TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 244249-2017

28/06/2017    S121

Luxemburg-Luxemburg: EIP - postin ja jakelun hallinnointipalvelut

2017/S 121-244249

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postinumero: 2950
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Oleg Panta
Sähköpostiosoite: cs-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1404.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2628
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Postin ja jakelun hallinnointipalvelut

Viitenumero: OP-1404.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
64100000 Posti- ja pikalähettipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on 2 puitesopimuksen tekeminen sisäisten posti- ja jakelupalvelujen sekä pikatoimituspalvelujen toimittamisesta. Tämä tarjouspyyntö on jaettu seuraaviin 2 erään:

erä 1 – sisäiset posti- ja jakelupalvelut,

erä 2 – pikatoimituspalvelut.

Euroopan investointipankki (EIP) tekee kunkin erän osalta puitesopimuksen 1 palveluntarjoajan kanssa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 8 100 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sisäiset posti- ja jakelupalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30131000 Postitustilojen laitteet
72512000 Asiakirjahallintapalvelut
64122000 Toimiston sisäiset posti- ja lähettipalvelut
79571000 Postituspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

EIP:n toimitilat Luxemburgissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 1 – sisäisen postin ja jakelun hallinnointipalveluihin kuuluvat seuraavat operatiiviset toimet:

toimi 1.1 – sisäisen postin jakelupalvelut,

toimi 1.2 – keskuspostitushuoneen palvelut,

toimi 1.3 – asiakirjoja ja julkaisuja koskeva tuki,

toimi 1.4 – digitaaliset postitushuoneen palvelut (vaihtoehto).

Tehtävänkuvauksessa annetaan perusteellinen kuvaus palveluja koskevista vaatimuksista sekä tällä hetkellä käytössä olevista palveluista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 6 840 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pikatoimituspalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
64121000 Eri kuljetusmuotoja käyttävät pikalähettipalvelut
64121100 Postin jakelupalvelut
64121200 Pakettien jakelupalvelut
79223000 Asiakaskohtaiset meklauspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

EIP:n toimitilat Luxemburgissa ja koko maailma.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 2 – pikatoimituspalveluihin kuuluvat seuraavat operatiiviset toimet:

toimi 2.1 – pikapostipalvelut,

toimi 2.2 – viisumi- ja tullipalvelut.

Tehtävänkuvauksessa annetaan perusteellinen kuvaus palveluja koskevista vaatimuksista sekä tällä hetkellä käytössä olevista palveluista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 260 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/08/2017
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 16/08/2017
Paikallinen aika: 16:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

tarjousten avaustilaisuuden kirjallinen pöytäkirja toimitetaan pyynnöstä tarjouksen jättäneille talouden toimijoille.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

4 vuotta.

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/06/2017