Építési beruházás - 244448-2017

28/06/2017    S121    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka

2017/S 121-244448

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
AK23103
Síp utca 12.
Budapest
1075
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paszternák Tamás
Telefon: +36 14135500202
E-mail: paszternak.tamas@bzsh.hu
Fax: +36 14135500202
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mazsihisz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mazsihisz.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyház
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (hrsz. 34199) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója II. és III. fázis.

II.1.2)Fő CPV-kód
45110000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (hrsz. 34199) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója II. és III. fázis.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 993 986 540.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262100
45262210
45262310
45262500
45422000
44230000
45410000
45260000
45432130
45261310
45421000
45421110
45442100
45442000
45261400
45421160
45233250
90911200
45310000
35125000
35125100
35125300
35121700
31625200
48952000
32340000
45112710
77300000
45313100
42416100
39141000
45212314
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (hrsz: 34199) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója építési munkáinak II. és III. fázis kivitelezése az „Együttélés Háza” elnevezésű projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A rekonstrukció az alábbi főbb munkarészekből és mennyiségekből áll:

Szintek bruttó alapterülete.

Pince 544,10 m².

Földszint 1 311,80 m².

I. emelet 1 311,80 m².

II. emelet 1 193,50 m².

III. emelet 1 193,50 m².

Tetőtér 546,20 m².

Tetőtér galéria 220,00 m².

Összes szintterület: 5 776,80 m².

Bontási munkák: az 5 776,8 m²-es épületen belül a meglévő épületgépészeti és elektromos rendszerek teljes elbontása, a szerkezetépítési munkákon belül a megjelölt részeken a szükséges bontások elvégzése, a tető bontása (ács szerkezetek, bádogos munkák), a nem szükséges válaszfalak és álmennyezetek bontása, valamint a kijelölt helyeken a burkolatok bontása, liftek bontása, nyílászárók bontása a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Műemléki kivitelezés: a teljes épület műemlék, ezen belül kiemelten kell kezelni a zsinagóga tér kivitelezését, amelyet jelentős részben restaurátori munkaként kell elvégezni.

A templomtér eredeti állapotába kerül helyreállításra (templomtérben elvégzendő munkákat a Műszaki Leírás külön fejezete tartalmazza), mely egyben kiállító térként is funkcionál majd a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Új fémlemez fedés kerül kialakításra a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Tetőhéjalás: új tetőhéjalás készül, a hozzá szükséges bádogos munkával együtt a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Burkolatok: új padlóburkolatok, falburkolatok, álmennyezetek készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Vakolatok: az újonnan elkészül falak, ill. homlokzatok javítva, ill. újra vakolva készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Festések: minden falfestésre kerül, jelentős részük restaurálásra a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Asztalos munkák: jelentős részük restaurátori munka, új belső nyílászárók és ablakok

készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Épületgépészet: a teljes épületben új épületgépészeti rendszer készül, vízhálózattal, csatornahálózattal, fűtéssel, hűtéssel, szellőzéssel a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Erős- és gyengeáramú kivitelezés: a teljes épületben új elektromos erős-, és gyengeáramú rendszer kerül kiépítésre a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Kert- és környezetrendezés: az épület 580 m²-es belső udvarában a kiviteli terv szerinti kert kerül kialakításra.

Restaurátori munkák, amelyek szakrestaurátori szakvélemény szerint kerülnek kivitelezésre:

— kőrestaurátori munka,

— festőrestaurátori (díszítőfestés, aranyozás) munka,

— fémrestaurátori munka,

— farestaurátori munka.

Belsőépítészeti munkák: a belsőépítészeti tervdokumentáció alapján kell elkészíteni,

jelentős része a Zsinagóga tér/kiállító tér belsőépítészeti kialakítására vonatkozik (kb. 1 200 m²) a kiviteli tervdokumentáció alapján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési projektterv / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A kivitelezésben közreműködő szakemberek szakmai tapasztalata / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított, mivel a korábbi nyílt eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, továbbá a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen volt.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Laki Épületszobrász Zrt.
Róbert Károly krt. 59.
Budapest
1134
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 993 986 540.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatot az alábbi ajánlattevő nyújtott be:

Laki Épületszobrász Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

Adószám: 12764073-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(10) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2017