/S 136-244009

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Office européen de sélection du personnel/École européenne d'administration
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1711
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_en.htm
Adres profilu nabywcy: http://europa.eu/eas/calls_fr
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://curia.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 1615
Państwo: Luksemburg
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eca.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
Adres pocztowy: bâtiment du SEAE, rond-point Schuman 9A
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eeas.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komitet Regionów Unii Europejskiej (KR)
Adres pocztowy: bâtiment Jacques Delors, rue Belliard 99-101
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cor.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Adres pocztowy: rue Belliard 99
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Inspektor Ochrony Danych
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://secure.edps.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Miejscowość: Strasbourg
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ombudsman.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Adres pocztowy: rue Colonel Bourg 135-139
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1140
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eacea.ec.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: bâtiment Covent Garden, place Charles Rogier 16
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/easme
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://erc.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci
Adres pocztowy: chaussée de Wavre 910
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/inea
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Adres pocztowy: Santiago de Compostela, 12
Miejscowość: Bilbao (Biscaye)
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 48003
Państwo: Hiszpania
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://osha.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Rävala pst 4
Miejscowość: Tallinn
Kod NUTS: EE EESTI
Kod pocztowy: 10143
Państwo: Estonia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Adres pocztowy: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Miejscowość: La Valette
Kod NUTS: MT MALTA
Państwo: Malta
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.easo.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Adres pocztowy: One Canada Square (Floor 46), Canary Wharf
Miejscowość: Londres
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod pocztowy: E14 5AA
Państwo: Zjednoczone Królestwo
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eba.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Adres pocztowy: Granits väg 8
Miejscowość: Solna
Kod NUTS: SE SVERIGE
Kod pocztowy: 171 65
Państwo: Szwecja
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ecdc.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhague K
Kod NUTS: DK DANMARK
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eea.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
Adres pocztowy: bâtiment Odriozola, Avenida García Barbón, 4
Miejscowość: Vigo (Pontevedra)
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 36201
Państwo: Hiszpania
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efca.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Adres pocztowy: via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma PR
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Adres pocztowy: Gedimino pr. 16
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT LIETUVA
Kod pocztowy: 01103
Państwo: Litwa
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eige.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Adres pocztowy: Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
Miejscowość: Francfort-sur-le-Main
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eiopa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
Adres pocztowy: BP 1309
Miejscowość: Héraklion, Crète
Kod NUTS: GR ELLADA
Kod pocztowy: 710 01
Państwo: Grecja
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.enisa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Policji
Adres pocztowy: BP 90850
Miejscowość: La Haye
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 2509 LW
Państwo: Niderlandy
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.europol.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 120 rue Marc Lefrancq
Miejscowość: Valenciennes
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 59307
Państwo: Francja
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.era.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Adres pocztowy: 103 rue de Grenelle, CS 60747
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR FRANCE
Państwo: Francja
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.esma.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Fundacja Kształcenia
Adres pocztowy: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Miejscowość: Turin TO
Kod NUTS: IT ITALIA
Państwo: Włochy
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.etf.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Schwarzenbergplatz 11
Miejscowość: Vienne
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Państwo: Austria
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://fra.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante (Alicante)
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Adres pocztowy: rue de la Science 27
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://srb.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka współpracy sądowej Unii Europejskiej
Adres pocztowy: BP 16183
Miejscowość: La Haye
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Państwo: Niderlandy
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eurojust.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Adres pocztowy: bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 1882
Państwo: Luksemburg
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cdt.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony
Adres pocztowy: rue des Drapiers 17-23
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eda.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Adres pocztowy: Torres Diagonal Litoral, bâtiment B3, C/Josep Pla, 2
Miejscowość: Barcelone (Barcelone)
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 08019
Państwo: Hiszpania
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://fusionforenergy.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo 2”
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56-60, 4e étage
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cleansky.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.fch.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne przedsięwzięcie na rzecz bioprzemysłu
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56-60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bbi-europe.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy”
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56-60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ecsel-ju.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56-60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://shift2rail.org
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Adres pocztowy: avenue de Cortenbergh 100
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sesarju.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
Adres pocztowy: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris № 14
Miejscowość: Riga
Kod NUTS: LV LATVIJA
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Łotwa
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://berec.europa.eu
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

prawo Unii uzupełnione w razie potrzeby prawem belgijskim.

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1711
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité HR.R.3 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Adres pocztowy: zob. zaproszenie do składania ofert w witrynie eTendering (zob. powyżej)
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_en.htm
Adres profilu nabywcy: http://europa.eu/eas/calls_fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym w celu przeprowadzenia działań szkoleniowych służących rozwojowi ogólnych kompetencji pracowników zatrudnionych przez instytucje Unii Europejskiej

Numer referencyjny: EPSO/EUSA/PO/2016/001.
II.1.2)Główny kod CPV
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego przetargu jest zawarcie wielokrotnej umowy ramowej w systemie kaskadowym z nie więcej niż 3 usługodawcami w celu przygotowania koncepcji i przeprowadzenia szeregu działań szkoleniowych, które zostaną zaproponowane przez Europejską Szkołę Administracji i inne instytucje zamawiające pracownikom instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej, aby zapewnić dalszy rozwój ogólnych kompetencji niezbędnych dla wykonywania przypisanych im zadań w sposób skuteczny i trwały.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80511000 Usługi szkolenia personelu
80521000 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
79633000 Rozwój personelu
80500000 Usługi szkoleniowe
80522000 Seminaria szkoleniowe
92312212 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod NUTS: MT MALTA
Kod NUTS: SE SVERIGE
Kod NUTS: DK DANMARK
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod NUTS: LT LIETUVA
Kod NUTS: GR ELLADA
Kod NUTS: AT ÖSTERREICH
Kod NUTS: EE EESTI
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod NUTS: LV LATVIJA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

szkolenia będą zazwyczaj miały miejsce w Brukseli i Luksemburgu, szacunkowo w 75 % w Brukseli, w 12 % w Luksemburgu i w około 13 % w innych miejscach.

II.2.4)Opis zamówienia:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: środki administracyjne UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Komisja Europejska, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, rue de la Science 11, 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w procedurze otwarcia ofert może uczestniczyć nie więcej niż 2 przedstawicieli na ofertę. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi przesłać pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych nazwiska i imiona oraz numery dowodu osobistego lub paszportu swoich przedstawicieli na adres „HR-CONTRATS-MARCHES@EC.EUROPA.EU”. Komisja zastrzega sobie prawo odmowy dostępu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

Potencjalni oferenci powinni pobrać dokumentację zamówienia ze strony eTendering [zob. adres internetowy podany w pkt I.3)]. Potencjalni oferenci muszą zarejestrować się na stronie eTendering, aby otrzymywać wszelkie nowe lub dodatkowe informacje dotyczące niniejszego zaproszenia do składania ofert za pośrednictwem platformy eTendering. Ewentualne pytania również można zadawać za pośrednictwem witryny eTendering.

Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeśli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi na platformie eTendering. Wersja papierowa nie będzie zapewniana.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2016