Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 244979-2022

06/05/2022    S89

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 089-244979

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10356113441
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rabóczki Sára
E-mail: Sara.Raboczki@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303042370
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bálna átalakítási munkáinak tervezése

Hivatkozási szám: EKR000873392021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Bálna átalakítási munkáinak tervezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1093 Budapest, Fővám tér 11-12. sz. alatti Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ elnevezésű ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A tömegtartózkodásara alkalmas közhasználatú épület 5 egységre bontható. Az I. és II. épület a Duna, illetve a Közraktár utca felöli megmaradó közraktár épületek, közöttük helyezkedik el a III/A jelű új épületrész, amit az épület keresztirányú dilatációja választ el a III/B épületrésztől, ez a Bálna ún. fejrésze. A IV. jelű épület külön álló, nem teljes hosszában megtartott régi közraktár épület, amit a felszín alatti 2 szint mélygarázs köt össze az épület többi részével. A legmélyebb pont a -3 szint gépházi terület, itt találhatóak többek közt a hűtési-fűtési rendszer alapjául szolgáló talajvizes hőszivattyúk. Az épület legmagasabb pontja a 4. emeleti tetőterasz és külső gépház. A régi épületrészek alagsor, földszint, emelet és tetőtéri gépházból állnak.

Az épületegyüttesben 3 db 1 000 kg, 1 db 900 kg teherbírású személylift, 1 db 3800 kg teherbírású személy- és teherlift és 2 db 100 kg teherbírású teherlift üzemel.

Az épületben olyan multifunkcionális termek (konferencia és rendezvényterek, helyiségek) létrehozása a cél, melyek nem csak egysíkú megjelenést tudnak biztosítani.

ALAPADATOK

Hrsz.:37061/7

Cím:1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

Telek területe: 12 975 m2

Mélygarázs: 250 parkolóhely

Buszparkoló: 10 parkolóhely

Alapterület szintenként:

P3 szint: 868,33 m2

P2 szint: 3 654,77 m2

P1 szint: 7 772,33 m2

Földszint: 5 195,45 m2

1. emelet: 5 310,28 m2

2. emelet: 2 626,81 m2

3. emelet: 909,88 m2

4. emelet: 474,09 m2

A tervezési munka során a Bálna épületének és közvetlen környezetének teljes műszaki, funkcionális és esztétikai átalakításához szükséges komplett kiviteli tervdokumentációt kell készíteni.

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell az összes szükséges szakági kiviteli tervet, műszaki leírást, részlet- és csomóponti rajzot, konszignációt, a különféle méretezési és ellenőrzései számításokat (statika, kiürítés stb.), az esetlegesen szükséges technológiai utasításokat, szakhatósági egyeztetéseket és állásfoglalásokat stb. A kiviteli terveknek tartalmaznia kell különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szakágakhoz tartozó tervdokumentációkat: építészet, belsőépítészet, mélyalapozás, szerkezetépítés, vízszigetelés, forgalomtechnika, útépítés, közmű, kert- és környezetrendezés, erős- és gyengeáram, tűzvédelem, épületgépészet. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá árazott és árazatlan költségvetés készítése a tervekkel összhangban.

El kell készíteni a Bálna arculati és bérlői kézikönyvét. A kézikönyvnek részletesen tartalmaznia kell a bérlők által végzett bérlemény kiépítési munkákhoz szükséges összes műszaki információt és feltételrendszert, rögzíteni kell benne a külső-belső arculati megjelenésre vonatkozó előírásokat.

Tömegtartózkodásra alkalmas épület alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 131. pontjában meghatározott fogalom értendő.

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 233-614362

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Bálna átalakítási munkáinak tervezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft
Nemzeti azonosító szám: 13952392241
Postai cím: Meggyfa Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
Internetcím: http://www.incorso.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Design Plan Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 28743341208
Postai cím: 9027 Győr, Nagysándor József Utca 31.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: info@designplan.hu
Telefon: +36 305488073
Internetcím: http://www.designplan.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 589 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/05/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1093 Budapest, Fővám tér 11-12. sz. alatti Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ elnevezésű ingatlan

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tömegtartózkodásara alkalmas közhasználatú épület 5 egységre bontható. Az I. és II. épület a Duna, illetve a Közraktár utca felöli megmaradó közraktár épületek, közöttük helyezkedik el a III/A jelű új épületrész, amit az épület keresztirányú dilatációja választ el a III/B épületrésztől, ez a Bálna ún. fejrésze. A IV. jelű épület külön álló, nem teljes hosszában megtartott régi közraktár épület, amit a felszín alatti 2 szint mélygarázs köt össze az épület többi részével. A legmélyebb pont a -3 szint gépházi terület, itt találhatóak többek közt a hűtési-fűtési rendszer alapjául szolgáló talajvizes hőszivattyúk. Az épület legmagasabb pontja a 4. emeleti tetőterasz és külső gépház. A régi épületrészek alagsor, földszint, emelet és tetőtéri gépházból állnak.

Az épületegyüttesben 3 db 1 000 kg, 1 db 900 kg teherbírású személylift, 1 db 3800 kg teherbírású személy- és teherlift és 2 db 100 kg teherbírású teherlift üzemel.

Az épületben olyan multifunkcionális termek (konferencia és rendezvényterek, helyiségek) létrehozása a cél, melyek nem csak egysíkú megjelenést tudnak biztosítani.

ALAPADATOK

Hrsz.:37061/7

Cím:1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

Telek területe: 12 975 m2

Mélygarázs: 250 parkolóhely

Buszparkoló: 10 parkolóhely

Alapterület szintenként:

P3 szint: 868,33 m2

P2 szint: 3 654,77 m2

P1 szint: 7 772,33 m2

Földszint: 5 195,45 m2

1. emelet: 5 310,28 m2

2. emelet: 2 626,81 m2

3. emelet: 909,88 m2

4. emelet: 474,09 m2

A tervezési munka során a Bálna épületének és közvetlen környezetének teljes műszaki, funkcionális és esztétikai átalakításához szükséges komplett kiviteli tervdokumentációt kell készíteni.

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell az összes szükséges szakági kiviteli tervet, műszaki leírást, részlet- és csomóponti rajzot, konszignációt, a különféle méretezési és ellenőrzései számításokat (statika, kiürítés stb.), az esetlegesen szükséges technológiai utasításokat, szakhatósági egyeztetéseket és állásfoglalásokat stb. A kiviteli terveknek tartalmaznia kell különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szakágakhoz tartozó tervdokumentációkat: építészet, belsőépítészet, mélyalapozás, szerkezetépítés, vízszigetelés, forgalomtechnika, útépítés, közmű, kert- és környezetrendezés, erős- és gyengeáram, tűzvédelem, épületgépészet. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá árazott és árazatlan költségvetés készítése a tervekkel összhangban.

El kell készíteni a Bálna arculati és bérlői kézikönyvét. A kézikönyvnek részletesen tartalmaznia kell a bérlők által végzett bérlemény kiépítési munkákhoz szükséges összes műszaki információt és feltételrendszert, rögzíteni kell benne a külső-belső arculati megjelenésre vonatkozó előírásokat.

Tömegtartózkodásra alkalmas épület alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 131. pontjában meghatározott fogalom értendő.

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 588 500 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Design Plan Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 28743341208
Postai cím: 9027 Győr, Nagysándor József Utca 31.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: info@designplan.hu
Telefon: +36 305488073
Internetcím: http://www.designplan.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft
Nemzeti azonosító szám: 13952392241
Postai cím: Meggyfa Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
Internetcím: http://www.incorso.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződés aláírásának dátuma: 2021.11.09.

Jelen szerződésmódosítás a szerződés 1. számú módosítása. A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022.02.07.

Megrendelő a Szerződés Egyéb rendelkezéseinek 15. pontjában foglaltaknak megfelelően 2021. november 25. napján kelt levelében értesítette a Tervezőt a szükséges forrás rendelkezésére állásáról és egyúttal a Szerződés hatályba lépéséről.

1. A Szerződés „A szerződés tartalma, a Felek jogai és kötelezettségei” elnevezésű fejezetének 9. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Felek rögzítik, hogy mindazon tervek vonatkozásában, ahogy a jogszabályok alapján engedélyeztetésre van szükség, a Tervező a Megrendelő meghatalmazottjaként az engedélyezési eljárást a szükséges tervek Megrendelő által történő elfogadását követően megindítja és abban a Megrendelő meghatalmazottjaként részt vesz annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a végleges építési és elvi létesítési stb. engedélyek rendelkezésre álljanak."

Eredeti szöveg: "Felek rögzítik, hogy mindazon tervek vonatkozásában, ahogy a jogszabályok alapján engedélyeztetésre van szükség, a Tervező a Megrendelő meghatalmazottjaként az engedélyezési eljárást megindítja és abban a Megrendelő meghatalmazottjaként részt vesz annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a végleges építési/létesítési/stb. engedélyek rendelkezésre álljanak."

2. A Szerződés „A szerződés tartalma, a Felek jogai és kötelezettségei” elnevezésű fejezetének 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Tervező végteljesítési határideje: 180 nap

A koncepció terv átadásának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári nap.

A bírálati tervdokumentáció (amely tartalmazza az engedélyezési tervdokumentációt is) átadásának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 126 naptári nap.

Megrendelő előteljesítést - Megrendelővel egyeztetett módon - elfogad.”

Eredeti szöveg: "A Tervező végteljesítési határideje: 180 nap

A koncepció terv átadásának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári nap.

Az engedélyezési tervdokumentáció átadásának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 75 naptári nap.

Megrendelő előteljesítést - Megrendelővel egyeztetett módon - elfogad."

3. A Szerződés „Az ellenérték és megfizetése” elnevezésű fejezetének 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tervezési díj összege 588 500 000 Ft, azaz ötszáznyolcvannyolcmillió-ötszázezer forint + ÁFA.”

Eredeti szöveg: "A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tervezési díj összege 589 000 000,- Ft, azaz ötszáznyolcvankilencmillió forint + ÁFA. "

4. A Szerződés „Az ellenérték és megfizetése” elnevezésű fejezetének 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Megrendelő a részszámlázást biztosítja az alábbiak szerint:

a) 1. részszámla: Koncepció terv elkészítése, nettó 88 350 000 Ft +ÁFA tervezési díj;

b) 2. részszámla: Bírálati tervdokumentáció elkészítése (amely tartalmazza az

engedélyezési tervdokumentációt is): nettó 382 850 000 Ft + ÁFA tervezési díj;

c) 3. részszámla: Kivitelezési tervdokumentációk elkészítése: nettó 117 300 000 Ft + ÁFA

tervezési díj;”

Eredeti szöveg: "Megrendelő a részszámlázást biztosítja az alábbiak szerint:

a) 1. részszámla: Koncepció terv elkészítése, a nettó tervezési díj 15%-a

b) 2. részszámla: Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: a nettó tervezési díj 25%-a;

c) 3. részszámla: Kivitelezési tervdokumentációk elkészítése: a nettó tervezési díj 60%-a;"

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a tervezési feladatok megkezdését követően megkezdték az előzetes egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, melynek eredményeként körvonalazódott, hogy a hatóság számára az egyes engedélyek megszerzéséhez az engedélyes tervszintű kidolgozottság helyett kiviteli tervszinten kidolgozott dokumentumok szükségesek, melyre figyelemmel a tervezési szakaszok átstrukturálása vált szükségessé. Az engedélyezéshez szükséges folyamatok meggyorsítása érdekében az engedélyezési és a kiviteli tervfázis között elkészítésre kerül egy bírálati tervfázis, ezáltal a végleges kiviteli tervek elkészülte előtt rendelkezésre állnak a hatóságok által kért részletezettségű tervek. Felek rögzítik, hogy az engedélyezési folyamatok időigényére, valamint a tervezési feladat komplexitására tekintettel is szükséges a tervezési feladatok átstrukturálása, annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban kiírásra kerüljön a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás, figyelemmel az építőipari árak dinamikus emelkedésére.

Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján módosítják. A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése megalapozza a jelen 1. számú Szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték változása nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Szerződés értékének 10 %-át - az ellenérték változás az eredeti szerződéses ár 0,085%-a - , valamint a tárgyi szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés eredeti jellegéhez.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 589 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 588 500 000.00 HUF