Lieferungen - 244481-2019

27/05/2019    S101

România-Bucureşti: Computere personale

2019/S 101-244481

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 100-241853)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea din București
Număr naţional de înregistrare: 4505502
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 36–46
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050107
Țară: România
Persoană de contact: Cristi Sandu
E-mail: contact@achizitii.unibuc.ro
Telefon: +40 213077376
Fax: +40 213139575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.unibuc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Calculatoare tip A și tip B

Număr de referinţă: 011
II.1.2)Cod CPV principal
30213000 Computere personale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Calculatoare tip A si tip B.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/05/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 100-241853

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: V.2.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
În loc de:

454 000 RON

A se citi:

222 460 RON

Numărul secţiunii: V.2.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
În loc de:

454 000 RON

A se citi:

222 460 RON

Numărul secţiunii: V.2.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
În loc de:

345 000 RON

A se citi:

3 450 RON

Numărul secţiunii: V.2.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
În loc de:

345 000 RON

A se citi:

3 450 RON

VII.2)Alte informații suplimentare: