Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 244604-2015

Afișează vizualizare compactă

14/07/2015    S133

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru privind cooperarea politică internaţională în domeniul industriei şi al IMM-urilor

2015/S 133-244604

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 9.7.2015, 2015/S 130-238687)

Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME), în atenţia: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, biroul 12/27, 1210 Bruxelles, BELGIA. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

În loc de 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:

EASME intenţionează să încheie un contract-cadru „în cascadă” cu cei 4 ofertanţi care au obţinut cele mai mari punctaje ...

IV.3.1) Numărul de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă:

EASME/EASME/2015/006.

A se citi 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:

EASME intenţionează să încheie un contract-cadru „în cascadă” cu cei 4 ofertanţi care au obţinut cele mai mari punctaje ...

IV.3.1) Numărul de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă:

EASME/COSME/2015/006.