Tjenesteydelser - 244249-2017

28/06/2017    S121

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Forvaltningstjenester for post og distribution

2017/S 121-244249

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2950
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eib.org
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1404.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2628
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forvaltningstjenester for post og distribution.

Sagsnr.: OP-1404.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64100000 Postbefordring og kurértjeneste
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at indgå 2 rammekontrakter vedrørende levering af den interne post og tjenester for distribution og eksprespost. Dette udbud er opdelt i 2 partier:

parti 1 — tjenester for intern post og distribution

parti 2 — ekspresposttjenester.

For hvert parti skal EIB tildele en rammekontrakt med en enkelt tjenesteyder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 100 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenester for intern post og distribution

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30131000 Udstyr til brevsorteringsrum
72512000 Forvaltning af dokumenter
64122000 Intern postbesørgelse
79571000 Postforsendelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

EIB's lokaler i Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1 — forvaltningstjenester for intern post og distribution består af følgende aktiviteter:

aktivitet 1.1 — tjenester for intern post og distribution

aktivitet 1.2 — centrale postsorteringstjenester

aktivitet 1.3 — støtte til dokumenter og publikationer

aktivitet 1.4 — digitale postsorteringstjenester (option).

Udbudsmaterialet indeholder en dybdegående beskrivelse af kravene for tjenesterne samt de aktuelt eksisterende tjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 840 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ekspresposttjenester

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64121000 Kurértjeneste, der indebærer befordring med flere transportmidler
64121100 Postudbringning
64121200 Pakkeudbringning
79223000 Tjenester i forbindelse med toldmæglervirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

EIB's lokaler i Luxembourg og i hele verden.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2 — ekspresposttjenester omfatter følgende operationelle aktiviteter:

aktivitet 2.1 — ekspresposttjenester

aktivitet 2.2 — visum- og toldtjenester.

Udbudsmaterialet indeholder en dybdegående beskrivelse af kravene for tjenesterne samt de aktuelt eksisterende tjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 260 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/08/2017
Tidspunkt: 16:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter anmodning vil protokollen fra åbning af buddene blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

4 år.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/06/2017