Tjenesteydelser - 244725-2020

26/05/2020    S101

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 101-244725

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nationalt Genom Center
CVR-nummer: 39851490
Postadresse: Ørestads Boulevard 5
By: Copenhagen S
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontaktperson: Alexi Burns-Tang
E-mail: abt@ngc.dk
Telefon: +45 21307994
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ngc.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedr. konsulentbistand til etablering og implementering af en kompleks højsikkerhedsinfrastruktur i ensupercomputer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven består i at fortsætte etablering og implementering af en kompleks høj-sikkerhedsinfrastruktur i ensupercomputer, som både skal rumme store mængder følsomme data (DNA), der skal kunne opbevares under særlige sikkerhedskrav, og samtidig kunne stilles til rådighed for læger på landets hospitaler, således at lægerne kan bruge disse data til at stille rette diagnose og behandlingsform til den enkelte patient. I forbindelse med opbygningen af supercomputeren skal Danmarks Tekniske Universitets ”Secure Orchestrator” teknologi implementeres i NGC’s infrastruktur. Parallelt med opbygningen og implementeringen af supercomputeren skal NGC opnå ISO-Certificering 27001. Certificeringen gælder alle processer og kontroller herunder leverandørstyring, indkøb og kontraktindgåelse, systemvalg- og opsætning samt overholdelse af gældende lovgivning inden for databehandling.

Det er en forudsætning for arbejdet, at det foregår on-site og på udvalgte adresser i Danmark.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

National Genom Center

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgavebeskrivelse

Opgaven består i at fortsætte etablering og implementering af en kompleks høj-sikkerhedsinfrastruktur i ensupercomputer, som både skal rumme store mængder følsomme data (DNA), der skal kunne opbevares under særlige sikkerheds-krav, og samtidig kunne stilles til rådighed for læger på landets hospitaler, såle-des at lægerne kan bruge disse data til at stille rette diagnose og behandlings-form til den enkelte patient. I forbindelse med opbygningen af supercomputeren skal Danmarks Tekniske Universitets ”Secure Orchestrator” teknologi implementeres i NGC’s infrastruktur. Parallelt med opbygningen og implementeringen af supercomputeren skal NGC opnå ISO-Certificering 27001. Certificeringen gælder alle processer og kontroller herunder leverandørstyring, indkøb og kontraktindgåelse, systemvalg- og opsætning samt overholdelse af gældende lovgivning inden for databehandling.

Det er en forudsætning for arbejdet, at det foregår on-site og på udvalgte adresser i Danmark.

Begrundelse for valg af leverandør

ROOK IT siden 2002 har arbejdet med design og opbygning af supercomputere i Danmark både i den private- og offentlige sektor, hvor arbejdet med opbygning af supercomputere inden for den offentlige sektor har været inden for Life Science området. Denne mangeårige erfaring har bevirket at ROOK IT har opnået en indsigt og forståelse for at designe supercomputer IT-arkitekturer i forhold det konkrete behov og inden for ét særlig område – Life Science.

ROOK IT har endvidere i en længere årrække arbejdet for Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor ROOK IT har været med til at opbygger og implementere 2 supercomputere og været dybt involveret i udviklingen af DTUs unikke højsikkerheds ”Secure cloud Orchestrator” teknologi. Denne teknologi anvendes i NGCs regi, hvorfor denne viden hos ROOK IT er helt unik i forhold til at kunne opbygge en infrastruktur, der kan implementere netop denne teknologi.

ROOK IT har med ovenstående erfaring inden for design og opbygning af super-computere opbygget en virksomhed, der er unik ved at tilbyde et bredt- og dybt kompetencekatalog inden for højsikkerheds infrastrukturer og High Performance Computing inden for Life Science. ROOK IT har således helt unik erfaringen med hele processen herunder behovsidentifikation, indkøb og kontraktindgåelse samt opsætning og implementering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 100 %
Pris - Vægtning: 0 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Opgavebeskrivelse

Opgaven består i at fortsætte etablering og implementering af en kompleks høj-sikkerhedsinfrastruktur i en supercomputer, som både skal rumme store mængder følsomme data (DNA), der skal kunne opbevares under særlige sikkerheds-krav, og samtidig kunne stilles til rådighed for læger på landets hospitaler, såle-des at lægerne kan bruge disse data til at stille rette diagnose og behandlings-form til den enkelte patient. I forbindelse med opbygningen af supercomputeren skal Danmarks Tekniske Universitets ”Secure Orchestrator” teknologi implementeres i NGC’s infrastruktur. Parallelt med opbygningen og implementeringen af supercomputeren skal NGC opnå ISO-Certificering 27001. Certificeringen gælder alle processer og kontroller herunder leverandørstyring, indkøb og kontraktindgåelse, systemvalg- og opsætning samt overholdelse af gældende lovgivning inden for databehandling.

Det er en forudsætning for arbejdet, at det foregår on-site og på udvalgte adresser i Danmark.

Begrundelse for valg af leverandør

ROOK IT har siden 2002 arbejdet med design og opbygning af supercomputere i Danmark både i den private- og offentlige sektor, hvor arbejdet med opbygning af supercomputere inden for den offentlige sektor har været inden for Life Science området. Denne mangeårige erfaring har bevirket at ROOK IT har opnået en indsigt og forståelse for at designe supercomputer IT-arkitekturer i forhold det konkrete behov og inden for ét særlig område – Life Science.

ROOK IT har endvidere i en længere årrække arbejdet for Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor ROOK IT har været med til at opbygger og implementere 2 supercomputere og været dybt involveret i udviklingen af DTUs unikke højsikkerheds ”Secure cloud Orchestrator” teknologi. Denne teknologi anvendes i NGCs regi, hvorfor denne viden hos ROOK IT er helt unik i forhold til at kunne opbygge en infrastruktur, der kan implementere netop denne teknologi.

ROOK IT her med ovenstående erfaring inden for design og opbygning af super-computere opbygget en virksomhed, der er unik ved at tilbyde et bredt- og dybt kompetencekatalog inden for højsikkerhedsinfrastrukturer og High Performance Computing inden for Life Science. ROOK IT har således helt unik erfaringen med hele processen herunder behovsidentifikation, indkøb og kontraktindgåelse samt opsætning og implementering.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Rook IT ApS
CVR-nummer: DK36058838
By: Bagsværd
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2020